Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες για το Soft1 menu καθώς και πώς μπορείτε να σχεδιάσετε menus με συγκεκριμένες εργασίες που θα μπορούν να ικανοποιούν τις καθημερινές ανάγκες των εργασιών ενός Χρηστή ή ακόμα και μιας συγκεκριμένης Ομάδας Εργασίας.

Επιπλέον, θα δείτε τη δυνατότητα που δίνεται από το Soft1 ώστε ο κάθε Χρήστης να μπορεί να σχεδιάζει το δικό του Προσωπικό menu.