Create Content
Your Rating: Results: 1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star 1 rates

Α. Προετοιμασία Ταμειακής Μηχανής
1. Συνδέστε την ταμειακή μηχανή σε μια ελεύθερη σειριακή θύρα του υπολογιστή (COM port) και ενεργοποιείτε τη
μηχανή(χωρίς να κάνετε εγκατάσταση του software της μηχανής).

2. Στο μενού της ταμειακής ενεργοποιείτε τη σειριακή θύρα στην οποία είναι συνδεδεμένη και στη συνέχεια δηλώνετε
το ενδεδειγμένο baud rate της σειριακής ώστε να επιτευχθεί η επικοινωνία με τον υπολογιστή (για να δείτε πως,
ανατρέξτε στις οδηγίες χειρισμού της ταμειακής μηχανής σας)

3. Από το μενού της ταμειακής, ελέγξτε το προγραμματισμό των βασικών συντελεστών ΦΠΑ της ταμειακής σας. Για
παράδειγμα, έστω ότι έχετε: ΦΠΑ Α = 4,5% ΦΠΑ Β = 9% ΦΠΑ Γ = 19% ΦΠΑ Δ = 0%

4. Από το Μενού της ταμειακής, ελέγξτε την αντιστοιχία των τμημάτων της ταμειακής με τους βασικούς συντελεστές
ΦΠΑ. Για παράδειγμα, έστω ότι έχετε: Τμήμα 1 = ΦΠΑ Α Τμήμα 2 = ΦΠΑ Β Τμήμα 3 = ΦΠΑ Α Τμήμα 4 = ΦΠΑ Γ Τμήμα 5 = ΦΠΑ Β... Εάν κριθεί απαραίτητο, προχωρήστε σε τροποποιήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης.

5. Από το μενού της ταμειακής, ρυθμίστε την παράμετρο [Ενεργό on line] σε [Ναι].


Β. Ρυθμίσεις Εφαρμογής Soft1 (για χρήση ταμειακής μηχανής)
1. Δημιουργήστε μια νέα εγγραφή ταμειακής μηχανής με την επιλογή Νέο από [Ρυθμίσεις Εφαρμογής -Αποθήκη -
Ταμειακές μηχανές], ως εξής:
    i. Εισάγετε τον κωδικό και την περιγραφή της ταμειακής μηχανής
    ii. Επιλέξτε τον τύπο της ταμειακής στην παράμετρο Τύπος. Ανάλογα με τον τύπο της ταμειακής μηχανής θα
    πρέπει να συμπληρωθούν κατάλληλα οι παράμετροι <Baud rate> και <Dev Com> (θύρα επικοινωνίας)
    iii. Καθορίζετε το υποκατάστημα και τον αποθηκευτικό χώρο στον οποίο θα χρησιμοποιείται η ταμειακή ώστε να
    ενημερώνεται κάθε φορά το υπόλοιπο στην αποθήκη
    iv. Συμπληρώστε τους βασικούς συντελεστές ΦΠΑ κατ' αντιστοιχία με τα τμήματα ΦΠΑ βάσει των ρυθμίσεων της
    ταμειακής (βλέπε βήμα 3 και 4 παραπάνω)
    v. Βασικό βήμα είναι η σύνδεση των τμημάτων πωλήσεων της ταμειακής με τους συντελεστές ΦΠΑ που
    υπάγονται. Για παράδειγμα, έστω ότι θέλετε στο τμήμα 1 της ταμειακής να αντιστοιχεί σε πωλήσεις με ΦΠΑ
    19%. Θα πρέπει στη στήλη <Τμήμα ταμειακής> να εισάγετε το 1 και στη στήλη <ΦΠΑ> τον κωδικό ΦΠΑ που
    αντιστοιχεί στο συντελεστή 19%. Σε κάθε γραμμή, θα πρέπει να εισάγετε το προτεινόμενο είδος του τμήματος
    που είναι απαραίτητο για όλες τις περιπτώσεις ταμειακής συναλλαγής που δεν έχει ορισθεί το είδος αποθήκης
    ώστε να δημιουργηθεί σωστά το αντίστοιχο παραστατικό (απόδειξη) πώλησης. Ο συντελεστής ΦΠΑ στα
    στοιχεία του προτεινόμενου είδους κάθε γραμμής θα πρέπει να είναι ο ίδιος με το συντελεστή ΦΠΑ που
    υπάρχει στη γραμμή.
    vi. Στην ανάλυση των τρόπων πληρωμής, αντιστοιχήστε τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής -μετρητά ή
    πιστωτικές κάρτες -με τους προκαθορισμένους κωδικούς της μηχανής (αναζητήστε τους στο εγχειρίδιο χρήσης
    της ταμειακής).

2. Στο Αρχείο Ειδών αντιστοιχήστε κάθε εμπορική κατηγορία ειδών με το τμήμα της ταμειακής που θέλετε να
χρησιμοποιείται, εισάγοντας τον κωδικό του τμήματος στην αντίστοιχη παράμετρο στα στοιχεία της εμπορικής
κατηγορίας. Παράλληλα, βεβαιωθείτε ότι ο συντελεστής ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο τμήμα της ταμειακής ταυτίζεται
με το συντελεστή ΦΠΑ της εμπορικής κατηγορίας.

3. Εκτελέστε την εργασία «Δημιουργία κωδικών ταμειακών» από το μενού Αποθήκη-Εργασίες ώστε να ενημερωθεί το
αρχείο ταμειακών (Πίνακας κωδικών CSHCODE) με τα στοιχεία των ειδών. Η εκτέλεση της εργασίας είναι
απαραίτητη μόνο στην περίπτωση που στις παραμέτρους ταμειακών δεν έχετε επιλέξει «Αυτόματη παραγωγή
κωδικών» (βλέπε Β.4). Σημειώστε ότι, είδη χωρίς τιμή ή κωδικό δε θα περιληφθούν στο αρχείο ταμειακών.

4. Καθορίστε τις παραμέτρους κάθε ταμειακής ανά σταθμό εργασίας από το μενού Ρυθμίσεις Εφαρμογής – Αποθήκη –
Ταμειακές – Παράμετροι Ταμειακών, ως εξής:
    i. Εισάγετε τις τιμές που θέλετε να προτείνονται στην εργασία Δημιουργία κωδικών ταμειακών (βλ. παρακάτω)
    στις παραμέτρους Δημιουργία κωδικών και Τιμή
    ii. Εάν θέλετε, κάθε φορά που καταχωρείτε ένα νέο είδος να ενημερώνεται αυτόματα το αρχείο κωδικών της
    ταμειακής μηχανής (χωρίς την εκτέλεση της εργασίας Δημιουργία κωδικών ταμειακών) επιλέξτε Ναι στην
    παράμετρο Αυτόματη παραγωγή κωδικών
    iii. Στην παράμετρο Ενεργές ταμειακές καθορίστε ποιες από τις ταμειακές της εγκατάστασης συνδέονται με το
    συγκεκριμένο σταθμό εργασίας


Γ. Λειτουργία
Καθημερινά, μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" της ταμειακής μηχανής, εκτελέστε την εργασία
«Δημιουργία παραστατικών ταμειακών» από το μενού Αποθήκη-Εργασίες ώστε να καταχωρηθούν τα παραστατικά
λιανικής και τα αντίστοιχα εξοφλητικά τους στη βάση δεδομένων της εφαρμογής (με βάση τις εγγραφές του πίνακα
κινήσεων CSHTRN). Σε περίπτωση προβλήματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εργασία Ακύρωση παραστατικών
ταμειακών ώστε να ακυρώσετε τη διαδικασία.