Create Content

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190405-1155-2-1121
Πρόταση εξυπηρέτησης
Προστέθηκε στα επιπλέον φίλτρα της εργασίας ‘Εξυπηρέτηση παραγγελιών’, το φίλτρο 'Από/Έως' κωδικό.

20191112-1155-2-3663
Κατάσταση εργαζομένων Ε4 ΥΕΚΑ (Προϋπηρεσία)
Άλλαξε η default τιμή του πεδίου προϋπηρεσίας από 1 (Συνολική τρέχουσα προϋπηρεσία) σε 3 (Προϋπηρεσία σε προηγούμενο εργοδότη).

20210209-1155-2-731
Μαζική κατανομή σε κέντρα κόστους
Προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής κατανομής σε κέντρα κόστους και από κινήσεις ημερολογίου (Ενέργειες) και από τον χρήστη με τη χρήση excel. Οι εργασίες είναι διαθέσιμες στις εργασίες περιόδου στις βοηθητικές εργασίες.

20220204-1155-2-656
Καταχώριση αδείας ειδικού τύπου
Υλοποιήθηκε με χρήση πράσινου κουμπιού για εισαγωγή άδειας ειδικού τύπου. Εμφανίζεται subform στην οποία ο χρήστης επιλέγει τύπο άδειας και ημ/νία έναρξης. Έχει υλοποιηθεί μόνο η επιλογή Άδεια νόσησης τέκνου λόγω covid-19’.

20211208-1155-2-5880
Υπολογισμός προβλέψεων
Στην εργασία ‘Υπολογισμός προβλέψεων’ έχει προστεθεί φίλτρο ‘Περίοδοι πρόβλεψης’ με επιλογή μιας ή περισσότερων περιόδων.

20220119-1155-2-303
Retail Pro/ Counter συγχρονισμού Online - Offline
Στο Retail Pro δόθηκε δυνατότητα εμφάνισης των σταδίων συγχρονισμού σε Offline εγκατάσταση.

20220303-1155-2-1301
Άδειες με τμήμα χωρίς προϊστάμενο
Σε εργαζόμενο που το τμήμα του ΔΕΝ έχει προϊστάμενο, όταν ο τύπος άδειας έχει ‘φορέα’ Ιεραρχία, τότε ενημερώνει τον 1ο προϊστάμενο τμήματος της ιεραρχίας, ανεξάρτητα από το βάθος έγκρισης.

20220208-1155-2-700
Υπολογισμός αδειών/ Ρεπό
Όταν υπάρχει πρόγραμμα εργασίας και υπάρχει κίνηση με σειρά ΡΕΠΟ (PRSINPPRMS.SOPRSNDAYOFF), όταν ένας εργαζόμενος βάζει άδεια, τότε την αφαιρεί από τις συνολικές μέρες αδείας.

20220404-1155-2-1941
Μεταφορά αγορών/ Ανεκτέλεστα
Προστέθηκε η στήλη ‘Ανεκτέλεστα’ στο grid του διαλόγου μεταφοράς, η οποία είναι read-only, οπότε ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει ανάλογα την ποσότητα ‘Προς αγορά’ και να δημιουργηθεί το Παραστατικό αγοράς.

20220405-1155-2-1984
Δημιουργία αρχείου xml ΕΑΠ
Επιτρέπεται η πολλαπλή επιλογή μισθολογικών περιόδων του ιδίου μήνα και γίνεται ομαδοποίηση ποσών τα οποία αφορούν κοινά μισθολογικά στοιχεία π.χ. φόρου, αλληλεγγύης, μπόνους, κρατήσεων ταμείων.

20220318-1155-2-1622
Στελέχη/ Καταχώριση ενημέρωσης
Στο δεξί κλικ των στελεχών, στην εργασία Καταχώρηση ενημέρωσης, προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής εικόνας-φωτογραφίας.

20220318-1155-2-1609
Μισθολογικό Στοιχείο 2043/ Εμφάνιση
Στο Μισθολογικό στοιχείο 2043 το πεδίο 'Εμφάνιση σε' έχει πλέον τιμές 1,5.

20220405-1155-2-1989
Ετήσιες μονάδες εργασίες
Πλέον σε 2 γραμμές εμφανίζονται μόνο εργαζόμενοι που έχουν ημερομηνία αποχώρησης και επαναπρόσληψης. Επίσης σαν ‘Ημερομηνία έως’ εμφανίζεται η ημερομηνία αποχώρησης ή η ημερομηνία τελευταίας υπολογισμένης μισθοδοσίας.

20220405-1155-2-1993
Καταχώριση ημερών ασθένειας
Στην ‘Καταχώρηση ημερών ασθένειας’ στην καρτέλα του εργαζόμενου και από την εργασία ‘Εισαγωγή και χειροκίνητα’ η πρόταση ημερών συμβαδίζει πλέον, την ανάλυση ημερών του ωραρίου.

20220408-1155-2-2107
Βελτιστοποίηση πεδίων αρχείου πληρωμών SEPA
Πλέον υπάρχει hyperlink στον χρηματικό λογαριασμό και επίσης αποθηκεύεται το κλειδί του χρηματικού λογαριασμού στις παραμέτρους και όχι ο κωδικός. Στις φόρμουλες έχουν μπει hyperlinks που ανοίγουν φόρμες που διευκολύνουν την σύνθεση με οδηγίες, δυνατότητα αυτόματης σύνθεσης και επιλογές παραμέτρων.

20220408-1155-2-2138
Πρόταση συν\νου στη λογιστικοποίηση εγγραφών
Στη λογιστικοποίηση εγγραφών, θα προτείνεται πλέον ο λογαριασμός λογιστικής που είναι συνδεδεμένος με τον συναλλασσόμενο, εφόσον υπάρχει. Εναλλακτικά, θα προτείνεται ο λογαριασμός που έχει συμπληρωθεί στην πρόταση σειρών και συν/μενων.


20220405-1155-3-1964
Διασυνοριακές e-πωλήσεις
Στην εγγραφή myDATA που αφορά διασυνοριακές e-πωλήσεις (OSS), συμπληρώνεται πλέον η διάταξη απαλλαγής άρθρου 47 (αφορά το άρθρο 47γ).

20220407-1155-2-2062
Ευρετήρια/ εμφάνιση πεδίων float με null
Στον σχεδιασμό ευρετηρίου βάζοντας ως editor το ALLOWNULLS σε float πεδίο, στο query του ευρετηρίου το πεδίο δεν έχει ISNULL.

20220412-1155-3-2228
Παραστατικά σύνθεσης/ Σετ ειδών
Διορθώθηκε θέμα με τη δημιουργία παραστατικού σύνθεσης, το οποίο δημιουργούνταν από άλλο Παραστατικό σύνθεσης το οποίο δημιουργούνταν από Παραστατικό εμπορικού.

20220413-1155-2-2249
Υποκ/μα πελάτη στα εμβάσματα πελατών
Στα εμβάσματα συν/νων, όταν προστεθεί σαν στήλη το υποκ/μα του συν/μενου, μπορεί πλέον η επιλογή του hyperlink να κάνει redirection στην εγγραφή του υποκ/μος.

20220414-1155-2-2309
Εκκρεμή παραστατικά/ Τιμολογιακή κατηγορία
Στην εκτύπωση 'Εκκρεμή παραστατικά' από το κύκλωμα των πωλήσεων, προστέθηκε σαν φίλτρο η Τιμολογιακή κατηγορία.

20220411-1155-1-2169
Διάταξη Απαλλαγής
Σε εγγραφές με μηδενικό ΦΠΑ, δε θα συμπληρώνεται πλέον αυτόματα η δ. απαλλαγής 27 εφόσον ο πελάτης ή το είδος δεν έχει δ. απαλλαγής.

20220419-1155-2-2463
Υφιστάμενοι με βάση το PRSN
Δημιουργία νέας function της εφαρμογής (Εσωτερικά πρόσωπα) GetSubordinatePrsns.
Example GetSubordinatePrsnsPRSN.PRSN)
Eπιστρέφει τα IDs των εργαζομένων που έχουν προϊστάμενο τον PRSN.

20220419-1155-2-2467
Ενεργές Οργανωτικές μονάδες
Προστέθηκε η συνάρτηση GetOrgUnits(PRSN.PRSN)
Υπάρχει διαθέσιμη στις Συναρτήσεις εσωτερικών προσώπων.
Επιστρέφει τις οργανωτικές μονάδες που έχει ενεργές ο PRSN.

20220418-1155-1-2398
Ειδικές χρηματικών λογαριασμών/ Ενημέρωση εσόδων εξόδων
Προστέθηκε το πεδίο ευρετηρίου ‘Ενημέρωση εσόδων - εξόδων’ και στις Eιδικές Xρηματικών λογαριασμών.

20220419-1155-2-2475
Κωδικός νέου εντύπου
Πλέον το πεδίο ‘Κωδικός νέου εντύπου’ επιτρέπει τιμές από 1001 έως 2000. Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

20220414-1155-2-2322
Χώρα στον επιλογέα Mεταφορικού μέσου
Προστέθηκε το πεδίο ‘Χώρα’ στα πεδία επιλογέα του Mεταφορικού μέσου.

20220418-1155-2-2400
Aποστολή email/ Κατάσταση ενέργειας
Προστέθηκε η Κατάσταση ενέργειας στον διάλογο αποστολής email.

20220503-1155-2-2640
Αναζήτηση στις οργανωτικές μονάδες
Μπορεί να γίνει πλέον αναζήτηση στις οργανωτικές μονάδες όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή ‘Ιεραρχία’. Με Ctrl+F εμφανίζεται το Find Panel.

20220504-1155-2-2654
Retail Pro/ Aλλαγή χρώματος στο επιλεγμένο πεδίο
Στο Retail Pro, όταν γίνεται επιλογή σε pick area, η απόχρωση χρώματος του κουμπιού, γίνεται πιο σκούρα.

20220329-1155-2-1810
myDATA Live/ Νέες επιλογές
Στο myDATA Live, μπορούν πλέον να προστεθούν επιπλέον στήλες από το pop-up menu που προστέθηκε. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι ακόλουθες:

  • Προσθήκη στήλης
  • Αφαίρεση στήλης
  • Fit to screen
  • Fit to text

20220418-1155-2-2428
Ημ/νια Intrastat - Ετεροχρονισμένος εκτελωνισμός
Σε παραστατικά αγοράς ΤΧ με κωδικό myDATA 14.2, δίνεται η δυνατότητα να συμπληρωθεί η ημερομηνία του ετεροχρονισμένου εκτελωνισμού στο πεδίο Ημ/νια Intrastat/ Εκτελωνισμού. Εφόσον συμπληρωθεί εκεί ημ/νια, τότε η εγγραφή myDATA θα πάρει την ημ/νια αυτού του πεδίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πάρει την ημ/νια του παραστατικού.20220426-1155-2-2569
Retail Pro/ Ταξινόμηση στον πίνακα ομάδων
Προστέθηκε η δυνατότητα ταξινόμησης του πίνακα ομάδων στις ομάδες παραμέτρων σταθμών εργασίας. Πλέον, η σειρά με την οποία θα εμφανίζονται οι ομάδες στο Retail Pro, θα είναι η σειρά με την οποία δηλώθηκαν στο αντίστοιχο πεδίο της ομάδας παραμέτρων.

20220413-1155-2-2263
Μεταφορέας στο μετασχηματισμό
Προστέθηκε φίλτρο 'Μεταφορέας' στο panel 'ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ' στο παράθυρο του μετασχηματισμού. Αν αυτό δεν είναι συμπληρωμένο, θα μεταφερθεί, εφόσον υπάρχει, η τιμή του Μεταφορέα του αρχικού παραστατικού.

20220419-1155-2-2468
Ενεργές Θέσεις εργασίας
Δημιουργία νέας function της εφαρμογής(Εσωτερικά πρόσωπα) GetJobPositions.
Example GetJobPositions(PRSN.PRSN)
Eπιστρέφει τις Θέσεις εργασίας που έχει ενεργές ο PRSN.

20220509-1155-2-2760
Ανενεργοί εργαζόμενοι/ Εργάνη
Στα έντυπα Ε5,Ε6ΜΠ,Ε6ΧΠ και Ε7 άλλαξε ο editor του εργαζομένου και πλέον κόβεται το ISACTIVE=1 από το SELECT με αποτέλεσμα ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει όποιον εργαζόμενο θέλει για τον υπολογισμό του εντύπου, ασχέτως αν είναι ενεργός ή όχι.


20220421-1155-2-2528
Είδη/ Χώρα κατασκευής
Στις γραμμές ειδών παραστατικού, στο υλικό, έρχεται πλέον διαθέσιμο και το πεδίο Χώρα Κατασκευής.

20220420-1155-2-2492
Παραστατικά Λιανικής/ Γραμμές Υλικών
Προστέθηκε ο πίνακας 'Γραμμές υλικών' στα Παραστατικά λιανικής στη Σήμανση εργασιών.

20220427-1155-2-2566
Retail Designer/ Default κουμπιά

Αφαιρέθηκε η δυνατότητα διαγραφής των default κουμπιών κατά τον σχεδιασμό της οθόνης Retail.

20220429-1155-2-2603
Εικόνα πωλήσεων χρήσης
Προστέθηκε η περιγραφή των ειδών, στα φίλτρα της 'Εικόνας πωλήσεων χρήσης'.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20210805-1155-1-3877
Πλαφόν ΕΦΚΑ σε επίδομα αδείας
Πλέον ακόμη κι αν η νέα περίοδος επιδόματος δεν έχει δημιουργηθεί με ημερομηνίες από-έως 20/7 κατά τον υπολογισμό ελέγχεται το πλαφόν και δεν ξεπερνούν οι εισφορές το πλαφόν.

20220224-1155-1-1102
Καταχώριση εργαζόμενου
Πλέον κατά τη μεταβολή πεδίου σταθερού στοιχείου του εργαζόμενου κατά την καταχώριση γίνεται update του συγκεκριμένου μόνο πεδίου και δεν εμφανίζεται καθυστέρηση.

20211222-1155-1-6151
Όνομα μισθολογικής περιόδου
Στην προβολή αποτελεσμάτων επιλέγοντας φίλτρο στο επάνω μέρος δείχνει πλέον ορθά το όνομα της μισθολογικής περιόδου.

20220324-1155-1-1756
Intrastat με Υποκατάστημα συν\νου
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στην εξαγωγή αρχείου Intrastat, όταν το υποκ/μα της συναλλαγής είχε χώρα διαφορετική από την χώρα του προμηθευτή.

20211122-1155-1-5521
Απεικόνιση ιδιότητας - ΕΡΓΑΝΗ
A. Στις παραμέτρους εταιρειών στα
Πρόσωπα -> Λογιστής προστέθηκε το πεδίο της Ιδιότητας όπως υπάρχει και στο tab των Εκπροσώπων Εταιρίας.
Β. Έγινε η διόρθωση στα ΕΝΥΤΠΑ της ΕΡΓΑΝΗ:
1) Ε3
2) Ε6 Χωρίς Προειδοποίηση
3) Ε6 Με Προειδοποίηση
Πλέον σε όλα τα έντυπα εμφανίζεται η ιδιότητα του Νομίμου Εκπροσώπου και του Λογιστή.
Γ. Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής της "πρόσκλησης" από drop down λίστα η οποία ενημερώνει το αντίστοιχο πεδίο του εντύπου.

20220406-1155-1-2004
Ασυμφωνία ισοζυγίου
Προστέθηκε το flag 'Ανά Α.Χ.' στις εκτυπώσεις 'Ισοζύγιο αποθήκης', 'Βιβλίο αποθήκης', 'Μηνιαία κατάσταση αποθήκης' και 'Αναλυτικό ισοζύγιο' το οποίο αφορά τον υπολογισμό αξίας υπολοίπου με την τιμή κόστους. Όταν είναι επιλεγμένο, ο υπολογισμός αξίας υπολοίπου με βάση την τιμή κόστους γίνεται όπως γινόταν αρχικά, ανά Α.Χ., ενώ όταν δεν είναι επιλεγμένο, ο υπολογισμός της αξίας γίνεται σε επίπεδο είδους και όχι Α.Χ., δηλαδή η συνολική ποσότητα όλων των χώρων επί την τιμή κόστους. Αυτή η προσθήκη έγινε καθώς προκύπτουν διαφορετικά δεκαδικά κατά την στρογγυλοποίηση των αξιών ανά Α.Χ. και τη στρογγυλοποίηση της αξίας στο σύνολο με αποτέλεσμα να χάνεται ένα δεκαδικό.
20220310-1155-1-1405
Έγκριση αίτησης αδείας
Εάν ο φορέας έγκρισης είναι ‘Προϊστάμενος (Οργανόγραμμα)’ ή ‘Ιεραρχία’ τότε:
1) Δεν συμμετέχει στην έγκριση το στέλεχος που αιτείται την άδεια, ακόμη και εάν προκύπτει από το οργανόγραμμα
2) Εάν δεν έχει προκύψει από τη διαδικασία στέλεχος έγκρισης, τότε συνεχίζει η διαδικασία ψηλότερα στο οργανόγραμμα μέχρι να βρεθεί κάποιος προϊστάμενος.

20220411-1155-1-2185
Θέμα με ευκαιρία πώλησης και ομάδες εταιρειών
Στις ευκαιρίες πώλησης, σε εταιρεία ομάδας, αν υπάρχει καταχωρημένο παραστατικό προσφοράς, τότε επιλέγοντας το κουμπί "Σε παραγγελία", θα φορτωθεί η σειρά βάσει παραμετροποίησης της εταιρείας του παραστατικού και στην εταιρεία του παραστατικού. Διαφορετικά, θα φορτωθεί βάσει login εταιρείας και στην login εταιρεία.


20220406-1155-1-2032
Έντυπο Ε11.1
Στο Ε11.1 εμφανίζονται πλέον οι ημέρες που είναι δηλωμένες στο αρχείο εργαζομένων στην καρτέλα Άδειες ακόμη κι αν είναι αργίες ή Σαββατοκύριακα.

20220405-1155-1-1961
Κινήσεις Πελατών/ Προμηθευτών
Διορθώθηκε που αφορούσε στην επιλογή του φίλτρου 'Μόνο κεντρικό' στις κινήσεις των συναλλασσόμενων.

20220411-1155-1-2175
Αρχείο ΤΕΑΥΕΤ
Προστέθηκε flag στην δημιουργία του xml το οποίο δίνει την δυνατότητα ομαδοποίησης με βάση το ΑΦΜ ώστε να έρχεται ένας εργαζόμενος με όλες τις γραμμές στο αρχείο xml.

20220408-1155-1-2143
Ενεχυρίαση Τιμολογίων
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στο φιλτράρισμα των συμβάσεων στον selector στην εργασία Εξόφληση τιμολογίων από την ενότητα Ενεχυρίαση τιμολογίων.

20220412-1155-1-2218
Παραστατικού σύνθεσης από δελτίο ανάλωσης με μεταφορά παρτίδας
Πλέον εάν δοθεί κωδικός νέας παρτίδας σε παραστατικό αποθήκης που δημιουργεί παραστατικό σύνθεσης, γίνεται η ανάθεσή της στο παραστατικό σύνθεσης που δημιουργείται.

20220504-1155-1-2658
Προσφορά σε παραγγελία
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στη μεταφορά προσφοράς σε παραγγελία από τις ευκαιρίες πώλησης, όταν οι σειρές προσφοράς/παραγγελίας είχαν διαφορετικούς προτεινόμενους ΑΧ.

20220411-1155-1-2196
Ομάδες εταιρειών - κατηγορίες myDATA
Δεν εμφανίζονταν όλες οι κατηγορίες myDATA ειδών, σε εγκαταστάσεις με ομάδες εταιρειών, στα στοιχεία ανά εταιρεία.

20220407-1155-1-2089
Τemplate στα email
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στην αποθήκευση πρότυπου template στα email, όπου δεν αποθηκεύονταν το body.

20210920-1155-3-4382
Αλλαγή εταιρείας
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στο relogin με πολλαπλές εναλλαγές γλώσσας και εταιρείας.

20220411-1155-1-2182
Πολυεταιρικό & Στελέχη
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στη συμπλήρωση τμήματος σε στέλεχος σε εταιρείας ομάδας.

20220411-1155-1-2197
myDATA/ Ομάδες εταιρειών υπηρεσίες
Δεν εμφανίζονταν όλες οι κατηγορίες myDATA υπηρεσιών, σε εγκαταστάσεις με ομάδες εταιρειών, στα στοιχεία ανά εταιρεία.

20220411-1155-1-2200
Ενέργειες Συμμετεχόντων & Πολυεταιρικό
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε σστην επιλογή εγγραφών CRM απο συμμετέχοντες σε εταιρεία ομάδας.

20220413-1155-1-2250
Μήνυμα κατά τη δημιουργία εντύπου Ε3
Κατά τη δημιουργία του εντύπου Ε3, πατώντας υπολογισμός και συμπληρώνοντας τα στοιχεία του εργαζόμενου, και πατώντας αποδοχή εμφανιζόταν το μήνυμα «Ole Error: 80040E14. Invalid column name 'SOSMALLINT3'».

20220428-1155-1-2584
Παραστατικό ετικετών γραμμών
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στη συμπλήρωση δοτής ποσότητας σε είδη με χαρακτηριστικά, στην εργασία παραγωγής παραστατικού ετικετών από ευρετήριο ειδών με ανάλυση ανά εναλλακτικό κωδικό.

20220419-1155-1-2476
ΑΠΔ - Επιδότηση μητρότητας
Στην ΑΠΔ σε εργαζόμενη με το νέο πρόγραμμα επιδότησης μητρότητας δεν απεικονιζόταν το ποσό επιδότησης στην στήλη του εργοδότη. Ενημερώνεται εκτός του ΜΣ 3337 και το ΜΣ 3338 το οποίο δεν αλλοιώνει τα οικονομικά αποτελέσματα (λόγω της ενημέρωσης του αθροιστή 53).

20220428-1155-1-2590
Εγγραφές myDATA από άρθρα λογιστικής
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στον επανυπολογισμό myDATA από τα άρθρα λογιστικής, όταν η εγγραφή myDATA δημιουργούνταν από τα άρθρα λογιστικής, ακυρώνονταν το παραστατικό του εμπορικού και εκτελούνταν επανυπολογισμός myDATA στα άρθρα λογιστικής.

20220413-1155-1-2248
Στέλεχος HR έγκριση
Εμφανίζονται πλέον σωστά τα στελέχη HR στους παραμέτρους Myworkplace στο πεδίο ‘Στέλεχος HR έγκριση’. Γίνεται έλεγχος των ημερομηνιών με βάση την ημερομηνία login.

20220505-1155-1-2694
Μετασχηματισμός παραστατικού
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών, έχοντας επιλέξει στη διαδικασία 'Μαζικά', στην εκτύπωση παραστατικών συμπληρώνεται πλέον ο προτεινόμενος εκτυπωτής του σταθμού εργασίας.

20220420-1155-1-2498
myDATA - 14.2 αγορές ΤΧ από τα έξοδα
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στη δημιουργία της εγγραφής myDATA απο παραστατικά εξόδων (Β' κατηγορίας) που αφορούσε συναλλαγή αγοράς ΤΧ.

20220420-1155-3-2507
Διαβίβαση μηδενικών γραμμών
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στη διαβίβαση φόρου διαμονής όταν η παράμετρος ‘διαβίβαση μηδενικών γραμμών’ είχε την τιμή ‘Όχι’.

20220412-1155-1-2223
Υποκαταστήματα στο Retail
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στην επιλογή υποκ/μος πελάτη από το Retail Pro, σε εταιρεία ομάδας.

20220420-1155-1-2481
Τύποι αδειών/ Έλεγχος συνημμένου
Δεν άλλαζε το πεδίο ‘Έλεγχος συνημμένου’ στους τύπους αδειών, όταν υπήρχαν εγγραφές της συγκεκριμένης άδειας.

20220427-1155-1-2564
Νέο Γενικό Μισθολογικό Στοιχείο
Σε δημιουργία νέου Γενικού μισθολογικού στοιχείου συμπληρώνοντας τιμή Μισθολογικού στοιχείου, ημερομηνία αναφοράς και ισχύος και πατώντας καταχώρηση εμφανιζόταν το μήνυμα: 'Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο Μισθολογικό στοιχείο'.

20220505-1155-1-2700
Μισθοδοσία
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν μήνυμα λάθους κατά την αυτόματη εισαγωγή δεδομένων ή τον υπολογισμό μισθοδοσίας.


20220429-1155-1-2604
Λειτουργία params.cfg σε on premise
Διορθώθηκε θέμα σχετικό με την παράμετρο που αφορούσε το αρχείο σύνδεσης, σε on premise εγκατάσταση.

20220504-1155-1-2662
Αρχείο λοιπών ταμείων
Πλέον δεν εμφανίζεται πεδίο με όνομα Τρόπος πληρωμής και η αποθήκευση του αρχείου ολοκληρώνεται επιτυχώς.

20220506-1155-1-2738
Grid index out of range
Στο 2008 UI, διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την αλλαγή γραμμής ή καταχώριση άρθρου λογιστικής.

20220503-1155-1-2632
Retail Pro Designer
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την αλλαγή χρώματος στη Περιοχή pick του S1 Retail Designer.

20220504-1155-1-2664
Φάκελοι Υπηρεσιών
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την προβολή καταχωρημένου φακέλου υπηρεσιών.

20220506-1155-1-2725
CRM/ Ενεργοποίηση καταχώρισης σε email
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στην ενεργοποίηση του κουμπιού της καταχώρισης στα email.

20220429-1155-1-2623
PDF/ Αποθήκευση στη βάση
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στην αποθήκευση αρχείου PDF στη βάση.

20220504-1155-1-2673
Αντιγραφή - επικόλληση σε βήμα BAM
Διορθώθηκε θέμα στην αντιγραφή και επικόλληση βήματος BAM.