Το Soft1 B.A.M. (Business Automation Machine) αποτελεί ένα προηγμένο εργαλείο για το σχεδιασμό και την εκτέλεση επιχειρηματικών διαδικασιών στο Soft1. Μπορείτε λοιπόν να χρησιμοποιήσετε το Soft1 B.A.M. για να αυτοματοποιήσετε οποιαδήποτε διαδικασία, από την πιο απλή,  όπως την αποστολή email με την ολοκλήρωση μιας ενέργειας στο CRM, μέχρι την πιο δύσκολη, όπως στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η συμμετοχή ενός μεγάλου αριθμού παραγόντων σε μια συγκεκριμένη σειρά, οι οποίες μάλιστα διεξάγονται κατ 'επανάληψη.

Σχεδιάζοντας διαδικασίες με το Soft1 B.A.M. μπορείτε να,

 

Για να χρησιμοποιήσετε το Soft1 B.A.M θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

 

Επιπλέον, αναλυτικές τεχνικές πληροφορίες για τις δυνατότητες σχεδιασμού στο Soft1 B.A.M. θα βρείτε στον κατάλογο με τα Soft1 εργαλεία, ο οποίος είναι διαθέσιμος για πιστοποιημένους συνεργάτες στο SoftOne Partners Portal.

Δείτε εδώ ένα παράδειγμα σχεδιασμού Business Process