Create Content

Ενημερωθείτε παρακάτω για τις μεταβολές, προσθήκες/ διορθώσεις που αφορούν σε εκδόσεις των Web & Mobile εφαρμογών Soft1 S360 & Soft1 SFA.

Soft1 360 / SFA (5.2.9)

20210426-1155-1-2173
S360/ Λειτουργικότητα Web Components
Διορθώθηκε το θέμα που αφορούσε στη λειτουργικότητα των Web Components.