Create Content
Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Εισαγωγή

Με βάση την ΠΟΛ.1214/30.9.2014 «Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα Φ.Π.Α.», προβλέπεται η υποχρέωση τήρησης αρχείου εισπράξεων/ πληρωμών. Η υποχρέωση αυτή, αφορά όχι μόνο αυτούς που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, αλλά και όσους δεν εντάσσονται και είναι λήπτες φορολογητέων πράξεων από υποκείμενους που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς. Με το ειδικό αυτό σύστημα ο συμψηφισμός του Φ.Π.Α. θα γίνεται μετά την είσπραξη της απαίτησης και όχι με την έκδοση του τιμολογίου, όπως γίνεται στο «Κανονικό καθεστώς» και αντίστοιχα η έκπτωση του Φ.Π.Α. θα γίνεται με την πληρωμή της αξίας του τιμολογίου.

...

Ανεξάρτητα αν η εταιρεία είναι ενταγμένη ή όχι, η διαχείριση εγγραφών ΦΠΑ για τους υποκείμενους στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ 39β, απαιτεί την αναλυτική λογιστική παρακολούθηση των λογαριασμών παρακολούθησης συναλλασσομένων.

Παραμετροποίηση εφαρμογής

1. Εταιρείες που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς

(Eίναι λήπτες τιμολογίων από υποκείμενους που έχουν ενταχθεί στο άρθρο 39β)

1.1 Εμπορική Διαχείριση 

Στα λογιστικά στοιχεία των προμηθευτών και πιστωτών έχει προστεθεί η ένδειξη <Άρθρο 39β Φ.Π.Α> το οποίο δέχεται τις τιμές [Μη Ενταγμένος] και [Ενταγμένος].

Image Modified

Εικόνα 1. Αρχείο προμηθευτών

ΣημείωσηΗ πρόταση της εφαρμογής για το πεδίο αυτό κατά τη δημιουργία νέου προμηθευτή είναι [Μη Ενταγμένος].

...

Εικόνα 2. Λοιπά στοιχεία παραστατικού αγοράς

1.2 Λογιστική 

Στους λογαριασμούς λογιστικής, σε λογαριασμούς που αντιστοιχούν στους συναλλασσόμενους που εντάσσονται στο άρθρο 39β, στα  γενικά στοιχεία των λογαριασμών λογιστικής έχει προστεθεί το tab <'Αρθρο 39β ΦΠΑ> όπου στο πεδίο <Ενταγμένος> θα επιλέγετε εαν ο συναλλασσόμενος εντάσσεται στο ειδικό καθεστώς. 

...

Σημείωση: - Σε χειροκίνητη καταχώρηση λογιστικών άρθρων όπου ο συναλλασσόμενος είναι ενταγμένος στο ειδικό καθεστώς, πέρα από την ένδειξη ένταξης στην καρτέλα του θα πρέπει να επιλεχθεί και η σχετική παράμετρος από τα λοιπά στοιχεία του εκάστοτε άρθρου (Εικ.3).

Έσοδα - Έξοδα

Στα λοιπά στοιχεία των παραστατικών Εσόδων- Εξόδων έχει προστεθεί η σχετική ένδειξη που αφορά το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. 

...

Εικόνα 14. Εγγραφές λογιστικής σε πληροφοριακούς λογαριασμούς τάξεως άρθρου 39β.

Eταιρείες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ

Εμπορική διαχείριση

Στο tab <Χρήσεις> των εταιρειών έχει προστεθεί η επιλογή ένταξης της εταιρείας στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 39β ΦΠΑ. Σε περίπτωση που η εταιρεία σας εντάσσεται στο ειδικό καθεστώς, επιλέγοντας το menu Παράμετροι> Εταιρείες και μεταβαίνοντας από την εταιρεία που επιθυμείτε στο tab <Χρήσεις>, (με διπλό κλικ στην αντίστοιχη χρήση) θα πρέπει να δηλώσετε την τιμή 'Ναι' στο πεδίο <Άρθρο 39β ΦΠΑ>.

...

Σημείωση: Ανεξάρτητα αν η εταιρεία είναι ενταγμένη ή όχι, η διαχείριση εγγραφών ΦΠΑ για τους υποκείμενους στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ 39β, απαιτεί την αναλυτική λογιστική παρακολούθηση των λογαριασμών παρακολούθησης συναλλασσομένων.

Λογιστική 

Στη περίπτωση αυτή, όλα τα τιμολόγια ή παραστατικά που έχουν θέση τιμολογίου, καταχωρούνται όπως πριν την ένταξη στο ειδικό καθεστώς χωρίς καμία διαφοροποίηση.

Έσοδα Έξοδα 

Για τις εταιρείες που είναι ενταγμένες στο άρθρο 39β, θα πρέπει στους λογαριασμούς Εσόδων Εξόδων και στους αντίστοιχους λογαριασμούς ΦΠΑ, να συμπληρωθεί ο πληροφοριακός λογαριασμός (περιοχή < Φορολογική αναμόρφωση/ Άρθρο 39β ΦΠΑ>).

...

Για τους σκοπούς του ορθού υπολογισμού τηε περιοδικής δήλωσης, οι λογαριασμοί εσόδων εξόδων και οι αντίστοιχοι λογαριασμοί ΦΠΑ δεν θα πρέπει να είναι συμπληρωμένοι με τις μεταβλητές ΦΠΑ, καθώς η καθαρή αξία και το ΦΠΑ, σε περίπτωση πληρωμής θα απεικονιστεί στους πληροφοριακούς λογαριασμούς που θα έχετε συνδέσει σε αυτούς.

Πληροφοριακή κατάσταση

Στις εκτυπώσεις Οικονομικού ελέγχου, βρίσκεται η αναφορά: Εγγραφές ΦΠΑ ('Αρθρο 39β). Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης περιλαμβάνει το αποτέλεσμα των εγγραφών καθαρής αξίας και ΦΠΑ των λογαριασμών λογιστικής συναλλασσομένων ανά άρθρο. Στη στήλη Απόδοση, εμφανίζεται το ποσό ΦΠΑ που έχει εξοφληθεί (προς απόδοση), ενώ στη στήλη Υπόλοιπο εμφανίζεται το ποσό που εκκρεμεί (υπόλοιπο προς είσπραξη ή πληρωμή).

...