Create Content
Your Rating: Results: 1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star 0 rates

Οι αξιολογήσεις σεμιναρίων πραγματοποιούνται μέσω Ερωτηματολογίων που καλούνται να συμπληρώσουν οι συμμετέχοντες – αξιολογητές. Δημιουργήστε Αξιολογήσεις, από τη διαδρομή menu > H.R. & Μισθοδοσία > Η.R. > Αξιολογήσεις σεμιναρίων,  ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Ομάδες ερωτήσεων

Δημιουργήστε ομάδες για να συγκεντρώσετε τις ερωτήσεις που έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Πολύ συχνά ομάδες ερωτήσεων σε συστήματα αξιολόγησης σεμιναρίων είναι η Οργάνωση Σεμιναρίου και η επίδοση εισηγητή. Συνήθως οι ομάδες έχουν δική τους βαρύτητα στον υπολογισμό της επίδοσης  της αξιολόγησης.

Set απαντήσεων

Καταχωρίστε sets απαντήσεων. Χαρακτηριστικά sets απαντήσεων είναι η κλίμακα από 1-10 ή η κλίμακα 1-5. Κάθε set περιλαμβάνει απαντήσεις οι οποίες μπορεί να είναι κοινές σε διάφορες ερωτήσεις.

Ερωτήσεις

Καταχωρίστε Ερωτήσεις που θέλετε να συμμετέχουν στην αξιολόγηση, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 • Δηλώστε μια σύντομη περιγραφή και προαιρετικά την Αναλυτική Περιγραφή.
 • Επιλέξτε την ομάδα στην οποία ανήκει η ερώτηση και στο πεδίο Τύπος, επιλέξτε την τιμή Απλής επιλογής.
 • Επιλέξτε το Set απαντήσεων. Αυτόματα θα εμφανιστούν στο πλέγμα οι δυνατές απαντήσεις. Δηλώστε για την κάθε απάντηση την Επίδοση στη σχετική στήλη, καθώς έχει απόλυτη σημασία στον υπολογισμό της συνολικής επίδοσης της αξιολόγησης.

Ερωτηματολόγια

Δημιουργήστε ερωτηματολόγια επιλέγοντας τις κατάλληλες ερωτήσεις και δηλώστε στο πλέγμα τη βαρύτητα της κάθε ερώτησης ξεχωριστά.

Μοντέλα αξιολόγησης

Δημιουργήστε μοντέλα αξιολόγησης για να δηλώσετε το Ερωτηματολόγιο που θα χρησιμοποιήσετε. Επιλέγοντας το ερωτηματολόγιο θα εμφανιστούν αυτόματα στο πλέγμα οι Ομάδες ερωτήσεων και οι Ερωτήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό. Καταχωρίστε τη βαρύτητα για κάθε Ερώτηση / Ομάδα ξεχωριστά.

Δημιουργία Αξιολογήσεων

Δημιουργήστε ενέργειες αξιολογήσεων Σεμιναρίων μέσω του Αρχείου Σεμιναρίων, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 

 • Εφαρμόστε δεξί κλικ στο σεμινάριο για το οποίο θέλετε να δημιουργηθούν αξιολογήσεις και στη συνέχεια επιλέξτε <Καταχώριση αξιολογήσεων>.
 • Στην εργασία που θα εμφανιστεί, επιλέξτε τη <Σειρά αξιολόγησης> με την οποία θα δημιουργηθούν οι ενέργειες των αξιολογήσεων, τον <Αξιολογούμενο>, το <Μοντέλο> και το <Ερωτηματολόγιο>
 • Επιλέξτε <Εκτέλεση>, ώστε να δημιουργήσει εγγραφή αξιολόγησης, με βάση το Ερωτηματολόγιο που έχει δηλωθεί στο Μοντέλο αξιολόγησης.

Υπολογισμός Επίδοσης

Στην εγγραφή αξιολόγησης που δημιουργήθηκε, συμπληρώστε τις απαντήσεις και αφού πατήσετε <Καταχώριση>, επιλέξτε <Υπολογισμός επίδοσης>, ώστε να υπολογισθεί η επίδοση του σεμιναρίου.

Tip! Για κάθε μία από τις ερωτήσεις έρχεται προτεινόμενη η Βαρύτητα, όπως είναι καταχωρημένη στο Ερωτηματολόγιο, ενώ στο πλέγμα των Αξιολογητών εμφανίζονται οι Συμμετέχοντες, όπως έχουν αυτοί δηλωθεί στην καρτέλα του Σεμιναρίου.
 
Tip! Πραγματοποιήστε Υπολογισμό επίδοσης μαζικά, από το Ευρετήριο αξιολογήσεων σεμιναρίων, εφαρμόζοντας δεξί κλικ στα σεμινάρια και επιλέγοντας <Υπολογισμός επίδοσης>.

Σχετικά με τον υπολογισμό της επίδοσης θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

Καρτέλα [Απαντήσεις / Επιδόσεις ερωτήσεων]

 • Η στήλη [Επίδοση] εμφανίζει τον απόλυτο αριθμό που προκύπτει από την πράξη:

[Επίδοση Απάντησης] Χ [Βαρύτητα Ερώτησης]

 • Η στήλη [% επί της άριστης τιμής] προκύπτει από την πράξη:

[Επίδοση απάντησης] / [Άριστη τιμή] Χ 100

 • Η Άριστη τιμή προκύπτει από την τιμή που έχει καταχωρηθεί ανά ερώτηση στην σύνταξη του ερωτηματολογίου. Αν για κάποια ερώτηση δεν έχει καταχωρηθεί Άριστη τιμή, τότε Άριστη τιμή θεωρείται η μέγιστη επίδοση από τις δυνατές απαντήσεις της ερώτησης.

Καρτέλα [Επιδόσεις ομάδων ερωτήσεων]

 • Η στήλη [Επίδοση] εμφανίζει τον απόλυτο αριθμό που προκύπτει από την πράξη:

Άθροισμα όλων των επιδόσεων των ερωτήσεων ανά ομάδα.

 • Η στήλη [% επί της άριστης τιμής] προκύπτει από την πράξη:

[Άθροισμα όλων των επιδόσεων των ερωτήσεων ανά ομάδα] / [Άριστη τιμή όλων των ερωτήσεων  της ομάδας] Χ 100.
Λαμβάνονται υπόψη μόνο ερωτήσεις για τις οποίες έχει δοθεί απάντηση.
 

Πλέγμα [Αξιολογητές]

 • Η στήλη [Επίδοση] εμφανίζει τον απόλυτο αριθμό που προκύπτει από την πράξη:

Άθροισμα όλων των επιδόσεων των ομάδων.

 • Η στήλη [% επί της άριστης τιμής] προκύπτει από την πράξη στο :

Άθροισμα όλων των γινομένων [% επί της άριστης τιμής] των Ομάδων Χ [Βαρύτητα ομάδας ερωτήσεων] / [Συνολική Βαρύτητα όλων των ομάδων]
Λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ερωτήσεων ανεξάρτητα αν έχουν απαντηθεί ή όχι.
 

Αποτελέσματα Αξιολογήσεων

Στο πέρας της διαδικασίας των αξιολογήσεων, ο υπεύθυνος μπορεί να συγκεντρώνει τα αποτελέσματά τους σε διάφορες μορφές, <Αναλυτικά ανά Ερώτηση>, <Συγκεντρωτικά ανά ομάδα>, <Συγκεντρωτικά ανά αξιολογητή> και <Κορυφαίες επιδόσεις>.