Create Content
Your Rating: Results: 1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star 0 rates

Οι Αξιολογήσεις αποτελούν σημαντικότατο εργαλείο για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας  που ενδιαφέρεται να παρακολουθεί την απόδοση του Προσωπικού της και ταυτόχρονα να εντοπίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Στελεχών, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη τοποθέτηση τους μέσα στην εταιρεία, αλλά και η ενδυνάμωση όπου κρίνεται απαραίτητο.
Πραγματοποιούνται μέσω Ερωτηματολογίων που καλούνται να συμπληρώσουν οι αξιολογητές. Το Soft1, προς διευκόλυνση του έργου σας, περιλαμβάνει στην ενότητα H.R. Ερωτηματολόγια με έτοιμα δεδομένα, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή και να τροποποιήσετε με βάση τις ανάγκες της εταιρείας σας.
 
Δημιουργήστε Αξιολογήσεις, από τη διαδρομή menu > H.R. & Μισθοδοσία > Η.R. > Αξιολογήσεις στελεχών,  ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:   
 

Ομάδες ερωτήσεων

Δημιουργήστε Ομάδες για να συγκεντρώσετε τις ερωτήσεις που έχουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως είναι οι <Ατομικές δεξιότητες> κι οι <Στόχοι>. Οι ομάδες έχουν δική τους βαρύτητα στον υπολογισμό της επίδοσης της αξιολόγησης. 

Tip! Η επιλογή <Αφορά Στόχους>, ενεργοποιεί τη δυνατότητα σύνδεσης ερωτήσεων του ερωτηματολογίου με τους στόχους του Αρχείου Στελεχών.

Set απαντήσεων

Καταχωρίστε set απαντήσεων, όπως είναι η κλίμακα από 1-10 ή η κλίμακα 1-5. Κάθε set περιλαμβάνει απαντήσεις οι οποίες μπορούν να αποτελούν απάντηση σε περισσότερες από μία ερωτήσεις.

 


Ερωτήσεις

Καταχωρίστε Ερωτήσεις που θέλετε να συμμετέχουν στην αξιολόγηση, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 •  Δηλώστε μια σύντομη περιγραφή (π.χ. Επικοινωνία) και προαιρετικά την Αναλυτική Περιγραφή (π.χ. Οργανώνει και εκφράζει ιδέες και πληροφορίες με σαφήνεια, χρησιμοποιώντας κατάλληλες και αποτελεσματικές μεθόδους επικοινωνίας).
 • Επιλέξτε την ομάδα στην οποία ανήκει η ερώτηση και στο πεδίο Τύπος, επιλέξτε την τιμή Απλής επιλογής

 


 • Επιλέξτε το Set απαντήσεων. Αυτόματα θα εμφανιστούν στο πλέγμα οι δυνατές απαντήσεις. Δηλώστε για την κάθε απάντηση την Επίδοση στη σχετική στήλη, καθώς έχει απόλυτη σημασία στον υπολογισμό της συνολικής επίδοσης της αξιολόγησης.

 

Ερωτηματολόγια

Δημιουργήστε ερωτηματολόγια επιλέγοντας τις κατάλληλες ερωτήσεις και στη συνέχεια καταχωρήστε τη Βαρύτητα της κάθε Ερώτησης ξεχωριστά. 

Πιο συγκεκριμένα, η στήλη Βαρύτητα:

 • απαιτείται να συμπληρωθεί για όλες τις ερωτήσεις οι οποίες ανήκουν σε ομάδα που δεν Αφορά Στόχους, προκειμένου να συμμετέχουν οι απαντήσεις στη συνολική επίδοση της ομάδας,
 • δεν απαιτείται να συμπληρωθεί για ερωτήσεις οι οποίες ανήκουν σε ομάδα που Αφορά Στόχους. Για αυτήν την ομάδα των ερωτήσεων, δηλώστε τη Βαρύτητα στην καρτέλα του Στελέχους και στο tab <Στόχοι>.

Μοντέλα αξιολόγησης

Δημιουργήστε μοντέλα αξιολόγησης, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 • Επιλέξτε το Ερωτηματολόγιο που θα χρησιμοποιήσετε. Αυτόματα θα εμφανιστούν στο πλέγμα οι <Ομάδες ερωτήσεων> και οι <Ερωτήσεις> που περιλαμβάνονται σε αυτό.
 • Δηλώστε τον Τύπο του Μοντέλου αξιολόγησης. Οι επιλογές Εργαζόμενοι Υποψήφιοι αφορούν σε μοντέλα που θα είναι διαθέσιμα κατά την παραμετροποίηση των Θέσεων Εργασίας
 • Καταχωρίστε τη βαρύτητα των Ερωτήσεων και των Ομάδων τους.

 

Κύκλοι αξιολόγησης

Δημιουργήστε Κύκλους Αξιολόγησης για να δηλώσετε τη διάρκεια ισχύος και τα μοντέλα αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθούν (Προσωπικού, Προϊσταμένων και Υποψηφίων).

 


Δημιουργία Αξιολογήσεων

Η Δημιουργία ενεργειών αξιολογήσεων Στελεχών (ή υποψηφίων στελεχών) πραγματοποιείται μέσω του Αρχείου Στελεχών. 
Επιλέξτε τα στελέχη για τα οποία θέλετε να δημιουργηθούν αξιολογήσεις και εφαρμόστε δεξί κλικ. Στο μενού που θα εμφανιστεί επιλέξτε τον τύπο της αξιολόγησης που θα καταχωρηθεί (Στελεχών / Προϊσταμένων / Υποψηφίων).

 


Η επιλογή αυτή θα σας οδηγήσει στην εργασία δημιουργίας αξιολογήσεων, όπου θα πρέπει να δηλώσετε τη Σειρά με την οποία θα δημιουργηθούν οι ενέργειες των αξιολογήσεων, τον Κύκλο αξιολόγησης και τον Αξιολογητή. Πατώντας <Εκτέλεση> θα δημιουργηθεί η εγγραφή αξιολόγησης, με βάση το Ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνεται στο Μοντέλο αξιολόγησης και έχει δηλωθεί στον Κύκλο. 

Υπολογισμός επίδοσης στελέχους

Στην εγγραφή αξιολόγησης που δημιουργήθηκε (στη διαδρομή H.R. & Μισθοδοσία > H.R. > Αξιολογήσεις Στελεχών > Αξιολογήσεις), επιλέξτε Αξιολογητή, συμπληρώστε τις απαντήσεις και αφού πατήσετε <Καταχώριση>, επιλέξτε <Υπολογισμός επίδοσης>, ώστε να υπολογισθεί η επίδοση του στελέχους. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για όλους τους Αξιολογητές, εάν είναι περισσότεροι του ενός.


Tip! Για κάθε μία από τις ερωτήσεις έρχεται προτεινόμενη η Βαρύτητα, όπως είναι καταχωρημένη στην παραμετροποίηση του σχετικού Ερωτηματολογίου ή στους Στόχους του στελέχους.
 


Tip! Πραγματοποιήστε Υπολογισμό επίδοσης μαζικά, από το Ευρετήριο αξιολογήσεων στελεχών, εφαρμόζοντας δεξί κλικ στα  Στελέχη και <Υπολογισμός επίδοσης>.

Σχετικά με τον Υπολογισμό της επίδοσης θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

Καρτέλα <Απαντήσεις, Επιδόσεις ερωτήσεων>

 1. Η στήλη [Επίδοση] εμφανίζει τον απόλυτο αριθμό που προκύπτει από την πράξη:

[Επίδοση Απάντησης] Χ [Βαρύτητα Ερώτησης]

2. Η στήλη [% επί άριστης τιμής] προκύπτει από την πράξη:

[Επίδοση απάντησης] / [Άριστη τιμή] Χ 100
Η Άριστη τιμή προκύπτει από την τιμή που έχει καταχωρηθεί ανά ερώτηση στη σύνταξη του ερωτηματολογίου. Αν για κάποια ερώτηση δεν έχει καταχωρηθεί Άριστη τιμή, τότε Άριστη τιμή θεωρείται η μέγιστη επίδοση από τις δυνατές απαντήσεις της ερώτησης.
 

Καρτέλα <Επιδόσεις ομάδων ερωτήσεων>


 1. Η στήλη [Επίδοση] εμφανίζει τον απόλυτο αριθμό που προκύπτει από την πράξη:

Άθροισμα όλων των επιδόσεων των ερωτήσεων ανά ομάδα.

2. Η στήλη [% επί άριστης τιμής] προκύπτει από την πράξη:

[Άθροισμα όλων των επιδόσεων των ερωτήσεων ανά ομάδα] / [Άριστη τιμή όλων των ερωτήσεων της ομάδας] Χ 100
Λαμβάνονται υπόψη μόνο ερωτήσεις για τις οποίες έχει δοθεί απάντηση.

3. Η στήλη [% επί άριστης τιμής (Συν.)] προκύπτει από την πράξη:

[Άθροισμα όλων των επιδόσεων των ερωτήσεων ανά ομάδα] / [Άριστη τιμή όλων των ερωτήσεων  της ομάδας] Χ 100
Λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ερωτήσεων, ανεξάρτητα αν έχουν απαντηθεί ή όχι.
 

Πλέγμα [Αξιολογητές]


 1. Η στήλη [Επίδοση] εμφανίζει τον απόλυτο αριθμό που προκύπτει από την πράξη:

Άθροισμα όλων των επιδόσεων των ομάδων.

2. Η στήλη [% επί άριστης τιμής] προκύπτει από την πράξη:

Άθροισμα όλων των γινομένων [% επί άριστης τιμής] των Ομάδων Χ [Βαρύτητα ομάδας ερωτήσεων] / [Συνολική Βαρύτητα όλων των ομάδων]
Λαμβάνονται υπόψη μόνο ερωτήσεις για τις οποίες έχει δοθεί απάντηση.

3. Η στήλη [% επί άριστης τιμής (Συν.)] προκύπτει από την πράξη:

Άθροισμα όλων των γινομένων [% επί της άριστης τιμής] των Ομάδων Χ [Βαρύτητα ομάδας ερωτήσεων] / [Συνολική Βαρύτητα όλων των ομάδων]
Λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ερωτήσεων, ανεξάρτητα αν έχουν απαντηθεί ή όχι.
 

Αποτελέσματα Αξιολογήσεων

Στο πέρας της διαδικασίας των αξιολογήσεων, ο υπεύθυνος μπορεί να συγκεντρώνει τα αποτελέσματά τους σε διάφορες μορφές, <Αναλυτικά ανά Ερώτηση>, <Συγκεντρωτικά ανά ομάδα>, <Συγκεντρωτικά ανά αξιολογητή> και <Κορυφαίες επιδόσεις>, βάσει των οποίων μάλιστα μπορούν να τεθούν Στόχοι ανά θέση εργασίας, ανά ομάδα και συνολικά, bonus παραγωγικότητας, προαγωγές και αποχωρήσεις όπως και να οργανωθεί όλη η ετήσια εκπαιδευτική διαδικασία των Στελεχών.