Create Content
Your Rating: Results: 1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star 5 rates

Στα Soft1 Add-ons, θα βρείτε τα πρόσθετα αρχεία που παρέχει το Soft1 για την ενίσχυση της λειτουργικότητας του λογισμικού. Σε κάποια από τα εν λόγω αρχεία γίνεται αυτόματα η φόρτωση/εγκατάσταση τους στο Soft1, ενώ σε άλλα θα χρειαστεί να προχωρήσετε στην επιλογή και εγκατάσταση τους ανάλογα με τις ανάγκες τις επιχείρησης σας.

Διαθέτοντας Internet σύνδεση υποστηρίζεται,

  • η εύκολη, γρήγορη και ασφαλής πρόσβαση τόσο για τις on-premise όσο και για τις cloud εγκαταστάσεις.
  • η κατηγοριοποίηση/ διάθεση βάσει των φορολογικών προδιαγραφών αλλά και των ενοτήτων εκάστης Soft1 εγκατάστασης.
  • η άμεση υποστήριξη δικτύου συνεργατών και πελατών με αρχεία που αφορούν σε υποβολή φορολογικών θεμάτων και χωρίς, συνήθως, να απαιτείται αναβάθμιση σε νέα έκδοση.
  • Έλεγχος συμβατότητας αρχείων έκδοσης.
  • Διάθεση βάσει Φορολογικών Προδιαγραφών χώρας. Ανάλογα με τις φορολογικές προδιαγραφές της εκάστοτε Soft1 εγκατάστασης, εμφανίζονται και τα αντίστοιχα Soft1 Add-ons που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για τις ανάγκες συγκεκριμένης χώρας.


Τα Soft1
Add-ons θα τα εντοπίσετε στη System Bar, χρησιμοποιώντας το κάθετο βέλος, δεξιά από τον login χρήστη και κατηγοριοποιούνται σε επιμέρους ενότητες. Μπορείτε να προβείτε στην επιλογή όλων των αρχείων προς εγκατάσταση. Εναλλακτικά, σε κάθε ενότητα, επιλέγοντας "Εγκατάσταση" προβάλλονται τα διαθέσιμα αρχεία. Επιλέξτε τα αρχεία που επιθυμείτε και πατήστε<Επιβεβαίωση>. Με αυτόν τον τρόπο τα αρχεία θα ενημερώσουν την εγκατάσταση σας. 


Οι ενότητες/ κατηγορίες των Soft1 Add-ons περιγράφονται παρακάτω.

Έντυπα - Βοηθητικά Εντύπων

Οι συγκεκριμένες κατηγορίες αφορούν σε Φορολογικά Έντυπα (Γενικής Λογιστικής - Εσόδων Εξόδων - Μισθοδοσίας κλπ) . Αν λοιπόν, υλοποιήθηκε/ τροποποιήθηκε κάποιο έντυπο, βάσει σχετικής νομοθεσίας, τότε μπορείτε να το κατεβάσετε από τα Soft1 Add-ons. Εναλλακτικά, με κλικ στην εργασία του εντύπου από το Soft1 menu, θα ενημερωθεί αυτόματα το Soft1 με το πιο πρόσφατο αρχείο που υπάρχει στα add-ons.

Πρότυποι σχεδιασμοί - Πρότυπες Βάσεις

Στους Πρότυπους σχεδιασμούς θα βρείτε αρχεία που αφορούν σε Gadget και λογιστικές εκτυπώσεις.

Στις Πρότυπες βάσεις θα βρείτε αρχεία για την αρχικοποίηση Soft1 λειτουργικών ενοτήτων, όπως της Μισθοδοσίας και των κωδικών λογιστικών εντύπων.
Τα αρχεία τύπου .xdt αποτελούν αρχεία με δεδομένα που παράγονται από ειδικό Soft1 μηχανισμό διαχείρισης και επιτρέπει την εξαγωγή όλων των απαραίτητων πινάκων για την εκκίνηση ενός νέου έργου/εγκατάστασης.
Διασύνδεση

Soft1 Social CRMΟι σύγχρονες επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τη δυναμική των κοινωνικών δικτύων, έχουν πλέον τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να αλληλοεπιδρούν πιο αποτελεσματικά με τους πελάτες τους. Το Soft1 Social CRM αυτοματοποιεί τη διαδικασία προώθησης μέσω των πιο δημοφιλών κοινωνικών δικτύων - Facebook & Twitter - αλληλοεπιδρώντας αποτελεσματικά με τους πελάτες της επιχείρησης και αναπτύσσοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας.
Μέσω του Soft1 Social CRM υποστηρίζεται η διαχείριση επαφών/λογαριασμών , ευκαιριών πώλησης, ενεργειών πώλησης, προσφορών και παραγγελιών, ενεργειών προώθησης.

Office 365 & Google Apps: Αφορά στη σύνδεση των εφαρμογών Google Apps & Office 365 επιτρέποντας το συγχρονισμό Contacts, Tasks, Calendar από και προς το Soft1 με τις εφαρμογές Google Apps & Office 365 καθώς και τη δυνατότητα ανάθεσης και διαχείρισης σχετικών εγγραφών στο Google Drive, Share Point.


QlikView

Οι εφαρμογές Soft1 διαθέτουν ενσωματωμένα έτοιμα σενάρια επιχειρηματικής ευφυΐας, όπως Ανάλυση Αποθέματος, Ανάλυση Πωλήσεων, Ανάλυση Αγορών, Αγοραστική Συμπεριφορά, Cash Flow κλπ. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιείται η διεθνώς αναγνωρισμένη εφαρμογή QlikView στοχεύοντας στην καλύτερη επεξεργασία κι αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δεδομένων κάθε επιχείρησης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της. Το Soft1, μέσω των QlikView Add-ons, παρέχει στους χρήστες αναφορές σε πραγματικό χρόνο και αναλύσεις για κάθε απαιτούμενη πληροφορία για άμεση εκμετάλλευση δεδομένων. Themes - Solution

Περιλαμβάνει skins τα οποία κατόπιν εγκατάστασης διατίθενται προς επιλογή από το System Menu επιλέγοντας τη λίστα δεξιά από τον login χρήστη: Ρυθμίσεις συστήματος > Παράμετροι > Skin.


Στα Solution θα βρείτε τη λύση Soft1AGROS. Πρόκειται για ένα ειδικά σχεδιασμένο από τη Soft1 αρχείο παραμετροποίησης και αποτελεί την πληρέστερη λύση διαχείρισης για κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη λιανική πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Περιλαμβάνει αρχεία υλοποίησης ενημερώνοντας το φάκελο της εφαρμογής με το αρχείο Soft1AGROS .XDT.


Εργαλεία

Δείτε πώς μπορείτε μέσω του Timeline να απεικονίσετε διαγραμματικά ενέργειες και κινήσεις μιας Soft1 Οντότητας σε χρονολογική σειρά. Διατίθεται από τις Σχετικές Εργασίες και αφορά σε Συναλλασσόμενους, Επαφές-Στελέχη, Έργα, Συμβάσεις, Εγκαταστάσεις, Χρηματικούς λογαριασμούς και Ενέργειες CRM. 

Μηχανή πιστωτικών καρτών: Στην κατηγορία αυτή ενσωματώνονται .DLL αρχεία - τα οποία έχουν αναπτυχθεί από τη Soft1 - και θα πρέπει να ενημερώσουν τη Soft1 εγκατάσταση για να επιτευχθεί η διαχείριση πιστωτικών καρτών μέσω των μηχανημάτων της EDPS και CardLink.
Ορθογραφία - Λεξικό: Ενσωματώνει τη δυνατότητα ορθογραφικού ελέγχου σε πεδία αλφαριθμητικού τύπου π.χ. Παρατηρήσεις, και για τα οποία δεν έχει δηλωθεί κάποιος ειδικός editor. Σας προτείνει σωστές λέξεις σε περίπτωση ορθογραφικού λάθους και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα όταν ολοκληρωθεί ο ορθογραφικός έλεγχος.