Δικαιώματα & Ασφάλεια

O Administrator χρήστης είναι εκείνος που μπορεί να ορίσει ποιοι χρήστες ή /και Ομάδες εργασίας θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε επιμέρους λειτουργίες στο Soft1.
Για να δηλώσετε κάποιον χρήστη ως Administrator, θα πρέπει να μεταβείτε στην καρτέλα του χρήστη (μενού Παραμέτρων > Χρήστες & Δικαιώματα) και να ενεργοποιήσετε το flag "Administrator".

Ως Administrator μπορείτε λοιπόν να ορίσετε,


Δικαιώματα & Εταιρείες - Υποκαταστήματα - Σειρές

Ελεγχόμενες εταιρείες

Μπορείτε να ορίσετε σε ποια εταιρεία/ες και υποκατάστημα/τα θα εργαστεί ένας χρήστης όπως και σε ποιο Ταμείο θα χρεωθεί.

Στην καρτέλα του Χρήστη, στο tab [Ελεγχόμενες εταιρείες], δηλώστε στα πεδία Εταιρεία και Υποκ/μα τα στοιχεία που θα προτείνονται στη login Soft1 οθόνη καθώς και το Ταμείο που θα προτείνεται στις εγγραφές παραστατικών.


Από την παράμετρο "Είσοδος σε:" μπορείτε να δώσετε δικαίωμα είτε ελεύθερης πρόσβασης του χρήστη σε όλες τις εταιρείες που έχετε στη βάση, είτε "Ελεγχόμενη". Σε αυτήν την περίπτωση συμπληρώνετε στο πλέγμα εργασίας τις συγκεκριμένες εταιρείες/ υποκαταστήματα στα οποία θα έχει πρόσβαση καθώς και την Ομάδα εργασίας.

Εάν δηλωθεί Ελεύθερη είσοδος και παρ’ όλα αυτά έχουν δηλωθεί εταιρείες στο grid (πλέγμα), τότε υπερισχύει η Ελεύθερη είσοδος.Δικαιώματα Σειρών ανά υποκατάστημα 

Στην καρτέλα του Χρήστη, στο tab [Δικαιώματα σειρών ανά υποκατάστημα] μπορείτε να ορίσετε ποιες Σειρές παραστατικών μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης, σε ποιο υποκατάστημα και σε ποια ενότητα εργασίας. Οι συγκεκριμένες αφορούν σε Σειρές υποκαταστημάτων στα οποία ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση.

Για παράδειγμα, να καταχωρεί Παραγγελίες Πωλήσεων για το Υποκατάστημα Πάτρας παρόλο που δεν έχει πρόσβαση σε αυτό.


Προτεινόμενες Σειρές

Τέλος, στις Προτεινόμενες Σειρές, θα ορίσετε στο χρήστη τις Σειρές που θα προτείνονται σε κάθε νέα εγγραφή παραστατικού, στις ενότητες (εργασίας) που θα επιλέξετε. Η συγκεκριμένη παραμετροποίηση αφορά κυρίως χρήστες που καταχωρούν επαναλαμβανόμενες εγγραφές με συγκεκριμένες Σειρές ανά ενότητα.

Για παράδειγμα, σε νέα εγγραφή παραστατικού Πώλησης θα προτείνεται αυτόματα η Σειρά Προσφοράς (ΠΡΣΦ).


Δικαιώματα Σειρών

Στις Σειρές παραστατικών μπορείτε να ορίσετε δικαιώματα, δηλαδή να ορίσετε ποιοι χρήστες ή/και Ομάδες χρηστών θα μπορούν να δουν ή/και να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένες Σειρές στις ενότητες που εργάζονται.

Μπορείτε να ορίσετε τα Δικαιώματα Σειρών από τα ακόλουθα σημεία:

 • Την εργασία "Δικαιώματα Σειρών" από το μενού Παράμετροι >Χρήστες & Δικαιώματα, επιλέγοντας την ενότητα και τις Σειρές που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια Ομάδα ή ένας χρήστης.
 • Την παραμετροποίηση της Σειράς στο tab "Δικαιώματα" από τον μενού Παράμετροι > Εμπορική Διαχείριση.


 • Το δικαίωμα σε Σειρές είναι μόνο Select/ View που σημαίνει ότι εφόσον ο χρήστης έχει δικαίωμα να καταχωρεί παραστατικά πχ. στις Πωλήσεις, τότε μπορεί να χρησιμοποιεί τις Σειρές Πωλήσεων για τις οποίες έχει δικαίωμα Select/ View.
 • Αν στην παραμετροποίηση της Σειράς έχει συμπληρωθεί προτεινόμενο Υποκατάστημα και A.X. τότε η συγκεκριμένη Σειρά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες με δικαίωμα πρόσβασης στο συγκεκριμένο Υποκατάστημα.
 • Το δικαίωμα μεταβολής ή/και διαγραφής μιας Σειράς καθορίζεται σε επίπεδο object Σειράς. Δείτε σχετικά εδώ.
 • Ο Administrator έχει στη διάθεσή του όλες τις Σειρές ανεξαρτήτως Υποκαταστήματος εισαγωγής.

Δικαιώματα & Κεντρικές Λειτουργίες

Από το Menu Παραμέτρων > Χρήστες & Δικαιώματα > Χρήστες, επιλέγετε τον χρήστη από τη λίστα και στη συνέχεια το tab «Κεντρικές λειτουργίες». Στο σημείο αυτό, θα βρείτε λειτουργίες του συστήματος που μπορείτε, ανάλογα με τη θέση εργασίας, να ορίσετε σε/για κάθε χρήστη.


 Δείτε παρακάτω σε ποια Soft1 σημεία αφορά το κάθε δικαίωμα.
 1. Menus: δικαίωμα χρήσης των Soft1 menus. Η εφαρμογή περιλαμβάνει κάποια Soft1 menus (Εργασιών, Παραμέτρων και Εργαλείων). Πάνω σε αυτά, μπορεί αν θέλει ο διαχειριστής (admin) να χτίσει μέσω παραμετροποίησης classic menus/ menus ομάδας / προσωπικά menus. Ο χρήστης θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα συγκεκριμένα τρία Soft1 menus εφόσον έχει το συγκεκριμένο δικαίωμα. 2. Menus: δικαίωμα χρήσης προσωπικού menu. Για να μπορεί ο χρήστης να σχεδιάσει το δικό του, προσωπικό menu, θα πρέπει προηγουμένως να του έχει δώσει το σχετικό δικαίωμα ο Administrator. Πρόκειται για ένα menu που δημιουργείται πολύ εύκολα από τον κάθε χρήστη, περιλαμβάνοντας τις εργασίες που κάνει καθημερινά.
 3. Soft1 portal: δικαίωμα πρόσβασης. Για να μπορεί ο χρήστης να βλέπει το Soft1 Portal (διαφορετικά θα βλέπει μόνο το Soft1 logo), άρα και gadgets που αυτό περιλαμβάνει - εφόσον έχει δικαίωμα σε αυτά.
 4. Soft1 hyperlinks: δικαίωμα χρήσης. Για να μπορεί ο χρήστης, με κλικ στα hyperlinks (υπερσυνδέσεις), να μεταβαίνει εύκολα στον κόμβο που χρειάζεται. Τα hyperlinks βρίσκονται στις Soft1 οθόνες εργασίας και μπορούν να οδηγήσουν παντού π.χ. στην καρτέλα του πελάτη από την οθόνη ενός Παραστατικού Πωλήσεων.

Εάν ο Administrator απαγορεύσει την πρόσβαση στην εργασία που οδηγεί το hyperlink τότε θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα "Η εργασία είναι μη διαθέσιμη".

 1. Επιλογή - Δικαίωμα επιλογής των Soft1 οθονών: Για να μπορεί ο χρήστης, να χρησιμοποιεί τις "επίσημες" Οθόνες εργασίας τoυ Soft1, δηλαδή εκείνες που έχουν σχεδιαστεί από τη SoftOne (Δείτε παρακάτω οθόνη).
 2. Σχεδιασμός - Δικαίωμα σχεδιασμού custom οθονών: Για να μπορεί ο χρήστης να σχεδιάζει τις δικές του Προβολές/ Οθόνες εργασίας συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές τα πλέον απαραίτητα πεδία.


3. Default οθόνες - Δικαίωμα ορισμού default οθονών: Δίνει δικαίωμα στον χρήστη να αποφασίζει για το ποια οθόνη του προγράμματος (κατά ενότητα) θα είναι default για τον ίδιο.

 


Ο Administrator χρήστης του προγράμματος έχει το δικαίωμα να καθορίζει μαζικά default οθόνες στους χρήστες. 1. Επιλογή - Δικαίωμα επιλογής των Soft1 ευρετηρίων: Για να μπορεί ο χρήστης, να χρησιμοποιεί τα πρότυπα Ευρετήρια του Soft1, δηλαδή εκείνα που έχουν σχεδιαστεί από τη SoftOne (Δείτε παρακάτω οθόνη).
 2. Σχεδιασμός - Δικαίωμα σχεδιασμού custom ευρετηρίων: Για να μπορεί ο χρήστης να σχεδιάζει τα δικά του Ευρετήρια/ Λίστες (Δείτε παρακάτω οθόνη).
 3. Default ευρετήρια - Δικαίωμα ορισμού default ευρετηρίων: Δίνει δικαίωμα στον χρήστη να αποφασίζει για το ποια Ευρετήρια του προγράμματος (κατά ενότητα) θα είναι default για τον ίδιο.

Ο Administrator χρήστης του προγράμματος έχει το δικαίωμα να καθορίζει μαζικά default ευρετήρια στους χρήστες. 1. Επιλογή - Δικαίωμα επιλογής των Soft1 εκτυπώσεων: Για να μπορεί ο χρήστης, να χρησιμοποιεί τις πρότυπες Εκτυπώσεις του Soft1, δηλαδή εκείνες που έχουν σχεδιαστεί από τη SoftOne (Δείτε παρακάτω οθόνη). 
 2. Σχεδιασμός - Δικαίωμα σχεδιασμού custom εκτυπώσεων: Για να μπορεί ο χρήστης να σχεδιάζει/ τροποποιεί τις Soft1 Εκτυπώσεις (Δείτε παρακάτω οθόνη). 
 3. Default εκτυπώσεις - Δικαίωμα ορισμού default εκτυπώσεων: Δίνει δικαίωμα στον χρήστη να αποφασίζει για το ποιες εκτυπώσεις του προγράμματος (κατά ενότητα φυσικά) θα είναι default για τον ίδιο. 1. Εκτυπώσεις - εκτέλεση -  Δικαίωμα εκτύπωσης σε draft ή image εκτυπωτή: Για να μπορεί ο χρήστης να εκτυπώσει δεδομένα επιλέγοντας το μέσο από τη λίστα των εκτυπωτών.


 2. Exports - εκτέλεση - Δικαίωμα εξαγωγής ευρετηρίων ή εκτυπώσεων σε αρχείο: Για να μπορεί ο χρήστης να εξάγει δεδομένα επιλέγοντας από τις διαθέσιμες μορφές αρχείων. 


 3. Exports - απαγόρευση εξαγωγής δεδομένων από πλέγματα εργασίας: Ο χρήστης δεν θα μπορεί να εκτυπώνει πληροφορίες που βρίσκονται σε πλέγματα εργασίας.

 1. Imports - εκτέλεση (δικαίωμα εκτέλεσης imports): Για να μπορεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει τα import tools που βρίσκονται στην κάθε ενότητα της εφαρμογής (Δείτε παρακάτω οθόνη).
 2. Alerts - σχεδιασμός (δικαίωμα σχεδιασμού alerts): Για να μπορεί ο χρήστης να σχεδιάζει Alerts - εργαλείο διαθέσιμο στην κάθε ενότητα της εφαρμογής. 1. Πρότυπα δεδομένα - επιλογή (δικαίωμα επιλογής prototypes): Για να μπορεί ο χρήστης να επιλέγει – άρα να χρησιμοποιεί – τα "Πρότυπα δεδομένα" που έχουν σχεδιαστεί στο Soft1.
 2. Πρότυπα δεδομένα: σχεδιασμός (δικαίωμα σχεδιασμού - αποθήκευσης prototypes): Για να μπορεί ο χρήστης να αποθηκεύει τα "Πρότυπα δεδομένα" που ο ίδιος θα σχεδιάζει.
Δικαιώματα & Εργασίες

Οι Soft1 εργασίες διακρίνονται σε Μη Ελεγχόμενες και Ελεγχόμενες. Η μεταξύ τους διάκριση ενεργοποιείται μόλις τεθεί το πρώτο δικαίωμα σε μια Soft1 εργασία.  • Ως Μη ελεγχόμενες χαρακτηρίζονται εκείνες οι εργασίες για τις οποίες ΔΕΝ έχει τεθεί κάποιο δικαίωμα

Το διαπιστώνει κανείς αυτό, εάν δει σε μια εργασία, στο πλέγμα που προβάλλεται, την ένδειξη ότι αφορά σε «Όλους» - «Όλοι οι χρήστες/ομάδες» - «Execute/View».

 • Ως Ελεγχόμενες χαρακτηρίζονται εκείνες οι εργασίες για τις οποίες έχει τεθεί κάποιο δικαίωμα.

Το διαπιστώνει κανείς αυτό, εάν δει σε μια εργασία, στο πλέγμα που προβάλλεται, ενδείξεις για χρήστες ή/ και ομάδες. Επιπλέον, το σχετικό εικονίδιο θα εμφανίζεται αριστερά της εργασίας ως ένδειξη οτι έχει τεθεί κάποιο δικαίωμα

Συνεπώς, ένας Soft1 χρήστης θα έχει πρόσβαση σε μια "Ελεγχόμενη εργασία", αν ο ίδιος ή η Ομάδα εργασίας στην οποία ανήκει, συμπεριλαμβάνεται στο πλέγμα δικαιωμάτων της εργασίας. 

Αν όμως, κάποιος χρήστης πρέπει να έχει πρόσβαση σε "Μή ελεγχόμενες εργασίες" δηλαδή σε εργασίες για τις οποίες δεν έχει τεθεί κάποιο δικαίωμα, τότε ο Administrator του συστήματος θα πρέπει,

 • να μεταβεί στην καρτέλα του χρήστη, στο tab "Δικαιώματα σε εργασίες" και να ορίσει την "Ελεύθερη εκτέλεση μη ελεγχόμενων εργασιών".  
 • να εντάξει την εργασία στο Classic menu που χρησιμοποιεί ο χρήστης.

Αν επιλεγεί η "Απαγορευμένη εκτέλεση μη ελεγχόμενων εργασιών" τότε ο χρήστης θα έχει πρόσβαση μόνο στις Ελεγχόμενες εργασίες.

Το Soft1 διαθέτει τις ειδικές εκτυπώσεις "Δικαιώματα χρηστών" με τις εργασίες για τις οποίες έχει τεθεί τουλάχιστον ένα δικαίωμα και έχουν χαρακτηρισθεί ώς Ελεγχόμενες.user_rights_GR517_08.jpg  Ο Administrator του συστήματος, μπορεί να επιλέξει από τα παρακάτω σημεία στο Soft1, για να δώσει δικαιώματα σε Ομάδες Εργασίας ή σε χρήστες του Soft1.


Δικαιώματα από το μενού εργασίας ή από τα Classic menu

Eφαρμόστε δεξί κλικ και επιλέξτε Καθορισμός δικαιωμάτων, πχ. για να ορίσετε την πρόσβαση στο αρχείο Ειδών Αποθήκης. 
Δικαιώματα από την οθόνη μιας εργασίας

Ο Administrator μπορεί να θέσει δικαιώματα σε οποιοδήποτε σημείο στο Soft1 καθώς και στις εργασίες που συνδέονται με αυτό. Για να θέσετε δικαιώματα ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Επιλέξτε την Οντότητα/ Εργασία/ Εκτύπωση για την οποία θέλετε να ορίσετε κάποιο δικαίωμα. Ας πάρουμε για παράδειγμα τα Είδη Αποθήκης. 


Κάντε κλικ στο κλειδάκι που θα βρείτε στην Task bar για να εμφανιστεί το εργαλείο καθορισμού δικαιωμάτων. Εφόσον δεν έχει οριστεί κάποιο δικαίωμα, δηλαδή η εργασία είναι <Μη ελεγχόμενη>, τότε στο πλέγμα που προβάλλεται θα υπάρχει η ένδειξη ότι αφορά σε «Όλους» - «Όλοι οι χρήστες/ομάδες» - «Execute/View».


Για να ορίσετε ποιοι χρήστες ή/και ομάδες εργασίες θα έχουν πρόσβαση στα "Είδη Αποθήκης" μπορείτε:

 • να δηλώσετε τα στοιχεία απευθείας στο πλέγμα εργασίας ή και
 • να χρησιμοποιήσετε την εργασία για "Μαζική Ενημέρωση". Απλά επιλέξτε τα απαραίτητα στοιχεία και κάντε κλικ στην Ενημέρωση για να εμφανιστούν τα δικαιώματα στο πλέγμα.


Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ στην κάτω δεξιά γωνία για να δεσμευτούν οι αλλαγές σας. Το σχετικό εικονίδιο θα εμφανιστεί αριστερά της εργασίας ως ένδειξη οτι έχει τεθεί κάποιο δικαίωμα άρα η εργασία είναι πλέον Ελεγχόμενη.


Επαναλάβετε τη διαδικασία για τις εργασίες που σχετίζονται με το σημείο στο οποίο θέσατε δικαιώματα. Για παράδειγμα, θέτοντας δικαιώματα στις Σχετικές εργασίες στα Είδη Αποθήκης. Η μαζική επιλογή γίνεται με το χειρισμό <Ctrl> + <A>, είτε το χειρισμό <Shift> <Up/Down Arrow>. 
Δικαιώματα από το σχεδιασμό ενός Ευρετηρίου/ Εκτύπωσης/ Οθόνης εργασίας

Για παράδειγμα,για να ορίσετε την πρόσβαση σε συγκεκριμένο ευρετήριο στο αρχείο Ειδών Αποθήκης. 
Δικαιώματα από τον Custom Administration

Για παράδειγμα, για να ορίσετε την πρόσβαση σε Custom τύπους αρχείων που έχετε σχεδιάσει στο Soft1.


Δικαιώματα από το Soft1 εργαλείο <Δικαιώματα Χρηστών>

Το Soft1 εργαλείο για τα "Δικαιώματα Χρηστών" θα το βρείτε στο menu Παραμέτρων > Χρήστες & Δικαιώματα. Εκεί, μπορείτε να αναζητήσετε οποιαδήποτε Soft1 εργασία προκειμένου να ελέγξετε ή και να δηλώσετε δικαιώματα.


 1. Χρησιμοποιήστε τα Φίλτρα για να αναζητήσετε οποιαδήποτε Soft1 εργασία.
 2. Με κλικ επιλέξτε τη Soft1 εργασία, η οποία θα εμφανιστεί στην ειδική περιοχή Οντότητες -  Soft1 Δικαιώματα.


Η μαζική επιλογή εργασιών γίνεται με το χειρισμό <Ctrl> + <A>, είτε το χειρισμό <Shift> <Up/Down Arrow>.


3. Για να ορίσετε ποιοι χρήστες ή/και ομάδες θα έχουν πρόσβαση στην εργασία που επιλέξατε μπορείτε:

 • να δηλώσετε τα Δικαιώματα απευθείας στο πλέγμα εργασίας ή και
 • να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμό για "Μαζική Ενημέρωση". Απλά επιλέξτε τα απαραίτητα στοιχεία και κάντε κλικ στην Ενημέρωση για να εμφανιστούν τα δικαιώματα στο πλέγμα.


Η μαζική επιλογή εργασιών, ώστε να τεθούν δικαιώματα σε παραπάνω από μία εργασίες, γίνεται με το χειρισμό <Ctrl> + <A>, είτε το χειρισμό <Shift> <Up/Down Arrow> στην περιοχή "Οντότητες".

4. Επιλέξτε Καταχώριση για να αποθηκευτούν οι επιλογές σας και η εργασία να χαρακτηριστεί ως Ελεγχόμενη. 

Για να αφαιρέσετε τα δικαιώματα από μια εργασία ή περισσότερες εργασίες μπορείτε:

 • να χρησιμοποιήσετε τη Μαζική ενημέρωση,
 • να απενεργοποιήσετε τo/ τα δικαίωμα/ τα στο πλέγμα με τα Soft1 δικαιώματα,
 • να εφαρμόσετε δεξί κλικ στη/ στις Soft1 εργασία/ες και να επιλέξετε  "Αφαίρεση δικαιωμάτων".

Για να επιβεβαιώσετε την εργασία στην οποία θα δώσετε δικαιώματα μπορείτε:

 • να εφαρμόσετε δεξί κλικ στη Soft1 εργασία και να επιλέξετε "Εκτέλεση εργασίας".

 • να εφαρμόσετε δεξί κλικ στη Soft1 εργασία στο menu ώστε να ελέγξετε την Εντολή και τον Τύπο του αρχείου.