Αφού έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή, πατώντας πάνω στη συντόμευση "Soft1", θα εμφανιστεί η οθόνη εισόδου, η οποία είναι σχεδόν η ίδια για on-premise και για off-premise εγκαταστάσεις.

Δείτε αναλυτικά παρακάτω πώς να ενεργοποιήσετε το νέο Series 5 UI και πώς θα συνδεθείτε στο Soft1, ανάλογα με το μοντέλο λειτουργίας:

Για να ενεργοποιηθεί το Series 5 Περιβάλλον εργασίας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 1. Βεβαιωθείτε οτι χρησιμοποιείτε την Soft1 έκδοση 5.00.517.11017 ή μεταγενέστερη αυτής.
 2. Επιλέξτε τις Ρυθμίσεις Συστήματος και στην παράμετρο Interface ορίστε:
  • Series 5 για νέο UI
  • Softone 2008 για παλαιό UI

 3. Έχοντας ορίσει πλέον το νέο Series 5 UI, εκκινήστε εκ νέου το Soft1Με την εκτέλεση της εφαρμογής προβάλλεται η οθόνη διαδικασίας εισόδου στο πρόγραμμα. 

Για την είσοδό σας στην εφαρμογή σε On-premise εγκατάσταση καθορίζετε διαδοχικά τα εξής:

 • Σύνδεση: επιλέγετε τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων, με την οποία θα συνδεθεί η εφαρμογή. 
 • Χρήστης: πληκτρολογείτε το username (όνομα χρήστη).
 • Password: πληκτρολογείτε το Password (κωδικός πρόσβασης).
 • Ημερομηνία: αυτή που θα επιλέξετε θεωρείται η «τρέχουσα» ημερομηνία της εφαρμογής και θα προτείνεται αυτόματα κατά την καταχώριση των διάφορων συναλλαγών. Η επιλογή της ημερομηνίας καθορίζει αυτομάτως και την Οικονομική χρήση στην οποία θα εργαστείτε κατόπιν εισαγωγής στο πρόγραμμα.
 • Εταιρεία: επιλέγετε την εταιρεία στην οποία θέλετε να εργαστείτε.
 • Υποκατάστημα: επιλέγετε το υποκατάστημα της εταιρείας όπου θα εργαστείτε.

Με την επιλογή <Είσοδος>, μπορείτε πλέον να περιηγηθείτε/ εργαστείτε στο Soft1 περιβάλλον.


Επιπλέον επιλογές κατά την είσοδό σας στην εφαρμογή είναι:

 • η Γλώσσα, σε περίπτωση χρήσης διεθνών Soft1 εκδόσεων και
 • η λειτουργία Offline/ Online, σε περίπτωση που περιλαμβάνεται στη Soft1 εγκατάσταση και έχει παραμετροποιηθεί κατάλληλα.

Επιπροσθέτως, στην πρώτη οθόνη εισόδου επιλέγοντας "Connections ", εμφανίζεται λίστα με όλες τις διαθέσιμες συνδέσεις και τα στοιχεία αυτών (περισσότερα εδώ).

Τα στοιχεία της τελευταίας εταιρείας και υποκαταστήματος που πραγματοποιήσατε Είσοδο, αποθηκεύονται στο registry του σταθμού εργασίας (ανά *.xco αρχείο σύνδεσης), επιταχύνοντας το login σε ένα βήμα.
Με την εκτέλεση της εφαρμογής προβάλλεται η οθόνη διαδικασίας εισόδου στο πρόγραμμα. Για την είσοδό σας στην εφαρμογή σε Cloud εγκατάσταση, καθορίζετε διαδοχικά τα εξής:

 • Σύνδεση: επιλέγετε τη σύνδεση με τη Βάση Δεδομένων, με την οποία θα συνδεθεί η εφαρμογή. 
 • Χρήστης: πληκτρολογείτε το username (όνομα χρήστη).
 • Password: πληκτρολογείτε το Password (κωδικός πρόσβασης).

Επιπλέον, στην πρώτη σελίδα εισόδου επιλέγοντας , διατίθονται οι εξής δυνατότητες:

 • New SaaS Connection: επιλογή με την οποία μπορείτε να δημιουργήσετε νέες συνδέσεις πληκτρολογώντας το όνομα της σύνδεσης /βάσης και αποθηκεύοντας τα στοιχεία εισόδου (serial number & password) που χρησιμοποιείτε. 
 • Edit SaaS Connection: στην επιλογή αυτή πληκτρολογείτε τα στοιχεία της εγκατάστασής σας (serial number & password εγκατάστασης) καθώς επιλέγεται την πρώτη φορά όπου θα θελήσετε να κάνετε εισαγωγή στη Βάση Δεδομένων σας. 
 • Για τη διαγραφή μιας σύνδεσης, επιλέγετε Delete SaaS Connection. Προσοχή! Η σύνδεση που θα διαγραφεί είναι αυτή που έχετε ήδη επιλέξει.