Create Content
Μεταβολές/ Προσθήκες προδιαγραφών

20210416-1155-2-1970
Login ημερομηνία στο Retail pro
Στο Retail Pro, στην εισαγωγή πρώτου είδους σε νέο παραστατικό, γίνεται πλέον έλεγχος ημερομηνίας ώστε να εμφανιστεί μήνυμα σε περίπτωση που η login ημερομηνία είναι διαφορετική της ημερομηνίας συστήματος.

20220131-1155-2-482
Μοντέλα Διαστάσεων ABC ανά εταιρεία
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής ABC διαστάσεων και ABC μοντέλων στα στοιχεία ανά εταιρεία των ειδών, υπηρεσιών, χρεοπιστώσεων, πελατών, προμηθευτών, πιστωτών, χρεωστών, προσώπων, έργων, και πόρων.

20220308-1155-2-1348
Διάρκεια σε αίτηση άδειας
Η διάρκεια της άδειας δεν μπορεί να είναι αρνητικός αριθμός. Πλέον εμφανίζεται σχετικό απαγορευτικό μήνυμα.

20220315-1155-2-1527
Πρόταση ημερών ασθενείας
Πλέον λειτουργεί ορθά η πρόταση ημερών ασθενείας, όταν η απασχόληση του εργαζόμενου είναι με λιγότερες ημέρες ανά εβδομάδα.

20220412-1155-2-2221
Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 θέσεων
Πλέον σε εργαζόμενο με ταμείο ΤΕΚΑ και νέο πρόγραμμα επιδότησης εισφορών, το ποσό εισφορών επιδότησης ΕΦΚΑ εργαζόμενου και εργοδότη απεικονίζεται στο ΜΣ 3180 ενώ το αντίστοιχο ποσό του ΤΕΚΑ στο ΜΣ 3498.

20220506-1155-2-2722
Υπόλοιπα αδειών
Στην εκτύπωση 'Υπόλοιπα αδειών' όταν απεικονίζονται και οι ημέρες αδείας προηγούμενου έτους προστέθηκε η δυνατότητα οι ημέρες αδείας που αφορούν το προηγούμενο έτος να ενημερώνονται είτε από κινήσεις μισθοδοσίας είτε από το αρχείο εργαζομένων ανάλογα με την τιμή που θα επιλέξει ο χρήστης στο κριτήριο υπολογισμός ημερών προηγούμενου έτους.

20220506-1155-2-2734
Φόρμες εκτύπωσης εργαζομένων
Δεν εμφανίζονται πλέον σαν διαθέσιμοι πίνακες οι βοηθητικοί και οι πίνακες joker.

20220509-1155-2-2779
Ταμεία
Δεν επιτρέπεται πλέον η διαγραφή ταμείου, στο οποίο υπάρχει κίνηση.

20220512-1155-2-2876
Τροποποίηση εργασιακών στοιχείων
Στην εργασία Τροποποίηση εργασιακών στοιχείων για το είδος αλλαγής τροποποίηση σύμβασης προστέθηκαν τα πεδία μισθός, ωράριο και ειδικότητα (ΜΣ 2070). Επίσης σε περίπτωση αλλαγής της ειδικότητας εμφανίζεται το παράθυρο της εργασίας εισαγωγή στοιχείων ταμείων για τυχόν αλλαγή σε ταμείο όπου αυτή απαιτείται.

20220516-1155-2-2930
Εργαζόμενοι - Έλεγχος ΙΒΑΝ
Στην καρτέλα εργαζόμενου στοιχεία πληρωμής προστέθηκε η επιλογή 'Έλεγχος IBAN'.

20220516-1155-2-2942
Δικαίωμα hyperlink χαρακτηριστικών
Στα παραστατικά παραγωγής και παραστατικά σύνθεσης, η επιλογή χαρακτηριστικών από το hyperlink της ποσότητας, δε θα λαμβάνεται υπόψιν στο κεντρικό δικαίωμα χρήσης hyperlinks.

20220517-1155-2-2987
Συναρτήσεις στα Εσωτερικά πρόσωπα
Δημιουργήθηκαν επιπλέον συναρτήσεις στα στελέχη:
FGetSupervisorsPrsns Επιστρέφει τα ID των προϊσταμένων του εργαζομένου με ID Prsn Example FGetSupervisorsPrsns(PRSN.PRSN)
FGetSupervisorsPrsnsCodes Επιστρέφει τους κωδικούς των προϊσταμένων του εργαζομένου με ID Prsn Example FGetSupervisorsPrsnsCodes(PRSN.PRSN)
FGetSupervisorsPrsnsNames Επιστρέφει τα ονοματεπώνυμα των προϊσταμένων του εργαζομένου με ID Prsn Example FGetSupervisorsPrsnsNames(PRSN.PRSN)

20220518-1155-2-3020
Ευρετήρια εργαζομένων
Έχει προστεθεί στο σχεδιασμό ευρετηρίου στα πράσινα πεδία το πεδίο με περιγραφή 'Περιγραφές ειδικών κατηγοριών' το οποίο εμφανίζει την περιγραφή του πεδίου 'EMPCONTRACTTYPE.SOVARCHAR'.

20220530-1155-1-3276
Μικτό κέρδος και Κόστος πωληθέντων
Ελέγχεται πλέον η συμπεριφορά του παραστατικού και αν είναι πιστωτικό οι τιμές στο Μικτό κέρδος και στο Κόστος πωληθέντων δεν εμφανίζουν αξίες.

20220530-1155-2-3254
Προσθήκη σε στατική λίστα
Οι στατικές λίστες στα ευρετήρια, εμφανίζονται πλέον ταξινομημένες.

20220602-1155-2-3367
Αφαίρεση ΑΦΜ/ΑΔΤ από το default ευρετήριο στελεχών
Πλέον δεν εμφανίζονται στο default ευρετήριο στελεχών στοιχεία ΑΦΜ ή ΑΔΤ.

20220607-1155-2-3435
Επισύναψη αρχείων σε email
Δόθηκε δυνατότητα μαζικής επιλογής επισυναπτόμενων, κατά την αποστολή E-mail.

20220607-1155-2-3439
Αυτόματη εγγραφή διαλείμματος
Κατά την καταχώριση ωραρίου εργασίας αν έχει ενεργοποιηθεί η παράμετρος 'Αυτόματη εγγραφή διαλείμματος' και δεν συμπληρωθούν τα πεδία 'Διάρκεια διαλείμματος μέγιστη' ή/και 'Εναρξη διαλείμματος', εμφανίζεται κατά την καταχώριση το προειδοποιητικό μήνυμα 'Προσοχή! Η αυτόματη εγγραφη διαλείμματος προϋποθέτει τη συμπλήρωση των πεδίων Διάρκεια διαλείμματος (μέγιστη) και ώρα έναρξης διαλείμματος.'

20220607-1155-2-3447
Πωλητής πελατών στους προυπολογισμούς πωλήσεων
Στις διαστάσεις των Προϋπολογισμών πωλήσεων προστέθηκε ο
Πωλητής πελατών.

20220607-1155-2-3462
Κωδικός σε Εκτυπώσεις Συναλλασσόμενων
Στις εκτυπώσεις συναλλασσόμενων, αυξήθηκε το μήκος του πεδίου κωδικός σε 250 χαρακτήρες.

20220608-1155-2-3496
Πολυγλωσσικά μισθολογικά στοιχεία
Πλέον στα μισθολογικά στοιχεία γενικής χρήσης, εργαζομένων και περιόδου ανά εργαζόμενο, τα πεδία 'Περιγραφή' [NAME] και 'Περιγραφή χρήστη' [USRNAME] ειναι διαθέσιμα προς χρήση σε πολυγλωσσική εγκατάσταση.

20220609-1155-2-3506
Ιεραρχία σε διαστάσεις ABC
Προστέθηκε η λειτουργικότητα της Ιεραρχίας στις διαστάσεις του ABC.

20220610-1155-2-3542
Αντιγραφή σε άλλες εταιρείες
Προστέθηκε η εργασία 'Αντιγραφή σε άλλες εταιρείες' στο δεξί κλικ των κινήσεων αποθήκης, πελατών, προμηθευτών, πιστωτών, χρεωστών, χρηματικών λογαριασμών, υπηρεσιών, χρεοπιστώσεων, παγίων, ABC και εσόδων-εξόδων.

20220614-1155-2-3557
Φάκελοι εντολών στη σήμανση εργασιών
Προστέθηκαν οι 'Εντολές παραγωγής' & οι 'Φάκελοι εντολών παραγωγής' στη σήμανση εργασιών.

20220615-1155-2-3593
Πρόσθεση Φίλτρου 'Περιοχές απασχόλησης'
Προστέθηκε το φίλτρο 'Περιοχές απασχόλησης' με πολλαπλή επιλογή στις παρακάτω εκτυπώσεις:
1) Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων και
2) Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων (ανά εργαζόμενο).
Διορθώσεις σφαλμάτων

20211125-1155-1-5617
Ε3 με πρόγραμμα ΟΑΕΔ
Δεν εμφανίζεται πλέον θέμα κατά την εκτέλεση του εντύπου Ε3 όταν υπάρχει αντικατάσταση σε πρόγραμμα επιδότησης.

20220128-1155-1-462
Διαγραφή γραμμής παραστατικού
Διορθώθηκε θέμα με τη μεταβολή γραμμής ειδών, όταν γινόταν διαγραφή με delete στον κωδικό ή την περιγραφή.

20220316-1155-1-1533
Τεχνική εταιρεία
Διορθώθηκε θέμα με την εμφάνιση των πεδίων 'Στήλη βιβλίου οικοδομών' και 'Δαπάνη Oικοδομής' σε Τεχνικές εταιρείες.

20220323-1155-1-1726
Ευρετήριο σε Quick view
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στο quick view στα Παραστατικά Πωλήσεων, σχετικό με το ευρετήριο Αποθήκης με τοπικά πεδία που πραγματοποιούσαν χρήση συναρτήσεων.

20220406-1155-1-2007
Ιεραρχία σε Ομάδες Λογαριασμών
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στην καταχώριση ιεραρχίας σε ομάδες λογαριασμών στο κύκλωμα της Γενικής Λογιστικής.

20220506-1155-1-2731
Fintech - Δικαιώματα χρήστη σε παλιό UI
Διορθώθηκε θέμα με την εμφάνιση επιλογών που αφορούσαν το FinTech σε Interface 2008, παρόλο που είχαν αφαιρεθεί τα σχετικά δικαιώματα.

20220516-1155-1-2932
Custom στοιχεία Εθνικότητα-Μόρφωση
Πλέον, custom μισθολογικά στοιχεία για Εθνικότητα και Μόρφωση βλέπουν τους σωστούς πίνακες και στην επιλογή τιμής και στην ιστορικότητα.

20220526-1155-1-3209
Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων - πρόγραμμα 100.000 θέσεων
Στην εκτύπωση 'Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων' πλέον η στήλη 'Καταβολή' εμφανίζει μηδενικές εισφορές για εργαζόμενους που είναι στο πρόγραμμα 100.000 νέων θέσεων εργασίας και είναι συνδεδεμένοι με νέο πρόγραμμα επιδότησης εισφορών

20220527-1155-1-3238
Διαγραφή εργαζόμενου με άδεια
Δεν επιτρέπεται η διαγραφή στελέχους ή εργαζόμενου όταν υπάρχουν γι' αυτόν καταχωρημένες άδειες. Το μήνυμα που εμφανίζεται είναι 'Το στέλεχος συνδέεται με ενέργειες εργαζομένων'.

20220527-1155-1-3247
Καταχώρησης ενημέρωσης στελεχών
Εκτελείται πλέον ορθά η εργασία 'Καταχώριση ενημέρωσης' στο δεξί-κλικ του Ευρετηρίου στελεχών.

20220601-1155-1-3313
Μαζική μεταβολή δεδομένων
Εμφανιζόταν θέμα στη μαζική μεταβολή δεδομένων περιόδου, όταν υπήρχε custom πεδίο στον πίνακα PRDVAL.

20220601-1155-1-3328
Πλήρης αντιγραφή εταιρείας
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανίζονταν όλες οι εταιρείες στην αντιγραφή σειρών.

20220603-1155-1-3392
Fast Report σε PDF
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στην εκτύπωση σε PDF file από Fast Report στις 'Καρτέλες με ανάλυση αξιογράφων'.

20220606-1155-1-3403
Button με ορισμό στο caption
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στην εμφάνιση custom button που είχε δημιουργηθεί με την εντολή απευθείας στον σχεδιασμό του.

20220606-1155-1-3410
Επαναπρόσληψη
Κατά την επαναπρόσληψη ή τροποποίηση στοιχείων ενεργοποιείται η Καταχώριση ώστε να αποθηκευτούν οι αλλαγές.

20220606-1155-1-3423
Άρθρο λογιστικής - ABC
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στην ανάλυση ABC στα άρθρα της λογιστικής.

20220606-1155-1-3426
Έλεγχος ασφαλιστικών στοιχείων
Στην εκτύπωση 'Εισφορές ασφαλιστικών στοιχείων' στη στήλη 'Νέος ασφαλισμένος' απεικονίζεται πλέον η περιγραφή και όχι ο κωδικός του πεδίου.

20220607-1155-1-3436
Αιτιολογία κινήσεων έργου
Το πεδίο 'Αιτιολογία' [TRDTRN.COMMENTS] δεν εμφάνιζε αποτελέσματα στις κινήσεις έργων.

20220607-1155-1-3437
Τιμές μισθολογικού στοιχείου
Σε παλαιά καρτέλα εργαζόμενου εφόσον ενεργοποιηθεί μισθολογικό στοιχείο γενικής χρήσης, εμφανίζονται ορθά οι επιλογές του μισθολογικού στοιχείου προς επιλογή.

20220607-1155-1-3441
Αυτόματη δημιουργία διαλείμματος
Πλέον δεν εμφανίζονται λεπτά απουσίας σε περίπτωση που μέσα στο ωράριο είναι επιλεγμένο το πεδίο 'Αυτόματη εγγραφή διαλείμματος' και έχουν οριστεί λεπτά διαλείμματος.

20220608-1155-1-3492
Αρχείο πληρωμών τράπεζας
Εφόσον η τράπεζα στην οποία ανήκει ο εργαζόμενος έχει συμπληρωμένο το πεδίο BIC τότε δημιουργείται κανονικά αρχείο για άλλη τράπεζα.

20220609-1155-1-3503
Custom πεδίο στα φίλτρα ευρετηρίου
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στην εμφάνιση custom πεδίου με τύπο αλφαριθμητικό μεγάλου μεγέθους ως φίλτρο σε ευρετήριο.

20220609-1155-1-3514
Υπόλοιπο 1 ημέρας
Σε custom προβολή ειδών, δεν εμφανίζονταν ορθά τα δεκαδικά του πεδίου SoRemQty1 'Υπόλοιπο1 ημέρας'.

20220609-1155-1-3532
Ελεύθερη εκτύπωση Crystal
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε, σε κάποιες περιπτώσεις, στις ελεύθερες εκτυπώσεις Crystal.

20220614-1155-1-3550
Στοίχιση στο Ημερολόγιο πωλήσεων
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στη στοίχιση των πεδίων αξιών στην εκτύπωση 'Ημερολόγιο πωλήσεων'.

20220616-1155-1-3607
Κατάσταση ελλείψεων/αναγκών
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στην απεικόνιση της εκτύπωσης 'Κατάσταση ελλείψεων/αναγκών', όταν είχε επιλεγεί συγκεκριμένος συνδυασμός φίλτρων.

20220620-1155-1-3652
Παραστατικά Παραγωγής/ Δεύτερη ΜΜ
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στην αυτόματη καταχώριση παραστατικού παραγωγής από υπεργολαβία, όταν το είδος δεν είχε δεύτερη ΜΜ.

20220620-1155-1-3656
Παραστατικά Παραγωγής/ Προτεινόμενη Σειρά
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στην προβολή με προτεινόμενη σειρά, στο κύκλωμα των παραστατικών παραγωγής.

20220621-1155-1-3706
Εκκρεμότητα προκαταβολής - Retail Pro
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στη διαδικασία άρσης εκκρεμότητας προκαταβολής στο Retail Pro.