Εισαγωγή

Με τα Gadgets, έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε στο S1 Portal στοιχεία από ευρετήρια, οικονομικά δεδομένα, στατιστικά με γραφική απεικόνιση, RSS feeds κ.α. βοηθώντας έτσι στη γρήγορη απεικόνιση πληροφοριών. Τα Gadgets μπορούν να σχεδιαστούν βάσει των αναγκών της επιχείρησής σας και αφορούν κυρίως στις κατηγορίες: RSS, Html, Data και Soft1 ευρετήρια. 


Για να καλέσετε ένα gadget στην περιοχή του Soft1 Portal ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Eπιλέξτε την Καρτέλα στην οποία θα εργαστείτε και στη συνέχεια την Προσθήκη gadgets.
 2. Αναζητήστε το gadget που θέλετε.
 3. Με κλίκ στην ένδειξη συν <+> το gadget θα εμφανιστεί στο portal.
 4. Επιλέξτε "Εφαρμογή" για κλείσετε τις Ρυθμίσεις Καρτέλας.

Soft1 ευρετήρια σε Gadget

Επιλέξτε το Soft1 ευρετήριο που έχετε σχεδιάσει και θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως gadget και με δεξί κλικ εφαρμόστε "Send to Gadget". Ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία για να εντάξετε το gadget στο Soft1 Portal.


Από την αρχική οθόνη λοιπόν, μέσω του gadget, δίνεται η δυνατότητα drill down στις καρτέλες των εγγραφών για άμεση επεξεργασία και αποθήκευση (στο παράδειγμά μας από τη λίστα Πελατών ο Κελεσίδης Βασίλης).


Soft1 Gadget Σχεδιασμός

Η δημιουργία ενός gadget τύπου RSS, HTML, Data υλοποιείται μέσω του Gadget Designer, ο οποίος είναι διαθέσιμος από τα παρακάτω 3 σημεία:


Στον Gadget Designer διατίθεται η καρτέλα με τα Γενικά στοιχεία στην οποία δηλώνετε:

Οι υπόλοιπες καρτέλες διαφοροποιούνται ανάλογα με τον gadget τύπο.

RSS Gadget

Ένας χρήστης του Soft1 μπορεί να ενημερώνεται αυτομάτως για γεγονότα και νέα από όσες ιστοσελίδες υποστηρίζουν RSS. Στον Gadget Designer, συμπληρώστε την καρτέλα με τα Γενικά στοιχεία και μεταβείτε στην καρτέλα με τα Κανάλια. Εκεί, μπορείτε να δηλώσετε το μέγιστο αριθμό των τελευταίων ενημερώσεων που θα προβάλλονται στο RSS Soft1 gadget πχ. τις 5 πιο πρόσφατες αναρτήσεις καθώς και κάποιο Url Εικόνας (προαιρετικά).

Στη συνέχεια,

To RSS μπορείτε να το καλέσετε στο Soft1 portal όσες φορές επιθυμείτε καθώς και να επιλέγετε μεταξύ των καναλιών που περιέχει, στο παράδειγμά μας μεταξύ CNN Europe και CNN World. Ακολουθήστε τη παραπάνω διαδικασία για να εντάξετε το gadget στο Soft1 Portal.

Technical Info: Το RSS gadget υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους RSS formats:


Html Gadget

Σε ένα Html gadget μπορείτε να σχεδιάσετε Html σελίδα ή να δηλώσετε το URL σελίδας στο internet.

Αρχικά, στον Gadget Designer συμπληρώστε τα Γενικά στοιχεία και μεταβείτε στην καρτέλα με τα Δεδομένα. Ανάλογα με την Πηγή Δεδομένων δηλώστε κάποιο URL ή σχεδιάστε μια HTML σελίδα την οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε περαιτέρω. Επιλέξτε "Εφαρμογή" για να αποθηκεύσετε το gadget και ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία για να εντάξετε το gadget στο Soft1 Portal.


Data Gadget

Σε ένα Data gadget μπορείτε να χρησιμοποιήσετε SQL σύνταξη προκειμένου να ανακτήσετε πληροφορίες απο τη βάση δεδομένων. Για να σχεδιάσετε ένα Data gadget ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. στον Gadget Designer συμπληρώστε τα Γενικά στοιχεία,
 2. στην καρτέλα με τα Δεδομένα διατυπώστε την SQL σύνταξη και επιλέξτε Εκτέλεση,
 3. στην καρτέλα Σχεδίαση ενεργοποιείστε, εφόσον επιθυμείτε, τη γραφική απεικόνιση των δεδομένων και ορίστε τα πεδία στους άξονες,
 4. στην καρτέλα HTML Σχεδίαση επιλέξτε Ενημέρωση για να απεικονίσετε σε μορφή HTML τα αποτελέσματα της SQL σύνταξης,
 5. επιλέξτε "Εφαρμογή" για να αποθηκεύσετε το gadget και ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία για να εντάξετε το gadget στο Soft1 Portal.


Go to Top


Επεξεργασία Gadget

Η επεξεργασία ενός gadget τύπου RSS, HTML και Data πραγματοποιείται από τα παρακάτω 3 σημεία.

 1. από την Επεξεργασία gadgets, αναζητήστε το gadget που θέλετε και επιλέξτε τη σχετική ένδειξη,
 2. από τις Ρυθμίσεις, στην επικεφαλίδα του gadget μπορείτε να

 Παραδείγματα χρήσης gadget αντιγράφου:Δικαιώματα σε Gadget

Τα Gadgets αποθηκεύονται στον Custom Administration, σημείο από το οποίο μπορείτε να διαγράψετε αλλά και να καθορίσετε δικαίωμα πρόσβασης σε ένα gadget. 

Go to Top