Create Content
Με βάση την KYA με αρ. πρωτ.12998/232/23 -3-2020 - ΦΕΚ Β 1078/28-03-2020 "Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού "COVID-19", δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου αναστολής συμβάσεων εργασίας

Για την κάλυψη της ανωτέρω ιδιάζουσας ανάγκης, πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στην Soft1 έκδοση 5.00.520.11315 οι οποίες συνοψίζονται στα εξής:

Ενημέρωση καρτέλας εργαζόμενου  - Στοιχεία αναστολής

Προστέθηκαν στην καρτέλα [Στοιχεία πρόσληψης], του αρχείου εργαζομένων,

  • η [Αναστολή σύμβασης] ως [Αιτία λήξης] της σχέσης εργασίας και

  • ο Αριθμός πρωτοκόλλου λήξης [Αρ. πρωτ. λήξης]

  • Στο πεδίο [Αποχώρηση] θα πρέπει να συμπληρώσετε την τελευταία ημέρα πριν την έναρξη της αναστολής.
Μαζική ενημέρωση στοιχείων εργαζομένων

Προστέθηκε στο δεξί κλικ του ευρετηρίου των εργαζομένων η ειδική εργασία [Λήξη σύμβασης]. Η συγκεκριμένη εργασία σας επιτρέπει να καταχωρήσετε μαζικά, για όσους εργαζομένους έχετε επιλέξει στο ευρετήριο, τα απαραίτητα πεδία με τις τιμές που θα συμπληρώσετε στις ερωτήσεις της εργασίας. Υπενθυμίζεται ότι στο πεδίο [Αποχώρηση], θα πρέπει να βάλετε την τελευταία ημέρα πριν την έναρξη της αναστολής.


Μαζική αποστολή email γνωστοποίησης στους εμπλεκόμενους εργαζόμενους.

Ο Αριθμός πρωτοκόλλου λήξης και η Ημερομηνία αναστολής είναι στοιχεία που θα πρέπει να αποσταλούν στους εργαζομένους των οποίων η σύμβαση τίθεται σε αναστολή.
Για τον σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί 2 πρότυπες φόρμες εκτύπωσης τις οποίες μπορείτε να κατεβάσετε από:

Κάθε επιχείρηση αναλόγως της κατηγορίας στην οποία υπάγεται μπορεί να επιλέξει την αντίστοιχη φόρμα

Οι φόρμες είναι αρχεία τύπου xxf, έχουν κωδικό 1021 και 1022, συνεπώς αν υπάρχει ήδη κάποια φόρμα με αυτούς τους κωδικούς, πριν την εισαγωγή της φόρμας στην εγκατάσταση σας θα πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό της υπάρχουσας φόρμας.

Οι φόρμες είναι ήδη παραμετροποιημένες ώστε να αποστέλλονται στο email των εργαζομένων.Υπολογισμοί μηνός Μαρτίου 2020

Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα εξαγγελίες του Υπουργείου εργασίας και Κοινωνικών ασφαλίσεων, η διάρκεια της Αναστολής σύμβασης ανέρχεται στις 45 ημερολογιακές ημέρες από την έναρξη της, οι δε εργοδότες θα υποβάλλουν την ΑΠΔ συμπεριλαμβάνοντας και τους εργαζόμενους, οι συμβάσεις των οποίων τίθενται σε αναστολή.

Έως σήμερα, δεν έχουν δοθεί τεχνικές οδηγίες που αφορούν σε αυτήν την υποβολή (πχ. τύπος αποδοχών για την αναστολή). Οι όροι και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας, που αναμένεται να δοθούν στο προσεχές διάστημα, καθορίζουν και τον τρόπο υπολογισμού μισθοδοσίας που θα πρέπει να εφαρμοστεί, για την ορθή απεικόνιση της ασφάλισης.

Με βάση τα παραπάνω (και με πιθανότερο ενδεχόμενο την ανάγκη επανυπολογισμού της μισθοδοσίας), προτείνεται ο υπολογισμός της μισθοδοσίας Μαρτίου να πραγματοποιηθεί στην κανονική περίοδο ως συνήθως, καταχωρώντας όμως ημέρες, ώρες και λοιπές μεταβολές περιόδου, μόνο για το διάστημα από 01/03/2020 μέχρι και την έναρξη της αναστολής.

Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε για το διάστημα της αναστολής, θα δημοσιευθεί με νεότερη επικοινωνία μόλις ανακοινωθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες


Ιδιαίτεροι χειρισμοί που απαιτούνται για τον υπολογισμό

Στον υπολογισμό της Μισθοδοσίας, κατά την "Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων" θα πρέπει:

  • στην ερώτηση "Να συμπεριληφθούν οι εργαζόμενοι με ημερομηνία αποχώρησης" να επιλέξετε "Ναι" και
  • στα φίλτρα "Από - Έως",  να δηλώσετε τις ημερομηνίες λήξης της ενεργής εργασιακής σχέση. (Διαδικασία που ισχύει για κάθε λήξη εργασιακής σχέσης).
  • Σε περίπτωση που πριν το διάστημα της αναστολής έχετε καταχωρήσει στο αρχείο εργαζομένων Άδειες ειδικού σκοπού, τότε μπορείτε να εισάγεται τις καταχωρίσεις αυτές στην περίοδο μισθοδοσίας, επιλέγοντας "Ναι" στο φίλτρο  για την Εισαγωγή Αδειών/Ασθενειών/Απουσιών από το αρχείο εργαζομένων


Παράδειγμα

  • Αν η Αναστολή πραγματοποιήθηκε με εντολή Δημόσιας αρχής και αρχίζει στις 22/03/2020, για το σύνολο των εργαζομένων, τότε κατά την "Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων" του Μαρτίου θα πρέπει να ορίσετε τις ημερομηνίες Από 20/03/2020 έως 21/03/2020.
  • Αν η Αναστολή είναι τύπου «Πλήττομαι σημαντικά» και είναι τμηματική και σε διαφορετικές ημερομηνίες, μπορείτε να ορίσετε διάστημα ευρύτερο αλλά πάντα στα πλαίσια του ίδιου ημερολογιακού μήνα.