Create Content
Τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας (εισηγμένης ή μη), της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρίας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας και συντάσσουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους κατ' εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, υποχρεούνται, ταυτόχρονα με την κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσής τους, να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα οικονομικά τους στοιχεία, στη μορφή που περιγράφεται στην Πράξη Διοικητή, ώστε να είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη επεξεργασία τους.

Πηγή: Bank of Greece

Στο Soft1, διαθέτοντας την έκδοση 500.520.11037 και έπειτα, μπορείτε,

 • να υπολογίσετε τις Ετήσιες Χρημ/κες καταστάσεις σύμφωνα με τα δεδομένα στο Soft1.
 • να δημιουργήσετε το τελικό αρχείο δεδομένων (αρχείο τύπου XML) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ),
 • να υποβάλετε ηλεκτρονικά το παραγόμενο αρχείο.

Δείτε στα παρακάτω tabs:

 1. την απαραίτητη Soft1 παραμετροποίηση για τον υπολογισμό 
 2. τη διαδικασία υπολογισμού και αποστολής/υποβολής του παραγόμενου xml αρχείου.

βηγη

Για τον υπολογισμό της Ετήσιας Χρημ/κής κατάστασης, θα πρέπει να συνδέσετε τους αθροιστές λογιστικών καταστάσεων Β.1, Β.2.1,  Β.2.2 & Β.4 με τον αντίστοιχο κωδικό της Τράπεζας της Ελλάδος
Τους Αθροιστές λογιστικών καταστάσεων θα του βρείτε στο menu Χρηματοοικονομική διαχείριση > Γενική λογιστική > Οργάνωση.  
Δείτε παρακάτω τις λίστες με την προτεινόμενη συνδεσμολογία των αθροιστών της κατάστασης Β.1, Β.2.1,  Β.2.2 & Β.4 (Soft1 πρότυπη παραμετροποίηση) με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Κωδικοί 203 - 256

Κωδικός

Σύντμηση

Περιγραφή

Κωδικός ΤτΕ

203

5045

Αναβαλλόμενοι φόροι (Υποχρεώσεις)  Β.1

31140

204

5046

Τραπεζικά Δάνεια  Β.1

31210

205

5047

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων Β.1

31220

206

5048

Εμπορικές υποχρεώσεις Β.1

31230

207

5050

Λοιποί φόροι και τέλη Β.1

31250

208

5051

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης Β.1

31260

209

5001

Ακίνητα Β.1

11110

210

5002

Μηχανολογικός εξοπλισμός Β.1

11120

211

5003

Λοιπός εξοπλισμός Β.1

11130

212

5004

Επενδύσεις σε ακίνητα Β.1

11140

213

5005

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία(Μη κυκλ/ντα) Β.1

11150

214

5006

Λοιπά ενσώματα στοιχεία Β.1

11160

215

5007

Δαπάνες ανάπτυξης Β.1

11210

216

5008

Υπεραξία Β.1

11220

217

5009

Λοιπά αυλα Β.1

11230

218

5010

Προκαταβολές & μη κυκλοφορ. στοιχεία υπό κατ. Β.1

11420

219

5011

Δάνεια και απαιτήσεις Β.1

11410

220

5012

Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις Β.1

11440

221

5013

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς & κοινοπρ. Β.1

11430

222

5015

Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση Β.1

11450

223

5016

Αναβαλλόμενοι φόροι Β.1

11500

224

5017

Ετοιμα και ημιτελή προιόντα Β.1

12110

225

5018

Εμπορεύματα Β.1

12120

226

5019

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά Β.1

12130

227

5054

Εσοδα επόμενων χρήσεων Β.1

31290

228

5021

Προκαταβολές για αποθέματα Β.1

12150

229

5022

Λοιπά αποθέματα Β.1

12160

230

5023

Εμπορικές απαιτήσεις Β.1

12210

231

5024

Δουλευμένα έσοδα περιόδου Β.1

12220

232

5025

Λοιπές απαιτήσεις Β.1

12230

233

5026

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο Β.1

12240

234

5027

Προπληρωμένα έξοδα Β.1

12250

235

5028

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Β.1

12260

236

5029

Κεφάλαιο Β.1

21110

237

5030

Υπέρ το άρτιο Β.1

21120

238

5031

Καταθέσεις ιδιοκτητών Β.1

21130

239

5032

Ιδιοι τίτλοι Β.1

21140

240

5033

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων Β.1

21210

241

5034

Διαφορές αξίας διαθεσίμων για πώληση Β.1

21220

242

5035

Διαφορές αξίας στοιχ. αντιστάθμισης ταμ. ροώνΒ.1

21230

243

5036

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού Β.1

21310

244

5037

Αφορολόγητα αποθεματικά Β.1

21320

245

5038

Αποτελέσματα εις νέο Β.1

21330

246

5039

Συναλλαγματικές διαφορές Β.1

21400

247

5040

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους Β.1

32100

248

5041

Λοιπές προβλέψεις Β.1

32200

249

5042

Δάνεια Β.1

31110

250

5043

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Β.1

31120

251

5044

Κρατικές επιχορηγήσεις Β.1

31130

252

5052

Λοιπές υποχρεώσεις Β.1

31270

253

5053

Εξοδα χρήσεως δουλευμένα Β.1

31280

254

5020

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (Κυκλοφορούντα) Β.1

12140

255

5049

Φόροι εισοδήματος (Ισολογισμός) Β.1

31240

256

5014

Διαθέσιμα για πώληση Β.1

11230


Κωδικοί 359 - 399
ΚωδικόςΣύντμησηΠεριγραφήΚωδικός ΤτΕ

359

5055

Κύκλος εργασιών (καθαρός) (B.2.1)

40000

360

5057

Λοιπά συνήθη έσοδα Β.2.1

41000

361

5058

Έξοδα διοίκησης Β.2.1

51000

362

5059

Έξοδα διάθεσης Β.2.1

52000

363

5060

Λοιπά έξοδα & ζημιές Β.2.1

53000

364

5062

Κέρδη-ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορ. στοιχ. Β.2.1

62100

365

5063

Κέρδη-Ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Β.2.1

62200

366

5064

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Β.2.1

43000

367

5065

Κέρδος αγορ. οντότητας-τμήματος σε τιμή ευκ. Β.2.1

42000

368

5066

Λοιπά έσοδα και κέρδη Β.2.1

44000

369

5067

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Β.2.1

45000

370

5068

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Β.2.1

55000

371

5069

Φόροι εισοδήματος (Αποτελ. χρήσης) Β.2.1

56000

372

5061

Απομειώσεις περ/κών στοιχείων (καθαρό ποσό) Β.2.1

54000

373

5135

Κόστος Πωληθέντων (Β.2.1)

50000

385

5400

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων Β.2.2

54000

386

5401

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία Β.2.2

41100

387

5072

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών Β.2.2

52100

388

5073

Παροχές σε εργαζόμενους Β.2.2

52200

389

5200

Κύκλος εργασιών (καθαρός) B.2.2

40000

390

5203

Μεταβολές αποθεμ. (εμπ/ματα,πρ/τα, ημ/μένα) Β.2.2

63100

391

5204

Λοιπά συνήθη έσοδα Β.2.2

41000

392

5206

Λοιπά έξοδα & ζημιές Β.2.2

53000

393

5207

Κέρδη-ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορ. στοιχ. Β.2.2

62100

394

5208

Κέρδη-Ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Β.2.2

62200

395

5209

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Β.2.2

43000

396

5210

Κέρδος αγορ. οντότητας-τμήματος σε τιμή ευκ. Β.2.2

42000

397

5211

Λοιπά έσοδα και κέρδη Β.2.2

44000

398

5212

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Β.2.2

45000

399

5213

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Β.2.2

55000

Κωδικοί 400 - 437
ΚωδικόςΣύντμησηΠεριγραφήΚωδικός ΤτΕ

400

5214

Φόροι εισοδήματος (Αποτελ. χρήσης) Β.2.2

56000

409

5205

Αποσβέσεις Β.2.2

52300

418

5232

Αποτελέσματα προ φόρων Β.4

70000

419

5233

Αποσβέσεις ενσώματων παγ. και άυλων στοιχείων Β.4

71100

420

5234

Προβλέψεις Β.4

71200

421

5235

Κέρδη-ζημίες από διάθεση στοιχείων Β.4

71300

422

5237

Εσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Β.4

71500

423

5238

Κέρδη-Ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων Β.4

71400

424

5236

Χρεωστικοί & Πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) Β.4

71800

425

5239

Μεταβολή αποθεμάτων Β.4

72100

426

5240

Μεταβολή απαιτήσεων Β.4

72200

427

5241

Μεταβολή υποχρεώσεων Β.4

72300

428

5242

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους Β.4

73100

429

5243

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος Β.4

73200

430

5244

Πληρωμές (εισπράξεις) απόκτηση (πώληση) παγίων Β.4

74100

431

5245

Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή) Β.4

74200

432

5246

Τόκοι εισπραχθέντες Β.4

74300

433

5247

Μερίσματα εισπραχθέντα Β.4

74400

434

5248

Εισπράξεις (πληρωμές) αύξηση (μείωση) κεφαλ. Β.4

75100

435

5249

Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια Β.4

75200

436

5250

Μερίσματα πληρωθέντα Β.4

75300

437

5252

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα αρχής περιόδου Β.4

77000

Για τη Διαβίβαση των καταστάσεων ΤτΕ από το Soft1, συμπληρώστε το Όνομα χρήστη και τον κωδικό της υπηρεσίας  όπως σας δόθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, στις γενικές παραμέτρους της εταιρείας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συμπλήρωση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω επίσημο link:
https://www.bankofgreece.gr/statistika/ypovolh-stoixeiwn/ethsies-xrhmatooikonomikes-katastaseis-apo-epixeirhseis-toy-mh-xrhmatopistwtikoy-tomea

Έχοντας κάνει την απαραίτητη παραμετροποίηση Soft1,

 • Επιλέξτε τη Διαβίβαση καταστάσεων σε ΤτΕ (menu Χρηματοοικονομική διαχείριση / Γενική λογιστική / Ατομικές καταστάσεις)
 • Επιλέξτε Υπολογισμός και συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία/φίλτρα:
  • Τύποι εγγραφών τακτοποίησης αποτελεσμάτων: Επιλέξτε τους Τύπους εγγραφών/άρθρων που ενημερώνουν την περίοδο ισολογισμού και χρησιμοποιούνται για την καταχώριση εγγραφών αποτελεσμάτων.
  • Τύποι εγγραφών τακτοποίησης ισολογισμού: Επιλέξτε τους Τύπους εγγραφών/άρθρων που ενημερώνουν την περίοδο κλεισίματος και χρησιμοποιούνται για την καταχώρΙση εγγραφών ισολογισμού.
  • Με προσωρινές: Επιλέξτε αν θα συμπεριληφθούν μόνο οι εγγραφές/άρθρα που έχουν οριστικοποιηθεί ή όλες.
  • Λογιστικές αξίες Ε.Λ.Π – Δ.Λ.Π: Επιλέξτε αν θα αποτυπωθούν οι αξίες της φορολογικής ή της λογιστικής βάσης των λογαριασμών.
  • Μέγεθός: (Πολύ μικρή, Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη) Αναλόγως με το μέγεθος της επιχείρησης, θα εμφανιστούν και οι αντίστοιχες καταστάσεις. Για παράδειγμα, επιλέγοντας ''Μεγάλη'' θα εμφανιστούν τα υποδείγματα Καταστάσεων Μεταβολών καθαρής θέσης, καθώς και οι καταστάσεις Χρηματοροών. Σε περίπτωση που έχουν υπολογιστεί και καταχωρηθεί οι παραπάνω καταστάσεις για τη συγκεκριμένη χρήση, θα αποτυπωθούν τα δεδομένα τους αυτόματα.
  • Τρόπος επιμέτρησης: Κόστος κτήσης ή Εύλογη αξία)
  • Παρουσίαση αποτελεσμάτων: Κατά είδος ή Κατά λειτουργία)
  • Εμφάνιση ενοποιημένων: Ανάλογα με τα λογιστικά πρότυπα που ακολουθεί και την κατηγορία μεγέθους (βάσει Ν.4308/2014) η κάθε εταιρεία καλείται να υποβάλλει τα αντίστοιχα υποδείγματα (Πηγή: Bank of Greece )

 • Επιλέξτε Αποδοχή για να ολοκληρωθεί ο υπολογισμός.
 • Τα στοιχεία που αφορούν στην εταιρεία (όπως η Επωνυμία) αντλούνται από τα σταθερά στοιχεία της εταιρείας.
 • Στοιχεία όπως η Χώρα της επιχείρησης, επιλέγονται μέσα από drop down λίστες.
 • Οι καταστάσεις μπορούν να συμπληρωθούν / τροποποιηθούν και χειρόγραφα. 

Έχοντας ελέγξει τα δεδομένα επιλέξτε Καταχώρηση και στη συνέχεια  Δημιουργία αρχείου XML

Στην οθόνη που θα εμφανιστεί, πραγματοποιείται επαλήθευση μορφής του αρχείου.

Επιλέξτε Υποβολή για την οριστική Διαβίβαση στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 

 • No labels