Create Content
O υπολογισμός του Δώρου Πάσχα για το διάστημα της αναστολής, προϋποθέτει την αναβάθμιση της εγκατάστασης στη Soft1 έκδοση 5.00.520.11323


Στα ακόλουθα tabs, θα δείτε:

 • Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Ν.Π., Κ.Υ.Α.) γύρω από τον καθορισμό του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020, τον χρόνο καταβολής του, τη διαδικασία πληρωμής αλλά και τις υποχρεώσεις που διέπουν τον εκάστοτε εργοδότη.
 • την απαραίτητη Soft1 παραμετροποίηση και τις εργασίες για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα για το διάστημα της αναστολής καθώς και τη δημιουργία και τον έλεγχο του αντίστοιχου αρχείου ΑΠΔ.Σύμφωνα με το νόμο 4684, ΦΕΚ A 86 - 25.04.2020 Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις, άρθρο 19ο, δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τον χρόνο καταβολής του Δώρου Πάσχα.

Δείτε παρακάτω ορισμένες από τις παραγράφους του άρθρου:

 1. (...) Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής κανονιστικές πράξεις, δύνανται να καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο από τον οριζόμενο στην υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 742) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020. (...)
 2. (...) Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έως την αναστολή της, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του, σύμφωνα με την παράγραφο 3β του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινής υπουργικής απόφασης, τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης έως την αναστολή αυτής. (...)
 3. (...) Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση. (...)

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 21036/1737/2020, καθορίστηκαν τα εξής:

 • ο καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και ο χρόνος καταβολής αυτού, καθώς και
 • ο προσδιορισμός του επιδόματος εορτών Πάσχα που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και η διαδικασία πληρωμής του.

Επιπλέον, στο άρθρο 2 στην παράγραφο 1, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι:

 • οι επιχειρήσεις -εργοδότες καταβάλλουν στους εργαζομένους το σύνολο του επιδόματος εορτών Πάσχα, δηλαδή τόσο το ποσό που καλύπτεται από τον ίδιο τον εργοδότη, όσο και το ποσό που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και
 • αποδίδουν τις οφειλόμενες, για το σύνολο του επιδόματος, ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις στους οικείους φορείς.

① Προαπαιτούμενα - Τι πρέπει να γνωρίζετε! 

Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε διαδικασία/ εργασία λάβετε υπόψιν τα εξής: 

 • Επιβεβαιώστε ότι στο Αρχείο Εργαζομένων, χρησιμοποιώντας τη Soft1 default προβολή, έχει ενημερωθεί το tab [Ειδικά Ημερομηνιακά διαστήματα] στην καρτέλα [Πρόσληψη/Σύμβαση]. Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ.
 • Για το Δώρο Πάσχα, φροντίστε να διατηρήσετε αρχείο/ αντίγραφο των μισθοδοτικών καταστάσεων για την υπολογισμένη περίοδο του Δώρου Πάσχα και με την προϋπόθεση ότι:
  • έχει ήδη υπολογισθεί ( με ημερομηνία υπολογισμού μικρότερη ή ίση της 30/04/2020) και
  • έχει πληρωθεί μειωμένο στους εργαζομένους κατά το διάστημα της αναστολής.② Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας 

Σχεδιάστηκαν στο Soft1 νέα μισθολογικά στοιχεία με κωδικούς:

 • 3428-Διάρκεια εργασιακής σχέσης σε αναστολή
 • 3429-Υπολογισμένες ημέρες δώρου Πάσχα (αναστολής)
 • 3431-Αποδοχές δώρου Πάσχα (αναστολής)

Η λειτουργικότητα των νέων μισθολογικών στοιχείων εξυπηρετεί την εκ νέου ανάγκη υπολογισμού του Δώρου Πάσχα λόγω αναστολής εργασίας. 

Για να συμπεριληφθούν τα παραπάνω μισθ. στοιχεία στο Soft1, χρησιμοποιήστε την εργασία Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας (Μενού παραμέτρων > HR & Μισθοδοσία > Παράμετροι υπολογισμού > Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας), ενεργοποιώντας και τα δύο φίλτρα/ ερωτήσεις
③ Προετοιμασία επανυπολογισμού 

Επιλέξτε τους εργαζόμενους για τους οποίους θέλετε να υπολογιστεί εκ νέου το Δώρο Πάσχα πατώντας:

 • Shift + άνω ή κάτω βέλος, για μαζική επιλογή συνεχόμενων εγγραφών ή 
 • Ctrl + click, για μαζική επιλογή μεμονωμένων εγγραφών

Με δεξί-κλικ επιλέξτε την εργασία <Προετοιμασία επανυπολογισμούκαι στο νέο παράθυρο: 

 • Επικαιροποιήστε το Ημερ/κο διάστημα, τη Χρήση και την Περίοδο. 
 • Ενεργοποιήστε μόνο το Αρχικό Πληρωτέο (περίπτωση επανυπολογισμού), διότι:

  • σε περίπτωση επανυπολογισμού θα αντιγραφεί η αξία του πληρωτέου ποσού και η προκύπτουσα διαφορά θα αποδοθεί στο μισθολογικό στοιχείο [3384 - Διαφορά πληρωτέου ποσού (περίπτωση επανυπολογισμού)] και

  • ο φόρος και η ειδική εισφορά, θα πρέπει να υπολογισθούν πλέον για το σύνολο του διαστήματος (ενεργή εργασιακή σχέση και αναστολή).

Πατήστε Εκτέλεση.


④ Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων

Επιλέξτε τους εργαζόμενους για τους οποίους θέλετε να υπολογιστεί το Δώρο Πάσχα.

Με δεξί-κλικ επιλέξτε την εργασία <Αυτόματη εισαγωγή δεδομένωνκαι στο νέο παράθυρο:

 • Επικαιροποιήστε τη Μισθολογική περίοδο, το Διάστημα προσαυξήσεων και την Ημερ/νία υπολογισμού.
 • Ορίστε στα μισθολογικά στοιχεία:
  • τον νέο κωδικό 3428-Διάρκεια εργασιακής σχέσης σε αναστολήαν αφορά τον υπολογισμό για εργαζομένους σε αναστολή ή
  • τον κωδικό 3428 μαζί με τον παλιό κωδικό 3080-Διάρκεια εργασιακής σχέσης για υπολογισμό δώρου, αν ζητείται ο διακριτός υπολογισμός των διαστημάτων ενεργής εργασιακής σχέσης και αναστολής
 • Επιλέξτε να γίνει Υπολ/σμος για τους ήδη υπολογισθέντες ως Ναι, μόνο για τα επιλεχθένα μισθ/κά στοιχεία.

Πατήστε Εκτέλεση για να ολοκληρωθεί η Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων.


 


⑤ Yπολογισμός μισθοδοσίας

Επιλέξτε τους εργαζόμενους για τους οποίους θέλετε να υπολογιστεί εκ νέου το Δώρο Πάσχα.

Με δεξί-κλικ επιλέξτε την εργασία Υπολογισμός μισθοδοσίας και στο νέο παράθυρο:

 • Επικαιροποιήστε τη Μισθολογική περίοδο και το Διάστημα προσαυξήσεων. 
 • Ορίστε την Ημερ/νία υπολογισμού, βάσει της οποίας υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, η Αναλυτική περιοδική Δήλωση και το αρχείο JL10 για τον Φ.Μ.Υ..
 • Επιλέξτε να γίνει Υπολ/σμος για τους ήδη υπολογισθέντες ως Ναι.

Πατήστε Εκτέλεση για να υπολογισθεί εκ νέου η μισθοδοσία. 

Σημειώνεται πως ο ειδικός τύπος αποδοχών του Δώρου Πάσχα για το διάστημα της αναστολής συμβάσεων στην Α.Π.Δ., δεν έχει καθοριστεί ακόμα από την υπηρεσία e-ΕΦΚΑ και αναμένεται νεότερη ενημέρωση όταν δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις.