Create Content

Your Rating: Results: 1 Star 2 Star 3 Star 4 Star 5 Star 4 rates

Εισαγωγή

Η εφαρμογή Soft1 S360 επιτρέπει στα στελέχη της εταιρείας σας να εργάζονται και να συνδέονται αποτελεσματικά με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες σας, ακόμη και όταν βρίσκονται εκτός γραφείου, μέσω της απομακρυσμένης πρόσβασης στα κρίσιμα δεδομένα σας.

Η πρωτοποριακή web & mobile λύση Soft1 S360, σας δίνει τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τις περισσότερες λειτουργικές ενότητες του Soft1 ERP, μέσω οποιασδήποτε φορητής συσκευής και σε ένα σύγχρονο user interface, που προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε συσκευή. Ενδεικτικά, κάποιες από τις δυνατότητες του Soft1 S360 είναι:

 Προβολή όλων των ευρετηρίων και εκτυπώσεων με βάση τα δικαιώματα πρόσβασης.

✔ Μεταβολή/διαγραφή και δημιουργία εγγραφών.

Απεικόνιση και δρομολόγηση εγγραφών ευρετηρίου σε χάρτη.

✔ Συμπλήρωση ερωτηματολογίου.

✔ Διαχείριση συνημμένων αρχείων, φωτογραφιών & videos, μέσω Dropbox/OneDrive.

✔ Λήψη ηλεκτρονικής υπογραφής συναλλασσόμενου σε παραστατικά. 

✔ Διασύνδεση με Bluetooth εκτυπωτές, Bluetooth barcode scanners και Tablet barcode scanners.

✔ Διαχείριση δεδομένων σε Online & Offline mode.


Επιπλέον, το Soft1 S360 λειτουργεί σε περιβάλλον iOS και Android (mobile έκδοση), καθώς επίσης και μέσω οποιουδήποτε web browser, ενώ μπορεί να ενεργοποιηθεί τόσο σε on-premise όσο και σε cloud Soft1 εγκαταστάσεις. Διατίθεται με το πρότυπο Soft1 classic menu (SOne), προς άμεση χρήση στην υπηρεσία, ωστόσο παρέχεται η δυνατότητα σχεδιασμού menu από την αρχή, προσαρμοσμένου στις ανάγκες του κάθε χρήστη.

Ενεργοποίηση & Είσοδος στην Υπηρεσία

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της υπηρεσίας είναι να έχει ενεργοποιηθεί ο Soft1 Open enterprise engine στη Soft1 εγκατάσταση και να έχει δημιουργηθεί το website domain, από το οποίο θα έχετε πρόσβαση στο Soft1 S360. Σε περίπτωση on-premise εγκατάστασης, ενεργοποιήστε και τον Cloud Agent . Δείτε περισσότερα εδώ

Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

  Ανανέωση αδειών χρήσης Web & Mobile υπηρεσιών.

Ανανεώστε τις άδειες Web & Mobile, από τις γενικές παραμέτρους, επιλέγοντας Ανανέωση και κατόπιν ΟK. Εφόσον η υπηρεσία Soft1 S360 διατίθεται στο Serial number της Soft1 εγκατάστασης, αυτόματα θα προστεθεί στις Υπηρεσίες Web (menu εργαλείων > Web & Mobile).


Προσθήκη υπηρεσίας στους Λογαριασμούς Web. 

Στους Λογαριασμούς WEB (menu Εργαλείων > Web & Mobile) καλέστε την υπηρεσία Soft1 S360, για τον Soft1 χρήστη/ες που θα έχουν πρόσβαση, ανάλογα τις άδειες χρήσης που διατίθενται στο Serial number της Soft1 εγκατάστασής σας. Δείτε περισσότερα εδώ.

Στο πεδίο Μενού:

 • επιλέξτε SOne, δηλ. το πρότυπο Soft1 classic menu, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα στο Soft1 S360, ή
 • επιλέξτε το δικό σας custom menu, το οποίο μπορείτε να σχεδιάσετε με βάση τις ανάγκες του κάθε χρήστη. Δείτε περισσότερα στο tab: Παραμετροποίηση → Σχεδιασμός Menu.

info!

Στο πεδίο Ενότητα αν αντιστοιχίσετε τον Web χρήστη με:

 • Συναλλασσόμενο, Στέλεχος ή Επαφή: πραγματοποιείται φιλτράρισμα εγγραφών/συναλλαγών στο S360, με βάση αυτή την επιλογή, π.χ. με βάση το Στέλεχος που φέρει την ιδιότητα του Πωλητή. 
 • Χρήστη (Soft1): ο τελευταίος θα βλέπει στο S360 όλες τις εγγραφές που έχει δικαίωμα να βλέπει και στο Soft1. Φιλτράρισμα των εγγραφών/συναλλαγών στο S360, με βάση το Χρήστη εισαγωγής τους, πραγματοποιείται με τη χρήση τοπικών πεδίων. Δείτε περισσότερα στο tab: Παραμετροποίηση → Σχεδιασμός Ευρετηρίων.

Είσοδος στην Υπηρεσία.

Έχοντας ολοκληρώσει τα παραπάνω, είστε έτοιμοι να εισέλθετε στο Soft1 S360:

 • μέσω Web browser, με είσοδο στο website domain (π.χ. mycompanyname.oncloud.gr/s360), που χρησιμοποιείτε για τις Soft1 Web & Mobile υπηρεσίες, ή
 • μέσω της Mobile εφαρμογής (για iOS και Android,μέσω App Store & Play Store αντίστοιχα.)

Συμπληρώνοντας τα στοιχεία του Λογαριασμού WEB, εισέρχεται αυτόματα ο login χρήστης, με τα στοιχεία που δηλώσατε στις γραμμές του Λογαριασμού.

info!

Σε περίπτωση που δε μπορείτε να συνδεθείτε στην Υπηρεσία, δοκιμάστε τα παρακάτω:

 • Ανοίξτε ένα νέο παράθυρο του browser και επισκεφθείτε το website domain σας, προσθέτοντας το: /s1services?refresh (π.χ. mycompanyname.oncloud.gr/s1services?refresh). 
 • Εάν η παραπάνω ενέργεια επιστρέψει αποτέλεσμα, τότε ο Cloud agent είναι ενεργός και το πρόβλημα βρίσκεται στην παραμετροποίηση των Soft1 χρηστών.
 • Επιβεβαιώστε ότι δεν έχει αποκλειστεί από το router σας η TCP Port 22099 του δικτύου σας.
 • Εάν ακόμα δεν έχετε αποτέλεσμα, βρείτε την LAN IP π.χ. 192.168.42.41 και σε ένα browser επισκεφθείτε το http://192.168.42.41:22099/s1services?infoΕάν έχετε πρόσβαση σε αποτέλεσμα τότε ο Cloud Agent έχει στηθεί σωστά αλλά δεν έχει πρόσβαση εκτός του LAN σας.

Παραμετροποίηση & Σχεδιασμός

Δείτε παρακάτω αναλυτικά, την απαραίτητη παραμετροποίηση/σχεδιασμό στο Soft1 για το S360. 

Αν οι αλλαγές που πραγματοποιείτε κατά την παραμετροποίηση στο Soft1 δεν εμφανίζονται στο S360, ανοίξτε ένα νέο παράθυρο και επισκεφθείτε το website domain σας προσθέτοντας το: /s1services?refresh (π.χ. mycompanyname.oncloud.gr/s1services?refresh).


Πιστοποίηση - Εξαγωγή λύσης

Οι SoftOne συνεργάτες, αφού πιστοποιηθείτε για την εφαρμογή Soft1 S360 μέσω της σχετικής εξέτασης του προγράμματος πιστοποιήσεων της SoftOne, μπορείτε να σχεδιάσετε οποιοδήποτε classic menu εργασιών για το S360. Οι μη πιστοποιημένοι συνεργάτες, δε μπορείτε να σχεδιάσετε/μεταβάλετε menu. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο Soft1 classic menu (SOne).

Προσοχή!

Οι λύσεις που σχεδιάζετε πρέπει να πιστοποιούνται μετά από κάθε παραμετροποίηση. Σε περίπτωση μη πιστοποιημένης λύσης:

 • κατά την είσοδό σας στο S360 εμφανίζεται το μήνυμα: "Προσοχή! Η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν είναι πιστοποιημένη". Η λύση αυτή θα είναι διαθέσιμη για 7 ημέρες.
 • δεν έχετε πρόσβαση στην offline λειτουργία του Soft1 S360. 


 ▶ Πιστοποίηση λύσης.

Σχεδιάστε το νέο classic menu στο Soft1 (μενού παραμέτρων → Χρήστες & Δικαιώματα) και στη συνέχεια:

 • πατήστε Αποθήκευση ως, συμπληρώστε την Περιγραφή και στο πεδίο Modules πληκτρολογήστε τον κωδικό 720,
 • επιλέξτε Αποθήκευση και στη φόρμα που θα εμφανιστεί, συμπληρώστε τους κωδικούς που σας δόθηκαν από τη SoftOne, κατόπιν της σχετικής εξέτασης του προγράμματος πιστοποιήσεων.

Αυτόματα θα πιστοποιηθεί η λύση και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εφαρμογή S360.

 Πιστοποίηση και Εξαγωγή λύσης.

Σε περίπτωση που θέλετε πιστοποιήσετε και ταυτόχρονα να εξάγετε μια λύση:

 • επιλέξτε το classic menu που σχεδιάσατε και πατήστε Εξαγωγή,
 • στο παράθυρο Σήμανσης Custom λύσης συμπληρώστε τα πεδία και στο πεδίο Modules πληκτρολογήστε τον κωδικό 720,
 • πατήστε Αποδοχή και στη φόρμα που θα εμφανιστεί, συμπληρώστε τους κωδικούς που σας δόθηκαν από τη SoftOne, κατόπιν της σχετικής εξέτασης του προγράμματος πιστοποιήσεων.

Αυτόματα θα γίνει πιστοποίηση και εξαγωγή της λύσης, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εφαρμογή S360.

info!

Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία σε περίπτωση εξαγωγής της λύσης μέσω Custom Administration (μενού εργαλείων → S.D.K. → Customization tools).

Σχεδιασμός Classic menu (βασικές & σχετικές εργασίες) 

Σχεδιάστε Classic menus και δηλώστε τις Βασικές εργασίες (εργασίες, ενέργειες CRM, εκτυπώσεις) στις οποίες θα έχουν πρόσβαση οι χρήστες του Soft1 S360. Όλες οι εργασίες, μπορούν να εμφανίζονται και ως Σχετικές εργασίες, εφόσον δηλωθούν σε ξεχωριστό σχεδιαζόμενο classic menu. Δείτε περισσότερα παρακάτω.

  Δημιουργία menu βασικών Εργασιών

Σε νέο Classic menu (μενού Παραμέτρων > Χρήστες & Δικαιώματα > Classic menus) προσθέστε τις βασικές εργασίες ή/και τις ενότητες που επιθυμείτε, με drag & drop από το βασικό ή το προσωπικό σας μενού. Δείτε περισσότερα για τις βασικές αρχές σχεδιασμού Classic Menu εδώ.

 Προσθήκη παραμέτρων βασικών εργασιών

Με δεξί κλικ σε κάθε εργασία και επιλέγοντας Ιδιότητες, δηλώνετε τις παραμέτρους που θα εφαρμόζονται αυτόματα κατά την επιλογή της εργασίας στο S360, π.χ. το Ευρετήριο, την Προβολή της εργασίας, το αυτόματο φιλτράρισμα εγγραφών, κ.λπ.

Για παράδειγμα, στην εργασία των Συναντήσεων μπορείτε να προσθέσετε τις παραμέτρους:

SOMEETING[LIST=SOne,FORM=SOne,AUTOEXEC=2,

FORCEVALUES=SOACTION.SERIES:201] 

Δείτε παρακάτω αναλυτικά πως λειτουργούν οι παράμετροι.

1. Ορισμός Ευρετηρίου και Προβολής (LIST & FORM)

Επιλέξτε το Ευρετήριο (LIST) και την Προβολή (FORM) που θα καλείται αυτόματα, κατά την επιλογή της εργασίας στο S360. 

Παράδειγμα

SOMEETING[LIST=SOne,FORM=SOne]

Κλήσης της εργασίας των Συναντήσεων με:

 • ευρετήριο με όνομα SOne (LIST=SOne)
 • προβολή με όνομα SOne (FORM=SOne)

info!

Κάθε εργασία πρέπει να περιέχει κλήση Ευρετηρίου, που είναι ειδικά σχεδιασμένο για το S360. Δείτε περισσότερα στο tab: Παραμετροποίηση → Σχεδιασμός Ευρετηρίων. 

Αν δεν επιλέξετε Ευρετήριο, καλείται αυτόματα το default της κάθε Ενότητας. 

2. Ορισμός default φίλτρων ευρετηρίου (FORCEFILTERS)

FORCEFILTERS: προσθέστε παραμέτρους forcefilters, ώστε να φιλτράρονται αυτόματα οι εγγραφές ευρετηρίου στο S360, με βάση τα φίλτρα που θα επιλέξετε. 

Παράδειγμα

SOMEETING[LIST=SOne,FORM=SOne,FORCEFILTERS=SOACTION.SERIES:201]

Κλήσης της εργασίας των Συναντήσεων με:

 • ευρετήριο με όνομα SOne (LIST=SOne)
 • προβολή με όνομα SOne (FORM=SOne)
 • ορισμό default φίλτρου ευρετηρίου: τη Σειρά 201 (FORCEFILTERS=SOACTION.SERIES:201)

Προσοχή! Τα πεδία όλων των ενεργειών CRM (SOTASK, SOCALL, SOMEETING, SOEMAIL, SOTICKET) δηλώνονται στις παραμέτρους forcefilters ως SOACTION

3. Αυτόματη επιλογή Νέας εγγραφής (AUTOEXEC=2)

AUTOEXEC=2: προσθέστε την παράμετρο AUTOEXEC=2, αν θέλετε κατά την επιλογή της εργασίας στο S360 να ανοίγει αυτόματα οθόνη Νέας εγγραφής.

Παράδειγμα

SOMEETING[LIST=SOne,FORM=SOne,AUTOEXEC=2]

Κλήσης της εργασίας των Συναντήσεων με:

 • ευρετήριο με όνομα SOne (LIST=SOne)
 • προβολή με όνομα SOne (FORM=SOne)
 • αυτόματη επιλογή Νέας εγγραφής (AUTOEXEC=2)

4. Ορισμός default τιμών Νέας εγγραφής (FORCEVALUES)

FORCEVALUES: προσθέστε στις εργασίες παραμέτρους forcevalues, ώστε να συμπληρώνονται αυτόματα τα πεδία των Νέων εγγραφών στο S360, με βάση τις τιμές που θα επιλέξετε. (Περισσότερες πληροφορίες για τη σύνταξη forcevalues θα βρείτε στη σχετική ενότητα του Customization Blackbook)

Παράδειγμα

SOMEETING[LIST=SOne,FORM=SOne,FORCEVALUES=SOACTION.SERIES:201]

Κλήσης της εργασίας των Συναντήσεων με:

 • ευρετήριο με όνομα SOne (LIST=SOne)
 • προβολή με όνομα SOne (FORM=SOne)
 • αυτόματη συμπλήρωση στη Νέα εγγραφή: της Σειράς 201 (FORCEVALUES=SOACTION.SERIES:201)

Προσοχή! Τα πεδία όλων των ενεργειών CRM (SOTASK, SOCALL, SOMEETING, SOEMAIL, SOTICKET) δηλώνονται στις παραμέτρους forcevalues ως SOACTION. 

5. Ορισμός default ευρετηρίου (ROOT=1)

ROOT=1: Σε όλες τις εργασίες του μενού, που περιέχονται βασικές οντότητες της εφαρμογής (π.χ. πελάτες, είδη αποθήκης, κ.λπ.) θα πρέπει να προσθέσετε σε μία από τις λίστες που εμφανίζετε, την  παράμετρο ROOT=1. Αυτή θα είναι η προεπιλεγμένη λίστα της ενότητας αυτής, η default λίστα για redirection και η βασική λίστα που θα χρησιμοποιηθεί στην offline διαδικασία. Δείτε περισσότερα στο tab: Παραμετροποίηση → Offline Λειτουργία

Παράδειγμα

SOMEETING[LIST=SOne, FORM=SOne, ROOT=1]

Κλήσης της εργασίας των Συναντήσεων με:

 • ευρετήριο/λίστα με όνομα SOne (LIST=SOne)
 • προβολή με όνομα SOne (FORM=SOne)
 • ορισμός της λίστας ως default (ROOT=1)
6. Ορισμός Σχετικών εργασιών (RELJOBS)

RELJOBS: Δηλώστε τις σχετικές εργασίες που θα είναι διαθέσιμες για κάθε εργασία στο S360. Οι σχετικές εργασίες θα πρέπει προηγουμένως να έχουν προστεθεί σε ξεχωριστό menu (δείτε αναλυτικά στο επόμενο βήμα).

Παράδειγμα

SOMEETING[LIST=SOne,FORM=SOne,RELJOBS=reljobsSomeeting]

Κλήσης της εργασίας των Συναντήσεων με:

 • ευρετήριο με όνομα SOne (LIST=SOne)
 • προβολή με όνομα SOne (FORM=SOne) 
 • προσθήκη των σχετικών εργασιών που περιέχονται στο Classic Menu reljobsSomeeting (RELJOBS=reljobsSomeeting)

Παραδείγματα menu εργασιών με παραμέτρους


Menu βασικών εργασιών S360

Ενέργειες & CRM


Επισκέψεις Δρομολογίου

SOMEETING[LIST=SOne1,FORM=SOne,RELJOBS=reljobsSomeeting]

Παράπονα Πελατών

SOTASK[LIST=SOne1,FORM=SOne]

Υποψήφιοι

CUSTOMER[LIST=SOne1,FORM=SOne1]

Eργασίες 

SOTASK[LIST=SOne,FORM=SOne,ROOT=1]

Επαφές

PRSNOUT[LIST=SOne,FORM=SOne]

Εμπορική Λειτουργία

Πελάτες

CUSTOMER[LIST=SOne,FORM=SOne,RELJOBS=reljobsTrdr,ROOT=1]

Εκθετήριο

_showroom[LIST=SOne]

Είδη αποθήκης

ITEM[LIST=SOne,FORM=SOne,RELJOBS=reljobsMtrl,ROOT=1]

Εκκρεμείς Παραγγελίες

SALDOC[LIST=SOne1,FORM=SOne]

Τιμολογήσεις

SALDOC[LIST=SOne2,FORM=SOne,ROOT=1]

Εισπράξεις πελατών

CFNCUSDOC[LIST=SOne1,FORM=SOne]

Πληροφόρηση 


Υπόλοιπα ανά Α.Χ.

ITEM[LIST=SOne1,FORM=SOne]

Μεταβολή τζίρου

CUSTOMER[LIST=SOne2,FORM=SOne]

Τζίρος ανά τρίμηνο

CUSTOMER[LIST=SOne3,FORM=SOne]

Ενηλ. Υπόλοιπα Πελατών

CUSTOMER[LIST=SOne4,FORM=SOne]

Καρτέλα Πελάτη

CUST_STM[LIST=SOne]

Πωλήσεις κατ΄ είδος

STAT_MSAL[LIST=SOne]

Ανεξόφλητα παραστατικά

CUST_OI[LIST=SOne]

 Δημιουργία menu Σχετικών εργασιών (RELJOBS)

Κάθε βασική εργασία στο S360 μπορεί να περιλαμβάνει και τις Σχετικές εργασίες που θα επιλέξετε. Οι σχετικές εργασίες προστίθενται σε ξεχωριστό Classic menu, που στη συνέχεια προστίθεται ως παράμετρος στο classic menu της βασικής εργασίας, δίπλα στην ένδειξη RELJOBS.

Δείτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο menu σχετικών εργασιών π.χ. για τη CRM ενέργεια των Συναντήσεων.

 • Σε νέο Classic menu προσθέστε ως σχετική εργασία τη βασική εργασία ή εκτύπωση του Soft1 που επιθυμείτε. 
 • Πατήστε Αποθήκευση ως και δηλώστε την Περιγραφή (π.χ. reljobsSomeeting για το Menu σχετικών εργασιών των Συναντήσεων). 
 • Στο menu βασικών εργασιών (π.χ. στο SOne) προσθέστε στις παραμέτρους της Συνάντησης το menu των σχετικών εργασιών, με την ένδειξη RELJOBS (π.χ. RELJOBS=reljobsSomeeting)

▶ Προσθήκη παραμέτρων σχετικών εργασιών

Με δεξί κλικ σε κάθε εργασία και επιλέγοντας Ιδιότητες, δηλώνετε τις παραμέτρους (δείτε παραπάνω) που θα εφαρμόζονται αυτόματα κατά την επιλογή της σχετικής εργασίας στο S360. 

Ενδεικτικά, στην εργασία π.χ. των Συναντήσεων μπορούν να προστεθούν οι παρακάτω σχετικές εργασίες με τις ακόλουθες παραμέτρους: 

1. Νέα Παραγγελία

Προσθέστε τη Νέα παραγγελία ως σχετική εργασία των Συναντήσεων.

Παράδειγμα

SALDOC[LIST=SOne,FORM=SOne,AUTOEXEC=2,FORCEVALUES=SALDOC.TRDR:[SOACTION.TRDR]?SALDOC.SERIES:7021]

Κλήση των παραστατικών πωλήσεων με:

 • ευρετήριο με όνομα SOne (LIST=SOne)
 • προβολή με όνομα SOne (FORM=SOne) 
 • αυτόματο άνοιγμα Νέας εγγραφής (AUTOEXEC=2)
 • αυτόματη συμπλήρωση στη Νέα εγγραφή:
  • του Συναλλασσόμενου της Συνάντησης (FORCEVALUES=SALDOC.TRDR:[SOACTION.TRDR]). Η Παραγγελία και η Συνάντηση πρέπει να περιέχουν το πεδίο TRDR.
  • της Σειράς της παραγγελίας 7021 (FORCEVALUES=SALDOC.SERIES:7021

2. Νέα Είσπραξη

Προσθέστε τη Νέα είσπραξη ως σχετική εργασία των Συναντήσεων.

Παράδειγμα

CFNCUSDOC[LIST=SOne,FORM=SOne,AUTOEXEC=2,FORCEVALUES=CFNCUSDOC.TRDR:[SOACTION.TRDR]?CFNCUSDOC.SERIES:3800]

Κλήση των εισπράξεων πελατών με:

 • ευρετήριο με όνομα SOne (LIST=SOne)
 • προβολή με όνομα SOne (FORM=SOne) 
 • αυτόματο άνοιγμα Νέας εγγραφής (AUTOEXEC=2)
 • αυτόματη συμπλήρωση στη Νέα εγγραφή:
  • του Συναλλασσόμενου της Συνάντησης (FORCEVALUES=CFNCUSDOC.TRDR:[SOACTION.TRDR]). Η Είσπραξη και η Συνάντηση πρέπει να περιέχουν το πεδίο TRDR.
  • της Σειράς της είσπραξης 3800 (FORCEVALUES=CFNCUSDOC.SERIES:3800)

3. Νέο Παράπονο (Task)

Προσθέστε το task Νέο παράπονο ως σχετική εργασία των Συναντήσεων.

Παράδειγμα

SOTASK[LIST=SOne,FORM=SOne,AUTOEXEC=2,FORCEVALUES=SOACTION.TRDR:[SOACTION.TRDR]?SOACTION.SERIES:702]

Κλήση των task με:

 • ευρετήριο με όνομα SOne (LIST=SOne)
 • προβολή με όνομα SOne (FORM=SOne) 
 • αυτόματο άνοιγμα Νέας εγγραφής (AUTOEXEC=2)
 • αυτόματη συμπλήρωση στη Νέα εγγραφή:
  • του Συναλλασσόμενου της Συνάντησης (FORCEVALUES=SOACTION.TRDR:[SOACTION.TRDR]). Το task Παράπονο και η Συνάντηση πρέπει να περιέχουν το πεδίο TRDR.
  • της Σειράς του task Παραπόνου 702 (FORCEVALUES=SOACTION.SERIES:702)

4. Νέο Ερωτηματολόγιο

Προσθέστε το Νέο ερωτηματολόγιο ως σχετική εργασία των Συναντήσεων. 

Παράδειγμα

CRMCUSNAIRE[LIST=SOne,FORM=SOne,AUTOEXEC=2,FORCEVALUES=CRMCUSNAIRE.TSODTYPE:13?CRMCUSNAIRE.TRDR:[SOACTION.TRDR]]

Κλήση των Απαντήσεων πελατών:

 • ευρετήριο με όνομα SOne (LIST=SOne)
 • προβολή με όνομα SOne (FORM=SOne) 
 • αυτόματο άνοιγμα Νέας εγγραφής (AUTOEXEC=2)
 • αυτόματη συμπλήρωση στη Νέα εγγραφή:
  • του πεδίου Ενότητα συν/νου με την τιμή13, δηλ. Πελάτες (FORCEVALUES=CRMCUSNAIRE.TSODTYPE:13)
  • του Συναλλασσόμενου της Συνάντησης (FORCEVALUES=CRMCUSNAIRE.TRDR:[SOACTION.TRDR]). Οι Απαντήσεις πελατών και η Συνάντηση πρέπει να περιέχουν το πεδίο TRDR.

5. Προβολή εκτύπωσης

Προσθέστε μια Εκτύπωση, ως σχετική εργασία των Συναντήσεων.

Παράδειγμα: CUST_STM[FORCEFILTERS=CUSTOMER.TRDR:[SOACTION.TRDR]] δηλαδή:

 • κλήση της Εκτύπωσης <Καρτέλα πελάτη> (CUST_STM) 
 • αυτόματο φιλτράρισμα εγγραφών με βάση τον πελάτη που έχει επιλεγεί στη Συνάντηση (FORCEFILTERS=CUSTOMER.TRDR:[SOACTION.TRDR])


info!

Εκτυπώσεις που εμφανίζουν μεγάλο όγκο δεδομένων είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται μόνο σε Online modeΓια να γίνει αυτό εφικτό, προσθέστε την παράμετρο ONLYON=1

Παράδειγμα: CUST_STM[FORCEFILTERS=CUSTOMER.TRDR:[SOACTION.TRDR],ONLYON=1]

Δείτε περισσότερα στο tab: Παραμετροποίηση → Offline Λειτουργία.

Επιλέγοντας τη σχετική εργασία Καρτέλες, μέσα από τη Συνάντηση, αυτόματα τρέχει η εκτύπωση για τον Πελάτη της Συνάντησης. 

6. Check in / Check out

Προσθέστε το Check in/Check out ως σχετική εργασία των Συναντήσεων. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη σε συναντήσεις, service visits, ταξίδια, επιθεωρητές πωλήσεων κ.λπ., π.χ. για την ενημέρωση ως προς την πραγματική ώρα άφιξης/αναχώρησης ενός πωλητή στον πελάτη.

Θα πρέπει να δημιουργήσετε 2 custom DateTime πεδία ($DT) Έναρξης και Λήξης: το CCCFROMDATE για το CheckIn και το CCCFINALDATE για το CheckOut. (Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα υφιστάμενα Soft1 ελεύθερα πεδία.)

Στη συνέχεια:

 • Προσθέστε τα πεδία αυτά στην Προβολή των Συναντήσεων του S360.
 • προσθέστε 2 νέες εργασίες (CheckIn & CheckOut) στο menu σχετικών εργασιών των Συναντήσεων και συμπληρώστε:
  • _CheckIn:SOACTION.CCCFROMDATE;CheckIn για το CheckIn,
  • _CheckIn:SOACTION.CCCFINALDATE;CheckOut για το CheckOut.

Πατώντας CheckIn θα ενημερωθεί αυτόματα το πεδίο CheckIn με την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Στη συνέχεια, η εργασία θα εμφανίζεται με το όνομα CheckOut στο Interface του χρήστη.

Πατώντας CheckOut θα ενημερωθεί αυτόματα και το πεδίο CheckOut με την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, ενώ δε θα εμφανίζεται πλέον η εργασία αυτή, στις σχετικές εργασίες της συγκεκριμένης εγγραφής.

Tip!

Μέσα από το Μενού εργαλείων του Soft1 και τον Έλεγχο υπηρεσιών Web μπορείτε να δείτε την ώρα και το γεωγραφικό σημείο που έχουν γίνει checkin/checkout από τους χρήστες. Προϋπόθεση αποτελεί να έχετε δηλώσει τις ελεγχόμενες υπηρεσίες στη Σήμανση υπηρεσιών Web.  

Σχεδιασμός Ευρετηρίου S360

Κάθε Soft1 ευρετήριο προβάλλεται στο S360 και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε οθόνης οποιαδήποτε συσκευής, χωρίς τη χρήση πρόσθετων εργαλείων. 

Ακολουθούν βασικές αρχές σχεδιασμού για την mobile έκδοση: 

Προτιμήστε οι ονομασίες Ευρετηρίων να περιλαμβάνουν λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς κενά και ειδικούς χαρακτήρες. 

✔ Εμφανίστε μόνο τα πεδία που χρησιμοποιούνται.

✔ Αποφύγετε μεγάλο αριθμό στηλών και σύνθετη πληροφόρηση που μπορεί να εμφανιστεί με εκτυπώσεις ή σχετικές εργασίες στις εγγραφές σας. Αποφύγετε επίσης σύνθετα τοπικά πεδία.

✔ Εφαρμόστε ταξινομήσεις και ορίστε default τιμές στα φίλτρα αναζήτησης, καθώς τα ευρετήρια εκτελούνται αυτόματα.

✔ Οι εργασίες που εμφανίζονται με δεξί κλικ στα ευρετήρια του Soft1 δεν είναι διαθέσιμες στο S360. 

✔ Η αναζήτηση εφαρμόζεται σε όλες τις στήλες του ευρετηρίου.

✔ Στην περίπτωση παραμετρικών πεδίων (όπως SQL fields), τα παραμετρικά πεδία θα πρέπει να είναι με το όνομα που εμφανίζονται στον πίνακα των τοπικών πεδίων και όχι με το όνομα που έχουν ως πεδία φίλτρων στο User Interface. Δηλαδή  [CUSTOMER.V12] και όχι [CUSTOMER.TRDRV12L].

Στα Ευρετήρια όλων των βασικών οντοτήτων (συναλλασσόμενων, ειδών, έργων κ.λπ.) θα πρέπει να προσθέσετε το ID της εγγραφής ως ενεργή Στήλη. Για παράδειγμα προσθέστε το item.mtrl ως ενεργή Στήλη στο Ευρετήριο ειδών αποθήκης.


Επιπλέον, μέσω του σχεδιασμού Ευρετηρίου, παρέχονται οι παρακάτω δυνατότητες:

1. Προβολή Ημερολογίου από Eυρετήριο.

Προβάλλετε τις εγγραφές ενός C.R.M. Ευρετηρίου (Συναντήσεις, Tasks, Κλήσεις, Γενικές ενέργειες) ως συμβάντα στο Ημερολόγιο του S360. 

 • Προσθέστε στο Ευρετήριό της εργασίας (π.χ. της Συνάντησης) τις στήλες FROMDATE και FINALDATE (Έναρξη και Λήξη).
 • Επιλέξτε Ημερολόγιο από τις Σχετικές εργασίες του Ευρετηρίου στο S360.
 • Κάντε κλικ στις ημερομηνίες που περιέχουν συμβάντα και δείτε τις εγγραφές στη λίστα που εμφανίζεται από κάτω. (Παρέχεται drill down δυνατότητα, με κλικ σε κάθε εγγραφή.) 

 💡 Αν θέλετε κατά την επιλογή της εργασίας (π.χ. Συναντήσεις) να εμφανίζεται απ' ευθείας το Ημερολόγιο, τότε στο classic menu δηλώστε στις Ιδιότητες της εργασίας την παράμετρο MODE=CAL

Παράδειγμα: SOMEETING[LIST=SOne,FORM=SOne,RELJOBS=reljobsSomeeting,MODE=CAL

2. Προβολή Χάρτη απο Ευρετήριο.

Προβάλλετε τις εγγραφές ενός Ευρετηρίου (Παραστατικών/ Συναλλασσόμενων /CRM ενέργειες κ.α.) ως σημεία στο Google maps

 • Στο Ευρετήριο π.χ. των Συναντήσεων, προσθέστε τις στήλες: ΔιεύθυνσηΠεριοχή και Τ.Κ. Συναλλασσόμενου.
 • Στην Προβολή του Συναλλασσόμενου προσθέστε τα πεδία ΔιεύθυνσηΠεριοχή και Τ.Κ. Τα πεδία μπορούν να περιλαμβάνουν λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες (και τόνους), ωστόσο οι τιμές (π.χ. ονόματα δρόμων) θα πρέπει να συμπίπτουν με εκείνες του Google maps.  
 • Επιλέξτε Χάρτης από τις Σχετικές εργασίες του Ευρετηρίου στο S360.
 • Με κλικ στα σημεία του Χάρτη, παρέχεται δυνατότητα προεπισκόπησης της εγγραφής, ενώ πατώντας Προβολή μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε την εγγραφή. 

💡 Αν θέλετε κατά την επιλογή της εργασίας (π.χ. των Συναντήσεων) να εμφανίζεται απ' ευθείας ο Χάρτης, τότε στο classic menu δηλώστε στις Ιδιότητες της εργασίας την παράμετρο MODE=MAP. Παράδειγμα: SOMEETING[LIST=SOne,FORM=SOne,RELJOBS=reljobsSomeeting,MODE=MAP]

Tip!

 Πατήστε  για να κάνετε δρομολόγηση έως και σε 8 προορισμούς/διαδρομές και να λάβετε οδηγίες από το Google Maps.

 Ο χάρτης εμφανίζεται και σε λειτουργία offline, αρκεί να έχετε πρόσβαση στο internet.

3. Πολλαπλά γεωγραφικά σημεία σε χάρτη.

Προβάλλετε σε χάρτη πολλαπλά γεωγραφικά σημεία μιας εγγραφής (π.χ. ενός Πελάτη), με καταχώριση νέας ή και περισσότερων φυσικών διευθύνσεων.

Αρχικά, δημιουργήστε τα custom πεδία που θέλετε να προβάλλετε και προσθέστε τα στην προβολή π.χ. του Πελάτη. Τα custom πεδία πρέπει να περιέχουν το συνθετικό των αντίστοιχων default πεδίων. Παραδείγματα:

 • cccaddress1: custom πεδίο για τη νέα Διεύθυνση (address) 
 • ccczip1:  custom πεδίο για το νέο Τ.Κ. (zip)
 • cccdistrict1:  custom πεδίο για τη νέα Περιοχή (district)

Ομοίως, μπορείτε να δημιουργήσετε όσα πεδία θέλετε, με αύξουσα αρίθμηση πχ «cccaddress2», «ccczip2», «cccdistrict2» κ.ο.κ.


💡 Παράδειγμα: Καταχωρίστε στην προβολή ενός Πελάτη μια δεύτερη διεύθυνση, συμπληρώνοντας τα custom πεδία. Δείτε από τις σχετικές εργασίες της προβολής, τις 2 διευθύνσεις ως σημεία στο χάρτη. 


Tip!

Σε περίπτωση που π.χ. δεν είναι εφικτή η καταχώριση διεύθυνσης (επαρχιακός δρόμος χωρίς όνομα, κ.λπ.), μπορείτε να συμπληρώσετε μόνο το γεωγραφικό πλάτος και μήκος και να τα προβάλλετε στο χάρτη. Χρησιμοποιήστε custom πεδία αυτής της μορφής:

 • cccsowidth1: custom πεδίο για το Γεωγραφικό πλάτος (sowidth)
 • cccsolength1: custom πεδίο για το Γεωγραφικό μήκος (solength) 
4. Προβολή Δραστηριοτήτων από Ευρετήριο.

Η οθόνη Δραστηριότητες συνδυάζει πληροφορίες Χάρτη και Λίστας/Ευρετηρίου, που εφαρμόζονται με ένα τοπικό φίλτρο Hμερολογίου με βάση την ημέρα που θα επιλέξετε.

O χρήστης μπορεί να βλέπει π.χ. τη λίστα με τα ραντεβού του και τα σημεία στο χάρτη που πρέπει να επισκεφτεί, καθώς και να ορίσει δρομολόγιο. 

💡 Η οθόνη αυτή είναι προσβάσιμη σε οποιαδήποτε προβολή διατίθεται Ημερολόγιο και Χάρτης. 5. Εκθετήρια ειδών αποθήκης/Item Showrooms

Τα Εκθετήρια αποθήκης είναι Ευρετήρια Soft1 που περιέχουν φωτογραφία είδους και είναι ιδανικά για προβολή και παρουσίαση ειδών. Επιπλέον, μπορείτε εύκολα να προσθέσετε είδη σε καλάθι και στη συνέχεια σε παραστατικό πώλησης.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά.

Αρχικά, για να εμφανιστεί ένα απλό Soft1 Ευρετήριο ως Εκθετήριο, θα πρέπει στο classic menu και στις Ιδιότητες της νέας εργασίας να δηλώσετε την παράμετρο _showroom

Ως LIST μπορείτε να δηλώσετε είτε τη SOne (δηλ. την πρότυπη Soft1 λίστα που διατίθεται με το S360), ή οποιαδήποτε custom λίστα επιθυμείτε.


Δημιουργήστε εύκολα π.χ. μία νέα Παραγγελία, απευθείας μέσα από το Εκθετήριο, προσθέτοντας είδη αποθήκης και πατώντας στο καλάθι αγορών.

Προσθέστε τα επιλεγμένα είδη στο νέο παραστατικό, πατώντας Πρόχειρο. (Δείτε περισσότερα για την προσθήκη ειδών στο tab:  Λειτουργία S360 touch)

Τέλος, πατήστε Καταχώριση, για να αποθηκευτεί η παραγγελία τόσο στο S360, όσο και στο Soft1.Επιπλέον, παρέχονται οι παρακάτω δυνατότητες:

 1. Μπορείτε να θέσετε Φίλτρα αναζήτησης ανά προϊόν και ανά Ομάδα προϊόντων.
 2. Με κλικ στο είδος ανοίγει η προβολή του και μπορείτε να δείτε το επόμενο με slide Left/Right. Επιπλέον, μπορείτε να εμφανίσετε τα στοιχεία (default/custom) που αφορούν στο είδος σύμφωνα με την προβολή που έχει ορισθεί, να δείτε/επεξεργαστείτε την καρτέλα του είδους, καθώς και να προσθέσετε είδη στο καλάθι αγορών.

6. Καθορισμός πλήθους εγγραφών που επιστρέφει ένα Eυρετήριο.

Καθορίστε το μέγιστο αριθμό εγγραφών που επιστρέφουν τα Ευρετήρια (π.χ. πελάτες, είδη, κλπ.), αλλά και οι selectors στο S360, ώστε να έχετε γρήγορα αποτελέσματα, όταν το σύνολο των εγγραφών είναι αρκετά μεγάλο.

Για παράδειγμα, για να εμφανίζει τις πρώτες 100 πρώτες εγγραφές (ειδών και πελατών):

1. στο προσωπικό menu χρήστη προσθέστε μια νέα εργασία, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Τύπος εργασίας: Εργαλεία συστήματος

Εντολή: ACMD:acForceFilters

2. Με διπλό κλικ στην εργασία, πληκτρολογήστε: 

[SELECTTOP]

ITEM=100

CUSTOMER=100 

3. Πατήστε Αποδοχή και με δεξί κλικ στην εργασία επιλέξτε την Αποθήκευση ως προσωπικό μενού.

4. Τρέχοντας τα Ευρετήρια ειδών και πελατών, εμφανίζονται οι πρώτες 100 εγγραφές.

Είδη/πελάτες που δεν περιλαμβάνονται στις πρώτες 100 εγγραφές, εμφανίζονται από την Αναζήτηση ευρετηρίου.

7. Φιλτράρισμα εγγραφών με βάση το χρήστη εισαγωγής.

Σε περίπτωση που στο Λογαριασμό Web έχετε αντιστοιχίσει το Login χρήστη με Soft1 χρήστη (πεδίο Ενότητα), τότε ο τελευταίος θα βλέπει στο S360 όλες τις εγγραφές που έχει δικαίωμα να βλέπει και στο Soft1 (πιθανότατα δηλαδή και εγγραφές άλλων χρηστών).

Μπορείτε ωστόσο, να ορίσετε φιλτράρισμα εγγραφών/συναλλαγών στο S360, με βάση το Soft1 χρήστη εισαγωγής τους. 

Για παράδειγμα, αν θέλετε να φιλτράρετε τις εγγραφές ενός Ευρετηρίου παρ/κών πώλησης, με βάση το χρήστη εισαγωγής:

 • στα Τοπικά πεδία του Ευρετηρίου καλέστε ένα SQL φίλτρο με Τύπο υπολογισμού: A.INSUSER=(SELECT LUSER FROM WEBACCOUNTLNS WHERE WEBACCOUNT=13 AND WEBSERVICE=157), όπου στο WEBACCOUNT= συμπληρώνετε το ID του Λογαριασμού Web. 
 • καλέστε το τοπικό πεδίο στα φίλτρα, με Τιμή από 1 έως 1, επιλέγοντας να μην εμφανίζεται
 • τρέξτε το Ευρετήριο στο S360 και δείτε ότι Login χρήστης βλέπει μόνο όσες εγγραφές έχουν καταχωρηθεί από τον Soft1 χρήστη με τον οποίο έχει αντιστοιχισθεί.

💡 Ευρετήρια που περιλαμβάνουν τοπικά πεδία με χρήση των παραπάνω μεταβλητών, είναι για χρήση από το S360. Μέσα από το Soft1 οι συγκεκριμένες μεταβλητές δεν θα επιστρέψουν δεδομένα. 

Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες μεταβλητές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε τοπικά πεδία για χρήση στο S360:

WebTrdr → O συσχετισμένος συναλλασσόμενος (TRDR) του web account. 
WebPrsn → Το συσχετισμένο στέλεχος (PRSN) του web account.
WebID → Το ID του web account. 

Στον πίνακα WEBACCOUNTLNS περιέχονται οι γραμμές των web accounts.

8. Αναζήτηση με Α.Φ.Μ. και αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων από Γ.Γ.Π.Σ.

Στο S360 μπορείτε να αναζητήσετε Συναλλασσόμενο π.χ. Πελάτη, με βάση το Α.Φ.Μ. τόσο σε Broswer, όσο και σε πεδία με επιλογέα.

Σε περίπτωση που η αναζήτηση δεν επιστρέψει αποτέλεσμα, θα εμφανιστεί μήνυμα για εισαγωγή νέας εγγραφής Πελάτη στο S360. Στη νέα εγγραφή θα συμπληρωθούν τα πεδία με βάση τα στοιχεία της Γ.Γ.Π.Σ. για το συγκεκριμένο Α.Φ.Μ.

Η λειτουργία προϋποθέτει:

 • την προσθήκη του Α.Φ.Μ. ως Στήλη του Ευρετηρίου (π.χ. πελατών) που εμφανίζεται στο S360,
 • τη διασύνδεση με τη Γ.Γ.Π.Σ (Παράμετροι Εταιρειών). 

info!

Αντίστοιχα, συμπληρώνοντας το πεδίο ΑΦΜ στην προβολή του πελάτη, ο τίτλος του πεδίου μετατρέπεται σε υπερσύνδεσμο. Επιλέγοντάς τον, ενημερώνονται τα υπόλοιπα στοιχεία της εγγραφής με τα στοιχεία της Γ.Γ.Π.Σ για το συγκεκριμένο Α.Φ.Μ.

Tips!

 • Στα Ευρετήρια παραστατικών Πωλήσεων/Αγορών, μπορείτε να προσθέσετε ως στήλη/πεδίο την "Ώρα καταχώρησης" (SALDOC.SOTIME).
 • Στις στήλες Ευρετηρίων που περιέχουν DateTime ($DT) πεδία, (π.χ. Έναρξη, Λήξη) μπορείτε να προσθέσετε στον editor των πεδίων τον τύπο $Time, ώστε να εμφανίζεται μόνο η Ώρα.
Σχεδιασμός Προβολής S360

Στο Soft1 S360 μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Soft1 Προβολή. Ακολουθούν βασικές αρχές σχεδιασμού για την mobile έκδοση:

✔ Επιλέξτε το όνομα της προβολής να είναι με λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς κενά και ειδικούς χαρακτήρες.

 Χρησιμοποιήστε τα απολύτως απαραίτητα πεδία, grids και tabs για τον χρήστη, με όσο το δυνατόν λιγότερους υπολογισμούς και αυτοματισμούς. Όσο πιο σύνθετη είναι μια προβολή, τόσο μεγαλύτερος χρόνος χρειάζεται για την εμφάνισή της.

 Προσθέστε επιπλέον πληροφορίες και αναλυτικά δεδομένα μέσω Σχετικών εργασιών.

Ιδανικά, χρησιμοποιήστε μέχρι 2 πεδία οριζόντια, και έως 1 grid με 2 έως 5 πεδία, ανάλογα με την πλατφόρμα και το μέγεθος της οθόνης που θα χρησιμοποιηθεί.

Περιορίστε το Scripting. Ο κώδικας (JavaScript/VB script) στα events των πεδίων και των πινάκων θα εκτελεστεί κατά τον Υπολογισμό και κατά την Καταχώριση. Ο κώδικας στα post events του object θα εκτελεστεί κατά την καταχώριση. Στην περίπτωση του offline S360 ο κώδικας αυτός θα εκτελεστεί κατά τον Συγχρονισμό των εγγραφών.

 Στο offline S360 δεν υποστηρίζονται custom πίνακες. 

 Στο S360 δεν υποστηρίζεται η χρήση buttons, υποκαθίσταται από τις σχετικές εργασίες.

 Στο S360 δεν υποστηρίζονται DLL forms και ανάλογα customs.

✔ Στο S360 δεν υποστηρίζονται τα hyperlinks του Soft1, ούτε οι εργασίες που εμφανίζονται με δεξί κλικ στις γραμμές του παραστατικού.

✔ Ο σχεδιασμός στηλών γραμμών παραστατικών υποστηρίζεται μέσω του σχεδιασμού της Προβολής (grid γραμμών παραστατικού) και όχι μέσω του Σχεδιασμού στηλών των Τύπων παραστατικών.

Παράδειγμα λειτουργικής προβολής. 

Τέλος, δεν υποστηρίζονται υλοποιήσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί μετά από επέμβαση στο S1 Designer, με χρήση undocumented μεθόδων και είναι εκτός των ανωτέρω προδιαγραφών, ακόμα και αν αυτές λειτουργούν κάτω από προϋποθέσεις. 


Σχεδιασμός προβολής με χαρακτηριστικά (Χρώμα - Μέγεθος)

Στο S360 μπορείτε να διαχειρίζεστε είδη που παρακολουθούνται σε Χρώμα - Μέγεθος.

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την απαραίτητη παραμετροποίηση στο Soft1, θα πρέπει να προσθέσετε στις γραμμές του παραστατικού (π.χ. της παραγγελίας) τα χαρακτηριστικά Χρώμα - Μέγεθος:

 • Στο σχεδιασμό της προβολής του παραστατικού επιλέξτε το πλέγμα γραμμών με δεξί κλικ και πατήστε Ιδιότητες
 • Προσθέστε στις γραμμές τα πεδία Χαρακτ. 1 (ITELINES.CDIMNO1), Χαρακτ. 2 (ITELINES.CDIMNO2) ή και Χαρακτ. 3 (ITELINES.CDIMNO3), ανάλογα με τους Τύπους χαρακτηριστικών που έχετε ορίσει στο Soft1. 
 • Αποθηκεύστε την προβολή.

Στο S360 κατά την προσθήκη είδους με χρώμα - μέγεθος, δηλώστε τα εν λόγω χαρακτηριστικά στα αντίστοιχα πεδία.

Αν δε δηλώσετε χρώμα - μέγεθος, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Προσοχή! Πρέπει να συμπληρωθούν τα χαρακτηριστικά του είδους".

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να συμπληρώσετε τα χαρακτηριστικά και στη γραμμή του είδους, πατώντας "Γραμμές ειδών Πλήθος" και Edit στη γραμμή.

Σχεδιασμός προβολής με Δείκτες εγγράφων.

Στο S360 touch μπορείτε να επισυνάψετε φωτογραφίες και video σε οντότητες/παραστατικά, καθώς και να λάβετε ηλεκτρονική υπογραφή συναλλασσόμενου, με τη μορφή link που αποθηκεύεται στο OneDrive ή/και στο Dropbox. Δείτε περισσότερα στο tab→ Λειτουργία S360 Touch 

Η παραπάνω λειτουργικότητα προϋποθέτει το σχεδιασμό προβολής που περιλαμβάνει Δείκτες εγγράφων. (Η συγκεκριμένη λειτουργία περιέχεται στο SOne πρότυπο classic menu, σε παραστατικά πωλήσεων, στις συναντήσεις, στους πελάτες).

Δείτε παρακάτω πως να σχεδιάσετε προβολή π.χ. στις Εισπράξεις πελατών


Μέσα από το σχεδιασμό της προβολής → Παραμετροποίηση:

① Στο tab Οριζόμενοι πίνακες, στον πίνακα Δείκτες εγγράφων (XTRDOCDATA), συμπληρώστε τα εξής:

locate statement: REFOBJID;SOSOURCE;XDOCTYPE=:FINDOC;1381;1
domain field value:0

Στα πεδία του πίνακα:
Οντότητα: forced value, default value=CFNCUSDOC.FINDOC 
Ενότητα: forced value, default value=CFNCUSDOC.FINDOC 
Κατηγορία (XTRDOCTYPE): forced value=1

 
② Στο tab Γενικές παράμετροι, ορίστε: XDOCTABLENAME=XTRDOCDATA 

Στη συνέχεια προσθέστε στην προβολή το tab (π.χ. Σχετικά έγγραφα) που θα περιλαμβάνει τους Δείκτες εγγράφων, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 • Προσθέστε μια Νέα σελίδα και σε αυτή μια Νέα ειδική περιοχή.
 • Στη νέα ειδική περιοχή με δεξί κλικ και Ιδιότητες συμπληρώστε στον Editor: DocFRM
 • Αποθηκεύστε την Προβολή.

Προσθήκη Web Components σε προβολές.

Λειτουργία διαθέσιμη από τη Soft1 έκδοση 5.00.521.11415 και την Web & Mobile έκδοση 5.2.4.

Μέσω των Web Components μπορείτε να προβάλετε Εργασίες μέσα σε προβολές στο S360, με τη χρήση HTML. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε στην προβολή των Συναντήσεων το CheckIn, την καταχώριση Παραγγελίας/Είσπραξης, το CheckOut κ.λπ. 

Στην προβολή των Συναντήσεων, 

 • προσθέστε μια Νέα ειδική περιοχή.
 • Στις Ιδιότητες της Ειδικής περιοχής, συμπληρώστε στον Editor την ένδειξη: HTMLCODE 
 • Στην Text area, συμπληρώστε το επιθυμητό URL link, ή γράψτε απ'ευθείας τον HTML κώδικα.
 • Αποθηκεύστε την Προβολή.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να γράψετε απ' ευθείας τον HTML τον κώδικα, ή να φορτώσετε URL το οποίο δείχνει σε HTML αρχείο, θα πρέπει να συμπεριλάβετε το script: <script type="text/javascript" src="https://s1sites01.blob.core.windows.net/lib/webcomponents/xcon.js">

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε ένα παράδειγμα HTML: HTMLCODE_EXAMPLE (GR).docx

Μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

 • XCon.setOnDataChange : Η μέθοδος αυτή καλείται κάθε φορά που ενημερώνεται η εγγραφή (after post, insert, locate).
 • XCon.getData : Η μέθοδος αυτή "ζητάει" δεδομένα από την φόρμα.
 • XCon.setData : Η μέθοδος αυτή ενημέρωνει την φόρμα με δεδομένα.
 • XCon.openurl : Η μέθοδος αυτή κάνει redirect σε άλλη εργασία. Λειτουργεί με την ίδια λογική όπως οι σχετικές εργασίες.
 • XCon.WSCall(scope, uri_path, raw_json_data, CallBackFunc) : H μέθοδος αυτή εκτελεί το service που θα περαστεί στις παραμέτρους.

Ανοίγοντας τη Συνάντηση στο S360, θα βρείτε το κουμπί Check in.

Πατώντας στο check in, θα ενημερωθεί το αντίστοιχο πεδίο και θα ανοίξουν οι υπόλοιπες εργασίες που έχουν προστεθεί στον κώδικα HTML του παραπάνω παραδείγματος (Παραγγελία, Είσπραξη, Ερωτηματολόγιο, Check Out.)

Αφού ολοκληρώσετε τις εργασίες σας, π.χ. την καταχώριση νέας παραγγελίας κ.λπ., πατήστε Check Out για να ενημερωθεί και το αντίστοιχο πεδίο στη Συνάντηση.

Προσθήκη Ευρετηρίων/Εκτυπώσεων σε προβολές.

Λειτουργία διαθέσιμη από τη Soft1 έκδοση 5.00.521.11415 και την Web & Mobile έκδοση 5.2.4.

Μπορείτε να προβάλετε Ευρετήρια και Εκτυπώσεις μέσα σε προβολές στο S360. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε στην προβολή Πελατών την εκτύπωση Καρτέλα πελάτη, τα εκκρεμή παρατατικά, το ευρετήριο μεταβολής τζίρου, κ.λπ.

Στην προβολή Πελατών, 

 • προσθέστε μια Νέα ειδική περιοχή.
 • Στις Ιδιότητες της Ειδικής περιοχής, συμπληρώστε στον Editor την ένδειξη: JobView
 • Στην Text area, καλέστε το Ευρετήριο/Εκτύπωση, δηλώνοντας και τις αντίστοιχες παραμέτρους, π.χ.
  • Καρτέλα πελάτη: 4,CUST_STM[LIST=SOne,FORCEFILTERS=CUSTOMER.TRDR:[CUSTOMER.TRDR],ONLYON=1] (Ο αριθμός 4 δηλώνει ότι η εργασία αφορά σε εκτύπωση.)
  • Εκκρεμή παραστατικά: 4,PEND_FIN[LIST=SOne,FORCEFILTERS=SALDOC.TRDR:[CUSTOMER.TRDR]] 
  • Ευρετήριο μεταβολής τζίρου: 1,CUSTOMER[LIST=SOne2,FORM=SOne,FORCEFILTERS=CUSTOMER.TRDR:[CUSTOMER.TRDR]] (Ο αριθμός 1 δηλώνει ότι η εργασία αφορά σε ευρετήριο.)
 • Αποθηκεύστε την Προβολή.

Σύμφωνα με το παραπάνω παράδειγμα, η προβολή Πελατών στο S360 θα περιλαμβάνει:

 • Την Εκτύπωση Καρτέλα πελάτη. Η εργασία εκτελείται αυτόματα, καθώς η Σελίδα περιλαμβάνει μόνο μία Ειδική περιοχή.
 • Την Εκτύπωση Εκκρεμή παραστατικά και το Ευρετήριο Μεταβολής τζίρου. Οι εργασίες εμφανίζονται συνεπτυγμένες και εκτελούνται αφού τις επιλέξετε, επειδή η Σελίδα περιλαμβάνει περισσότερες της μίας Ειδικές περιοχές.

Γραμμές ειδών σε παραστατικά στο S360 

Μπορείτε να προσθέσετε είδη στις γραμμές του παραστατικού, μέσω απλής Εισαγωγής είδους, μέσω Πολλαπλής εισαγωγής ειδών, εισάγοντας από το Πρόχειρο είδη που επιλέξατε στο Εκθετήριο, σκανάροντας είδη με Barcode scanner ή να ανοίξετε το Εκθετήριο για επιλογή ειδών. ( Δείτε για την προσθήκη ειδών και στο tab:  Λειτουργία S360 touch)

Επιπλέον, μπορείτε να σχεδιάσετε τον επιλογέα ειδών, καθώς και τις γραμμές ειδών, ορίζοντας ομαδοποιήσεις/ταξινομήσεις, προσθέτοντας στήλες, σχετικές εργασίες κ.α.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά.

1. Πολλαπλή επιλογή βάσει κατηγοριοποίησης ειδών. 

Κατά την Πολλαπλή εισαγωγή ειδών, μπορείτε να φιλτράρετε τα είδη που θέλετε να προσθέσετε στις γραμμές του παραστατικού, εφαρμόζοντας ομαδοποιήσεις.

Στο Ευρετήριο Ειδών αποθήκης, επιλέξτε τα Φίλτρα και τα κριτήρια Ομαδοποίησης, π.χ. την Εμπορική Κατηγορία και την Ομάδα του είδους. 

Στη συνέχεια, κατά την Πολλαπλή εισαγωγή ειδών

 • εμφανίζεται στα φίλτρα η επιλογή Groups.
 • φιλτράρονται αυτόματα οι εγγραφές, με βάση πρώτα την Εμπ. κατηγορία και κατόπιν με την Ομάδα του είδους. 

2. Ταξινόμηση στις γραμμές ειδών του παραστατικού.

Μπορείτε να καθορίσετε ταξινόμηση (order) στις γραμμές του παραστατικού, π.χ. με βάση τον κωδικό του είδους σε αύξουσα σειρά.

 • Στο προσωπικό menu χρήστη προσθέστε μια νέα εργασία, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Τύπος εργασίας: Εργαλεία συστήματος

Εντολή: ACMD:acForceFilters

 • Με διπλό κλικ στην εργασία, πληκτρολογήστε: 

[SALESORDERS]

ITELINESORDER=MTRL_ITEM_CODE,ASC

 • Πατήστε Αποδοχή και με δεξί κλικ στην εργασία επιλέξτε την Αποθήκευση ως προσωπικό μενού.

Στο S360 τα είδη που επιλέγετε, προστίθενται στις γραμμές της παραγγελίας, ταξινομημένα με βάση τον κωδικό του είδους (αύξουσα σειρά).

3. Σχετικές εργασίες σε γραμμές ειδών παραστατικών.

 Στις γραμμές ειδών του παραστατικού, μπορείτε να ορίσετε σχετικές εργασίες/εκτυπώσεις, σε σχέση π.χ. με το είδος, τον πωλητή ή/και οποιοδήποτε πεδίο του παραστατικού. Δείτε παρακάτω πώς να προσθέσετε μια εκτύπωση π.χ. Υπόλοιπα ανά Α.Χ. ως σχετική εργασία γραμμής είδους:

 • Δημιουργήστε ένα classic menu σχετικών εργασιών για το είδος. Προσθέστε την εκτύπωση Υπόλοιπα ανά Α.Χ. και την παράμετρο: MAT_WHOUSE[FORCEFILTERS=ITEM.MTRL:[ITELINES.MTRL]]
 • Στο προσωπικό menu χρήστη προσθέστε μια νέα εργασία, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Τύπος εργασίας: Εργαλεία συστήματος

Εντολή: ACMD:acForceFilters

 • Με διπλό κλικ στην εργασία, πληκτρολογήστε: 

[DETAILRELJOBS]

ITELINES=reljobsMtrlnew (στο ITELINES= πληκτρολογείτε το όνομα του classic menu σχετικών εργασιών που δημιουργήσατε προηγουμένως). 

 • Πατήστε Αποδοχή και με δεξί κλικ στην εργασία επιλέξτε την Αποθήκευση ως προσωπικό μενού.

Επιλέξτε ένα είδος από τις γραμμές και πατήστε Show. Εκτελέστε τη σχετική εργασία της εκτύπωσης με κλικ στο εικονίδιο  στο πάνω μέρος της οθόνης.

4. Καθορισμός στηλών σε πεδία με επιλογέα (selector).

Κατά την απλή Εισαγωγή είδους στις γραμμές του παραστατικού, μπορείτε να καθορίσετε τις στήλες που θα εμφανίζονται στον επιλογέα:

 • Στο προσωπικό menu χρήστη προσθέστε μια νέα εργασία, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Τύπος εργασίας: Εργαλεία συστήματος

Εντολή: ACMD:acForceFilters

 • Με διπλό κλικ στην εργασία, πληκτρολογήστε: 

[SELECTORFIELDS]

ITEM=CODE;CODE1;NAME;NAME1

 • Πατήστε Αποδοχή και με δεξί κλικ στην εργασία επιλέξτε την Αποθήκευση ως προσωπικό μενού.

Στο S360, κατά την Εισαγωγή είδους, εμφανίζονται οι στήλες Κωδικός Είδους (CODE), Κωδικός BarCode (CODE1), Περιγραφή (NAME) και Περιγραφή 2 (NAME1).

info!

Στο S360 μπορείτε να καθορίσετε στήλες σε όλα τα πεδία με επιλογέα. Για παράδειγμα, κατά την επιλογή Πελάτη, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται οι στήλες CODE, NAME και ADDRESS, χρησιμοποιώντας την εντολή: [SELECTORFIELDS]CUSTOMER=CODE;NAME;ADDRESS

5. Καταχώριση ποσότητας απογραφής και αυτόματη πρόταση ποσότητας παραγγελίας.

Στον Πολλαπλό επιλογέα ειδών, μπορείτε να ορίσετε αριθμητικό πεδίο, ώστε να εισάγετε π.χ. την ποσότητα απογραφής ραφιού/αποθήκης. Ταυτόχρονα, μπορεί να προτείνεται στη γραμμή της παραγγελίας ποσότητα για το είδος (= η διαφορά της συνολικής ποσότητας προηγούμενων πωλήσεων στον πελάτη ποσότητα απογραφής). Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

▶ Δημιουργήστε το τοπικό πεδίο RELITEMS

 • Στο Ευρετήριο ειδών αποθήκης δημιουργήστε το πεδίο στο οποίο θα εμφανίζεται η συνολική ποσότητα πωλήσεων του συγκεκριμένου πελάτη για κάθε είδος (ή οτιδήποτε άλλο τρέχετε στο SQL SUB Query). Δείτε παράδειγμα στη διπλανή οθόνη. 
 • Προσθέστε το πεδίο στις Στήλες του Ευρετηρίου.

▶ Προσθέστε τη νέα εργασία στο menu

 • Στο προσωπικό menu χρήστη προσθέστε μια νέα εργασία, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Τύπος εργασίας: Εργαλεία συστήματος

Εντολή: ACMD:acForceFilters

 • Με διπλό κλικ στην εργασία, πληκτρολογήστε το ακόλουθο παράδειγμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε SQL clause επιθυμείτε, χρησιμοποιώντας τα {ITEM} και {TRDR} ως παραμέτρους):

[SALESORDERS]
EXTRALINEINPUT=CCCQTY2;Απογραφή
TRDRITEMSQTY=RELITEMS;SELECT SUM(XX.QTY*TP.FLG09) FROM MTRTRN XX LEFT OUTER JOIN TPRMS TP ON TP.TPRMS=XX.TPRMS AND TP.SODTYPE=XX.SODTYPE AND TP.COMPANY=XX.COMPANY WHERE XX.MTRL={ITEM} AND XX.SODTYPE=51 AND XX.COMPANY=:X.SYS.COMPANY AND XX.SOSOURCE=1351 AND XX.TRDR={TRDR}
TRDRITEMS=ALL

 • Πατήστε Αποδοχή και με δεξί κλικ στην εργασία επιλέξτε την Αποθήκευση ως προσωπικό μενού.

 • EXTRALINEINPUT =[Το field name του πεδίου στο Soft1 από τις γραμμές παραστατικών];[Το λεκτικό με το οποίο θα εμφανίζεται στο S360].

Στο πεδίο αυτό (μπορεί να είναι και CCC) εισάγεται η ποσότητα απογραφής ραφιού ή οποιαδήποτε άλλη ποσότητα θέλετε να αποτελέσει βάση σύγκρισης.

 • TRDRITEMSQTY= [Το όνομα πεδίου του ευρετηρίου];[SQL SUB QUERY Command με παραμέτρους τον πελάτη {TRDR} και το είδος {ITEM} ] 

Η διαφορά TRDRITEMSQTY – EXTRALINEINPUT θα προτείνεται ως ποσότητα του είδους στη γραμμή της παραγγελίας. 

 • TRDRITEMS=ALL  
  Χρησιμοποιείται για την εξαίρεση του φίλτρου του πωλητή από τα είδη πελάτη.

▶ Αποτέλεσμα

Έστω ότι σε Πελάτη σας, έχετε πουλήσει στο παρελθόν συνολικά 30 τεμ. από τον Κωδικό 99999. 

Στο παραστατικό πώλησης (π.χ. παραγγελία), κατά την Πολλαπλή εισαγωγή ειδών, επιλέξτε Απογραφή και δηλώστε για το είδος την ποσότητα που βρήκατε στο ράφι/αποθήκη (π.χ. 14 τεμ.) και πατήστε Εφαρμογή. Δείτε στο πεδίο Ποσ. πωλήσεων (RELITEMS) τη συνολική ποσότητα πώλησης του είδους στον πελάτη.

Αυτόματα, στη γραμμή του είδους, θα προταθεί ποσότητα 16 τεμαχίων για το είδος (=συν. ποσότητα προηγούμενων πωλήσεων – Ποσότητα απογραφής).

Tip!

Ενεργοποιήστε το πλήκτρο , αν θέλετε να δείτε μόνο τα είδη που έχουν πωληθεί στον συγκεκριμένο πελάτη.

6. Παρακολούθηση υπολοίπου ειδών ανά Α.Χ. κατά την πώληση (online & offline).

Στον Πολλαπλό επιλογέα ειδών παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου του υπολοίπου των ειδών ανά Α.Χ. Παράλληλα, κατά την διαδικασία της πώλησης το υπόλοιπο ενημερώνεται αυτόματα, ακόμα και σε offline λειτουργία. Δείτε παρακάτω αναλυτικά. 

▶ Δημιουργήστε το τοπικό πεδίο WHB

 • Στο Ευρετήριο ειδών αποθήκης, δημιουργήστε το πεδίο για το υπόλοιπο του είδους, το οποίο πρέπει να αποτελείται από το πρόθεμα WHB και τον κωδικό του εκάστοτε A.X. (π.χ. WHB1000 για τον Α.Χ. Μοσχάτου με κωδικό 1000). Μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερα πεδία, ανάλογα με τους Α.Χ. που θέλετε να παρακολουθείτε. Δείτε παράδειγμα στη διπλανή οθόνη. 
 • Ο Τύπος υπολογισμού πρέπει να είναι της ακόλουθης μορφής (όπου MB.WHOUSE= συμπληρώνετε τον κωδικό του Α.Χ. στο Soft1):

select SUM(ISNULL(MB.IMPQTY1,0)-ISNULL(MB.EXPQTY1,0)) AS BAL
FROM MTRBALSHEET MB
WHERE MB.COMPANY=:X.SYS.COMPANY AND
MB.FISCPRD=:X.SYS.FISCPRD AND
MB.MTRL=A.MTRL AND
MB.WHOUSE=1000

 • Προσθέστε το/τα πεδίο/α στις Στήλες του Ευρετηρίου.

▶ Αποτέλεσμα

Σε νέο παραστατικό πώλησης (π.χ. Τιμολόγιο), επιλέξτε στο header τον Α.Χ. (π.χ. Α.Χ. Μοσχάτου), ο οποίος θα "χρεωθεί" τα είδη που θα επιλέξετε.

Κατά την Πολλαπλή εισαγωγή ειδών, εμφανίζεται το υπόλοιπο των ειδών ανά Α.Χ. Στο παράδειγμά μας: 20 τμχ στον Α.Χ. Μοσχάτου και 35 τμχ στον Α.Χ. Παιανίας, από τον κωδικό 40002.

Επιλέξτε ποσότητα για το είδος που θέλετε να προσθέσετε στις γραμμές του παραστατικού, π.χ. 3 τμχ.

Καταχωρίστε το παραστατικό. Αυτόματα θα ενημερωθεί το υπόλοιπο του είδους στον Α.Χ. Μοσχάτου σε 17 τμχ, τόσο στο S360, όσο και στο Soft1. (Η αυτόματη ενημέρωση πραγματοποιείται και στην offline διαδικασία).

7. Ορισμός extra πεδίων στον πολλαπλό επιλογέα ειδών, σχετικών με τον πελάτη και το είδος.

Στον Πολλαπλό επιλογέα ειδών, μπορείτε να ορίσετε extra πεδίο/α, τα οποία θα εμφανίζουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη και το είδος. Δείτε παρακάτω αναλυτικά.

▶ Δημιουργήστε τα extra πεδία

 • Στο Ευρετήριο ειδών αποθήκης δημιουργήστε τα τοπικά πεδία τα οποία θα εμφανίζουν επιπλέον πληροφορίες. Ενδεικτικά παραδείγματα:
  • LDATE (ημερομηνία τελευταίας πώλησης του είδους στον πελάτη): SQL εντολή, Ημερομηνιακό πεδίο, με Τύπο υπολογισμού: SELECT MAX(XX.TRNDATE)FROM MTRTRN XX WHERE XX.MTRL=A.MTRL AND XX.SODTYPE=51 AND XX.COMPANY=:X.SYS.COMPANY AND XX.SOSOURCE=1351
  • LQTY (ποσοτητα είδους κατά την τελευταία πώληση στον πελάτη): SQL εντολή, Αριθμητικό πεδίο, με Τύπο υπολογισμού: SELECT TOP 1 XX.QTY FROM MTRTRN XX WHERE XX.MTRL=A.MTRL AND XX.SODTYPE=51 AND XX.COMPANY=:X.SYS.COMPANY AND XX.SOSOURCE=1351 ORDER BY TRNDATE DESC
  • LPRICE (τιμή είδους κατά την τελευταία πώληση στον πελάτη): SQL εντολή, Αριθμητικό πεδίο, με Τύπο υπολογισμού: SELECT TOP 1 XX.PRICE FROM MTRTRN XX WHERE XX.MTRL=A.MTRL AND XX.SODTYPE=51 AND XX.COMPANY=:X.SYS.COMPANY AND XX.SOSOURCE=1351 ORDER BY TRNDATE DESC 
 • Προσθέστε τα πεδία στις Στήλες του Ευρετηρίου.

▶ Προσθέστε τη νέα εργασία στο menu 

 • Στο προσωπικό menu χρήστη προσθέστε μια νέα εργασία, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Τύπος εργασίας: Εργαλεία συστήματος

Εντολή: ACMD:acForceFilters

 • Με διπλό κλικ στην εργασία, πληκτρολογήστε τα ονόματα των πεδίων με τα SQL προσαρμοσμένα ως προς το είδος και τον πελάτη, χρησιμοποιώντας τα {ITEM} και {TRDRως παραμέτρους. Παράδειγμα:

[TRDRITEMSFIELDS]
LDATE=SELECT MAX(XX.TRNDATE)FROM MTRTRN XX WHERE XX.MTRL={ITEM} AND XX.SODTYPE=51 AND XX.COMPANY=:X.SYS.COMPANY AND XX.SOSOURCE=1351 AND XX.TRDR={TRDR}
LQTY=SELECT TOP 1 XX.QTY FROM MTRTRN XX WHERE XX.MTRL={ITEM} AND XX.SODTYPE=51 AND XX.COMPANY=:X.SYS.COMPANY AND XX.SOSOURCE=1351 AND XX.TRDR={TRDR} ORDER BY TRNDATE DESC
LPRICE=SELECT TOP 1 XX.PRICE FROM MTRTRN XX WHERE XX.MTRL={ITEM} AND XX.SODTYPE=51 AND XX.COMPANY=:X.SYS.COMPANY AND XX.SOSOURCE=1351 AND XX.TRDR={TRDR} ORDER BY TRNDATE DESC

 • Πατήστε Αποδοχή και με δεξί κλικ στην εργασία επιλέξτε την Αποθήκευση ως προσωπικό μενού.

▶ Αποτέλεσμα

Σε παραστατικό πώλησης (π.χ. παραγγελία) επιλέξτε την Πολλαπλή εισαγωγή ειδών.

Ενεργοποιήστε το πλήκτρο , για να εμφανιστούν μόνο τα είδη που έχουν πωληθεί στον συγκεκριμένο πελάτη.

Σε κάθε είδος θα βρείτε πλέον διαθέσιμα και τα extra πεδία που προσθέσατε παραπάνω, σχετικά με το είδος και τον πελάτη, π.χ.:

 • Τελ. ποσότητα: ποσοτητα είδους κατά την τελευταία πώληση στον πελάτη, π.χ. 3 τμχ.
 • Τελ. τιμή: τιμή είδους κατά την τελευταία πώληση στον πελάτη, π.χ. 166 ευρώ.
 • Ημ/νία: ημερομηνία τελευταίας πώλησης του είδους στον πελάτη, π.χ. 23.10.2020.

 

Offline λειτουργία S360

Η εφαρμογή S360 Touch μπορεί να λειτουργήσει και σε Offline mode.  Μέσω μιας tablet ή mobile συσκευής, μπορείτε να λειτουργείτε με τα δεδομένα που έχετε κατεβάσει στην συσκευή σας μέχρι τον τελευταίο συγχρονισμό. Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα βήματα παραμετροποίησης.

1 . Παραμετροποίηση εργασιών menu.

 • Καθορισμός ONLINE/OFFLINE λειτουργιών.

ONLYON=1 Εργασίες ή/και σχετικές εργασίες που εμφανίζουν μεγάλο όγκο δεδομένων (π.χ. ανεξόφλητα παραστατικά, καρτέλες πελατών, ενηλικίωση υπολοίπων, κ.λπ.), πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο Online. Για να γίνει αυτό εφικτό, αρκεί να προσθέσετε σε κάθε εργασία την παράμετρο ONLYON=1.

💡 Παράδειγμα: CUST_OI[LIST=SOne,FORCEFILTERS=CUSTOMER.TRDR:[SOACTION.TRDR],ONLYON=1]] (εκτύπωση Ανεξόφλητα παραστατικά, ως Σχετική εργασία Συνάντησης).

Κατά τη λειτουργία σε Offline mode, εκτελώντας μια εργασία που περιέχει την παράμετρο ONLYON=1, αυτόματα η εφαρμογή θα γυρίσει σε Online mode (υπό την προϋπόθεση ότι έχετε πρόσβαση στο Internet).

 • Καθορισμός default Ευρετηρίου.

ROOT=1: Σε όλες τις εργασίες του μενού, που περιέχονται βασικές οντότητες της εφαρμογής (π.χ. πελάτες, είδη αποθήκης, κ.λπ.) θα πρέπει να προσθέσετε σε μία από τις λίστες που εμφανίζετε, την παράμετρο ROOT=1. Αυτή θα είναι η προεπιλεγμένη λίστα της ενότητας αυτής, η default λίστα για redirection και η βασική λίστα που θα χρησιμοποιηθεί στην offline διαδικασία

💡 Παράδειγμα: CUST_OI[LIST=SOne,FORM=SOne,ROOT=1].

info!

Το OffLine mode σχεδιάστηκε για να συγχρονίζει μόνο τα απαραίτητα δεδομένα και όχι να υποκαταστήσει την πλήρη OnLine λειτουργία. Συνεπώς, δε πρέπει να συγχέεται με την On/Off line λειτουργία του Soft1.

2. Παραμετροποίηση Xρηστών.

Στις παραμέτρους Χρηστών (μενού Παραμέτρων → Χρήστες & Δικαιώματα) δηλώστε, ανά Υποκατάστημα, τις Σειρές που θα χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης σε OffLine διαδικασία.

info!

O συγχρονισμός αφορά μόνο σε δεδομένα που περιλαμβάνονται στο classic menu του web χρήστη.

2. Παραμετροποίηση Σειρών.

Οι Σειρές που καθορίσατε για τον Χρήστη, ανά υποκατάστημα, αποθηκεύονται στη συσκευή για χρήση σε OffLine λειτουργία. 

Στις παραμέτρους των συγκεκριμένων Σειρών, δηλώστε τα προτεινόμενα στοιχεία Υποκ/τος και Αποθηκευτικού Χώρου.

Δείτε περισσότερα στο tab: Λειτουργία S360 Touch → Λειτουργία σε OffLine mode

Λειτουργία στο S360 Touch

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τη λειτουργία στο Soft1 S360 Touch. Η εφαρμογή προσαρμόζεται στην ανάλυση της συσκευής που χρησιμοποιείτε (screen responsive), συνεπώς κάποιες οθόνες μπορεί να έχουν ελαφρές διαφοροποιήσεις. Ωστόσο, η λειτουργικότητα είναι η ίδια.

Κεντρική οθόνη - Home

Στην κεντρική οθόνη S360 απεικονίζονται τα Gadgets που έχoυν καθοριστεί για τον συγκεκριμένο χρήστη στο Soft1.

Στην κεντρική οθόνη έχετε τις παρακάτω δυνατότητες:

 • πρόσβαση στο menu εργασιών του χρήστη,
 • επιλογή από τα διαθέσιμα gadgets,
 • αλλαγή απεικόνισης gadget.

💡 Κατά την είσοδο στο S360 ενημερώνονται τα δεδομένα των gadgets, τα οποία παραμένουν διαθέσιμα ακόμα και όταν δεν υπάρχει σύνδεση με το Internet.

info!

Τα gadgets παρέχουν τη δυνατότητα προβολής (drill down) των εγγραφών που απεικονίζονται σε πλέγμα.

Στο σχεδιασμό του gadget, π.χ. Εκκρεμείς παραγγελίες, θα πρέπει να επιλέξετε και την προβολή των εγγραφών (π.χ. SOne).

Menu εργασιών χρήστη

Στο menu εργασιών χρήστη βλέπετε - ανά Ενότητα - όλες τις εργασίες που έχουν προστεθεί στο classic menu, που έχει οριστεί για τον χρήστη στο Soft1.

Από το ίδιο σημείο μπορείτε να:

 • μεταβείτε στις Ρυθμίσεις της εφαρμογής (δείτε παρακάτω αναλυτικά),
 • συγχρονίσετε δεδομένα από την Offline λειτουργία (δείτε παρακάτω αναλυτικά),
 • δείτε την Ταυτότητα του χρήστη,
 • αποσυνδεθείτε από το S360.

Ρυθμίσεις εφαρμογής
Γενικές ρυθμίσεις

Στις γενικές ρυθμίσεις μπορείτε να ορίσετε προτιμήσεις για τα παρακάτω: 

 • Παραμετροποίηση εκτυπωτή: ορίζετε ρυθμίσεις για εκτυπωτή Bixolon (π.χ. μέγεθος γραμματοσειράς εκτύπωσης, κ.λπ.)
 • Offline (Λειτουργία Συγχρονισμού στο Παρασκήνιο): επιλέξτε αν κατά την εργασία σας σε offline mode, θα πραγματοποιείται συγχρονισμός των εγγραφών που καταχωρείτε, με την κεντρική βάση του Soft1. Ο συγχρονισμός μπορεί να πραγματοποιείται Αυτόματα, ή κατόπιν Ερώτησης μετά από κάθε καταχώριση. 
 • Επιλογές Διεπαφών (Προεπιλεγμένη πηγή αρχείων): ορίστε αν για την προσθήκη φωτογραφίας/βίντεο σε εγγραφή (π.χ. σε μια Συνάντηση), θα επιλέγεται αυτόματα η κάμερα, το άλμπουμ φωτογραφιών, ή θα εμφανίζεται ερώτηση επιλογής. 
 • Default badge for events in Calendar: επιλέξτε τη μορφή προβολής των συμβάντων στο Ημερολόγιο του S360 (σήμα με αριθμό ή απλή κουκίδα).
 • Θέση ειδοποιήσεων: επιλέξτε αν τα προειδοποιητικά μηνύματα/ειδοποιήσεις θα εμφανίζονται στο κάτω μέρος, στο πάνω μέρος ή στη μέση της οθόνης.  
 • Διάρκεια εμφάνισης ειδοποιήσεων: δηλώστε για πόσα δευτερόλεπτα θέλετε να εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις στην οθόνη σας.
 • Επιλογές Σάρωσης Barcode: επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζονται πρόσθετες επιλογές για το είδος, όταν χρησιμοποιείται ο Barcode scanner. 
 • Αυτόματο σβήσιμο οθόνης: ενεργοποιήστε την παράμετρο αν θέλετε να σβήνει αυτόματα η οθόνη της εκάστοτε συσκεύης.
 • Προβολή όλων των λιστών ως πλέγμα: επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζονται οι editable lists ως Grids μέσα στις φόρμες.
 • Εμφάνιση Gadget approvals: επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται το gadget "Approvals", στην κεντρική οθόνη του S360.
 • Αυτόματη ενεργοποίηση ειδών πελάτη: ενεργοποιεί το Button που εμφανίζει μόνο τα είδη πελάτη, κατά την Πολλαπλή εισαγωγή ειδών σε παραστατικό.
 • Επιλογές Fast Entry: αφορούν σε παραστατικό στα οποία έχει ενεργοποιηθεί το Fast entry.
  • Αυτόματη σύμπτυξη γραμμών: ενεργοποιήστε το button αν θέλετε κατά την προσθήκη ενός είδους περισσότερες της μίας φοράς σε παραστατικό, να πραγματοποιείται σύμπτυξη των γραμμών σε μία, αυξάνοντας ταυτόχρονα την ποσότητα στη γραμμή.
  • Αυτόματος υπολογισμός: ενεργοποιήστε το button αν θέλετε κατά την προσθήκη ειδών σε παραστατικό, να υπολογίζονται αυτόματα οι αξίες του παραστατικού.
 • Πρότυπα εκτύπωσης: εμφανίζονται πρότυπα εκτύπωσης που αποθηκεύετε κατά την εκτύπωση εγγραφής.

Βιομετρική σύνδεση

Αν θέλετε το Login στο S360 να πραγματοποιείται με χρήση δακτυλικού αποτυπώματος

 • Ενεργοποιήστε την παράμετρο Βιομετρική σύνδεση και πραγματοποιήστε Logout.
 • Κάντε εκ νέου Login στο s360, πατώντας  και αγγίζοντας τον αισθητήρα αφής της συσκευής σας.

Προσοχή! Το αποτύπωμα αφής αποθηκεύεται για τον τελευταίο login χρήστη. 

Οθόνη κινητού με αισθητήρα αφής.

Cloud storage - Επισύναψη αρχείων στο OneDrive / Dropbox και Ηλεκτρονική υπογραφή.

Στο S360 μπορείτε να επισυνάψετε φωτογραφίες και video σε οντότητες/παραστατικά, με τη μορφή link που αποθηκεύεται στο OneDrive ή/και στο Dropbox. Επιπλέον, μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονική υπογραφή πχ. από τον πελάτη σε συναλλαγή.

Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη μέσω του SOne πρότυπου classic menu, που περιέχει ειδικά σχεδιασμένες προβολές με δείκτες εγγράφων (σε παραστατικά πωλήσεων, στις συναντήσεις, στους πελάτες). Αν θέλετε να σχεδιάσετε προβολή που να περιέχει τις παραπάνω δυνατότητες δείτε στο tabΠαραμετροποίηση → Σχεδιασμός προβολών

Ρυθμίσεις Cloud storage:

 • Link OneDrive/Dropbox: πραγματοποιήστε διασύνδεση με το λογαριασμό σας στο OneDrive ή/και στο Dropbox.  
 • Default storage type: σε περίπτωση που έχετε διασυνδεθεί στο OneDrive και στο Dropbox, επιλέξτε σε ποιο από τα 2 θα αποθηκεύονται τα αρχεία ή επιλέξτε Ask ώστε να εμφανίζεται κάθε φορά ερώτηση επιλογής. 


Παραδείγματα:

1. Επισύναψη αρχείων στα Σχετικά έγγραφα εγγραφής.

Στα σχετικά έγγραφα μιας εγγραφής, π.χ. Συνάντησης, μπορείτε να επισυνάψετε την φωτογραφία/video που θα τραβήξετε την στιγμή της επίσκεψης στον πελάτη, καθώς και την υπογραφή του.

Τα αρχεία επισυνάπτονται με τη μορφή link (του OneDrive ή Dropbox), τόσο στη Συνάντηση,  όσο και στο Soft1 στα Σχετικά έγγραφα της εγγραφής. 

info!

Στις Ρυθμίσεις του S360 touch → Γενικές ρυθμίσεις → Επιλογές Διεπαφών (Προεπιλεγμένη πηγή αρχείων): ορίζετε αν κατά την προσθήκη φωτογραφίας/βίντεο θα ανοίγει αυτόματα η κάμερα, το άλμπουμ φωτογραφιών, ή θα εμφανίζεται ερώτηση επιλογής.

2. Ηλεκτρονική υπογραφή πελάτη από τις Σχετικές εργασίες ενός παραστατικού. 

Από τις σχετικές εργασίες παραστατικού (Actions), π.χ. μιας παραγγελίας, είσπραξης, κ.λπ. πατήστε Υπογραφή.

Αφού λάβετε υπογραφή από τον πελάτη, πατήστε Καταχώριση. Επιλέξτε και τον Cloud storage αποθήκευσης, σε περίπτωση που έχει οριστεί η παράμετρος Default Storage Type: Ask

Η ηλεκτρονική υπογραφή επισυνάπτεται με τη μορφή link (του OneDrive ή Dropbox), τόσο στο παραστατικό, όσο και στο Soft1 στα Σχετικά έγγραφα της παραγγελίας. 

Εκτυπωτές (Θερμικοί εκτυπωτές Bluetooth)

Στο S360 touch μπορείτε να εκτυπώσετε παραστατικά (είσπραξης, πώλησης κ.λπ.) σε Bluetooth φορητό Θερμικό Εκτυπωτή.

Δείτε τους Συμβατούς θερμικούς εκτυπωτές εδώ.

Αρχικά, ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευής σας και πραγματοποιήστε σύζευξη με τον εκτυπωτή.

Στις Ρυθμίσεις → Εκτυπωτές, επιλέξτε τον εκτυπωτή Bixolon ή Star που χρησιμοποιείτε, καθώς και το αντίστοιχο μοντέλο.  

Πατήστε Ζευγοποίηση, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Διαβάστε παρακάτω για την εκτύπωση παραστατικών, στην ενότητα: Οθόνη εγγραφής και Σχετικές εργασίες.

Σαρωτής (Tablet barcode scanners)

Ρυθμίσεις στο S360 touch.

Εφόσον χρησιμοποιείτε το S360 touch μέσω του tablet Honeywell EDA barcode scanner, θα βρείτε στις Ρυθμίσεις την ενότητα Σαρωτής. Δείτε τα συμβατά tablet barcode scanners εδώ.

1. Διαδικασία Ζευγοποίησης.

Η διαδικασία ζευγοποίησης πραγματοποιείται αυτόματα, ανοίγοντας το S360 και σαρώνοντας barcodes. Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας του S360 με τον σαρωτή της συσκευής Honeywel, ο χρήστης λαμβάνει μήνυμα σφάλματος στην κορυφή της οθόνης. 

2. Διαδικασία Σάρωσης.

 • Δημιουργήστε ένα νέο παραστατικό στο S360.
 • Επιλέξτε Scan με την κάμερα της συσκευής. (Η μόνη διαθέσιμη επιλογή στο Honeywell για προσθήκη ειδών στις γραμμές.)
 • Χρησιμοποιήστε το πλαϊνό κουμπί της συσκευής Honeywell για να σκανάρετε barcodes.
 • Αυτόματα θα προστεθούν τα είδη στις γραμμές του παραστατικού.

Ρυθμίσεις σαρωτή barcode των Honeywell.

Οι συσκευές Honeywell περιλαμβάνουν ρυθμίσεις Σαρωτή, οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο συλλογής των δεδομένων. Οι ρυθμίσεις αφορούν στον τρόπο και στην ταχύτητα σάρωσης, και στην συμβολογία (Symbology) που αφορά τους γραμμωτούς κώδικες. Το S360 παρέχει περιβάλλον δοκιμής/προεπισκόπησης προκειμένου να ελέγξετε μετά από μία παραμετροποίηση αν τα δεδομένα που φέρνει ο σαρωτής είναι αυτά που επιθυμείτε.

1. Παραμετροποίηση σαρωτή:

 • Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις της συσκευής Honeywell.
 • Στην ενότητα Honeywell Settings επιλέξτε Scanning και από εκεί Internal Scanner. Επιλέξτε το Default profile.
 • Πραγματοποιήστε τις αλλαγές που επιθυμείτε.

2. Πρόσβαση στο περιβάλλον δοκιμής/προεπισκόπησης του S360:

 • Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις του S360 και επιλέξτε Σαρωτής.
 • Ενεργοποιήστε τη Δοκιμή.
 • Σκανάρετε ένα barcode, χρησιμοποιώντας το πλαϊνό κουμπί της συσκευής Honeywell.
 • Τα δεδομένα του barcode θα εμφανιστούν στο κάτω μέρος της οθόνης.
 • Απενεργοποιήστε τη λειτουργία δοκιμής, όταν ολοκληρώσετε την παραμετροποίηση.

💡 Σε περίπτωση που ο σαρωτής δε λαμβάνει το τελευταίο ψηφίο των barcode τύπου EAN-8 και EAN-13, τότε από τις ρυθμίσεις σαρωτή Honeywell ενεργοποιήστε την επιλογή Send Check Digit για τον τύπο barcode που χρησιμοποιεί ο χρήστης. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της συσκευής σας. 


Bluetooth Barcode scanners.

Το S360 διασυνδέεται και με Bluetooth Barcode scanners, με απ'ευθείας σύζευξη συσκευών, χωρίς να απαιτείται παραμετροποίηση από τις Ρυθμίσεις του S360. (Δείτε τις συμβατές συσκευές εδώ.)

 • Ενεργοποιήστε τo BluetoothBluetoothστο scanner και στη συσκευή (Android/iOS) από την οποία χρησιμοποιείτε το S360. 
 • Στη συσκευή Android/iOS, επιλέξτε από τη λίστα με τις συσκευές προς σύζευξη, το Bluetooth barcode scanner.

Σε νέο παραστατικό, επιλέξτε εισαγωγή ειδών μέσω Barcode. Σκανάροντας κωδικούς, εισάγονται απ'ευθείας τα είδη στις γραμμές των παραστατικών.

Ευρετήρια


Τα Ευρετήρια στο S360 (π.χ. Συναντήσεων), προβάλουν εγγραφές σε λίστα. Επιπλέον, μέσω των Eυρετηρίων παρέχεται η δυνατότητα:

 • γρήγορης Αναζήτησης εγγραφών,
 • προβολής εγγραφών με κλικ σε κάθε εγγραφή,
 • καταχώρισης νέας εγγραφής,
 • προβολής/ορισμού φίλτρων ευρετηρίου,
 • προβολής Σχετικών εργασιών ευρετηρίου,
 • εκτύπωσης ευρετηρίου.

Οθόνη εγγραφής και Σχετικές εργασίες

Από τη οθόνη μιας εγγραφής ευρετηρίου μπορείτε να επεξεργαστείτε την εγγραφή, καθώς και να προβάλλετε τις Σχετικές εργασίες. 

Στις σχετικές εργασίες εγγραφών (π.χ. παραγγελίες, συναντήσεις, καρτέλα πελάτη) περιλαμβάνονται:

 • η προβολή σε Χάρτη,
 • η Υπογραφή (π.χ. σε παραγγελίες),
 • η Αντιστοίχιση  (π.χ. στις εισπράξεις).
 • η Διαγραφή,
 • η Εκτύπωση,
 • η Google Εκτύπωση,
 • η Αντιγραφή εγγραφής,

info!

Κάτω από τα Actions, προβάλλονται και οι Σχετικές εργασίες (reljobs) που μπορεί να έχετε προσθέσει στο classic menu του χρήση.


1. Αντιστοίχιση εγγραφών.

Στο S360 μπορείτε να κάνετε αντιστοίχιση των εισπράξεων/πληρωμών με ανεξόφλητα παραστατικά.

 • Στο παραστατικό είσπραξης πατήστε Αντιστοίχιση για να ανοίξει η οθόνη αντιστοιχίσεων.
 • Πατήστε Απαιτήσεις και επιλέξτε από τη λίστα με τα ανεξόφλητα παραστατικά. Επαναλάβετε το βήμα, αν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα παρ/κά.
 • Πατώντας Εφαρμογή, πραγματοποιείται η αντιστοίχιση και ενημερώνεται η ανοικτή αξία της είσπραξης. 

2. Εκτύπωση εγγραφής (απλή ή Google εκτύπωση).

Κατά την εκτύπωση εγγραφής, π.χ. ενός παραστατικού είσπραξης/πώλησης κ.λπ., επιλέγετε εκτυπωτή και φόρμα. Επιλέγοντας Τοπικός εκτυπωτής, το παραστατικό θα εκτυπωθεί μέσω του Bluetooth θερμικού εκτυπωτή που έχετε συνδέσει (Bixolon, Star). 

Πατώντας Αποθήκευση ως Πρότυπο,την επόμενη φορά που θα εκτυπώσετε το ίδιο παραστατικό, θα προταθεί ο τρόπος εκτύπωσης που αποθηκεύσατε.

3. Αντιγραφή εγγραφής.

Κατά την προβολή μιας εγγραφής μπορείτε να προχωρήσετε στην Αντιγραφή της με παράλληλη καταχώριση νέας.

Καταχώριση παραστατικού πώλησης - προσθήκη ειδών

1. Βασικά στοιχεία παραστατικού και προσθήκη ειδών στις γραμμές. 

Σε νέο παραστατικό πώλησης, π.χ. παραγγελία, αφού συμπληρώσετε τα Βασικά στοιχεία (σειρά, πελάτης, κ.λπ. ανάλογα με την Προβολή), μπορείτε να προσθέσετε είδη στις γραμμές:

 • μέσω απλής Εισαγωγής είδους, 
 • μέσω Πολλαπλής εισαγωγής ειδών, 
 • εισάγοντας από το Πρόχειρο είδη που επιλέξατε στο Εκθετήριο, 
 • σκανάροντας είδη με Barcode scanner
 • επιλέγοντας είδη από το Εκθετήριο,
 • σκανάροντας είδη από την κάμερα της συσκευής σας (Δείτε παρακάτω).

Το πεδίο αυτό κρατά την τελευταία επιλογή και την χρησιμοποιεί ως προεπιλεγμένη για επόμενες επεξεργασίες και καταχωρίσεις παραστατικών.

info!

Μπορείτε να σκανάρετε είδη με Bluetooth barcode scanner και Tablet barcode scanner. Δείτε τις συμβατές συσκευές εδώ.

2. Γραμμές ειδών και καταχώριση παραστατικού.

Πατήστε Γραμμές ειδών Πλήθος, για να δείτε και να επεξεργαστείτε τις γραμμές ειδών ή/και να προσθέσετε νέα.

Κάντε κλικ στην Εφαρμογή, ώστε να υπολογιστούν οι αξίες του παραστατικού.

Τέλος, καταχωρίστε το παραστατικό.

Λειτουργία σε OffLine mode

1. Αρχικοποίηση OffLine δεδομένων.

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το S360 σε OffLine mode, επιλέξτε την OffLine λειτουργία από το κεντρικό μενού  και πατήστε Αρχικοποίηση και Συγχρονισμός.

Μέσω της αρχικοποίησης αποθηκεύονται στη συσκευή:

 • όλα τα δεδομένα από την κεντρική βάση του Soft1, που αφορούν στον login χρήστη, π.χ. οι πελάτες, τα παραστατικά, οι ενέργειες κ.λπ. του Πωλητή. Ταυτόχρονα, εφαρμόζονται τα προκαθορισμένα φίλτρα (π.χ. ημερομηνιών), που ορίζονται στα ανάλογα ευρετήρια του classic μενού,
 • οι Σειρές που έχουν καθοριστεί για τον χρήστη, στα δικαιώματα σειρών ανά υποκατάστημα.


2. Εργασία OffLine.

Κάντε Login σε OffLine mode, απενεργοποιώντας τη λειτουργία Σε σύνδεση.

Αρχεία και κινήσεις που δημιουργείτε OffLine (προσθήκες και μεταβολές), αποθηκεύονται τοπικά στη συσκευή.

3. Συγχρονισμός δεδομένων.

Οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε να συγχρονίσετε με την κεντρική βάση. Στην οθόνη συγχρονισμού επιλέξτε:

 • Ενημέρωση: ενημερώνεται η κεντρική βάση του Soft1 με νέες εγγραφές και μεταβολές που καταχωρίσατε OffLine. Ταυτόχρονα, ενημερώνονται τα τοπικά αρχεία με τυχόν προσθήκες/μεταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί στο Soft1. (Στο πεδίο Τύπος επιλέξτε Μόνο μεταβολές ή Μεταβολές και Τιμολογιακές πολιτικές, αν θέλετε να ενημερωθούν και αυτές.)
 • Εκκρεμείς εγγραφές: ενημερώνεται η κεντρική βάση του Soft1 με νέες εγγραφές και μεταβολές που καταχωρίσατε OffLine. Δεν πραγματοποιείται συγχρονισμός τοπικών αρχείων με την κεντρική βάση του Soft1.

Δείτε και στο Timeline του OffLine Dashboard τα δεδομένα που συγχρονίστηκαν.


Note!

Η διαδικασία των Εκκρεμών εγγραφών απαιτεί ελάχιστο χρόνο, συνεπώς μπορεί να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, θα πρέπει οπωσδήποτε μέσα στην ημέρα να γίνεται Αρχικοποίηση ή Ενημέρωση, ώστε να συγχρονίζονται τα τοπικά αρχεία με εκείνα της κεντρικής βάσης. 

Tip!

Ενεργοποιήστε τη Λειτουργία Συγχρονισμού στο Παρασκήνιο (Ρυθμίσεις S360 → Γενικές ρυθμίσεις → Offline), αν θέλετε να συγχρονίζονται οι Εκκρεμείς εγγραφές αυτόματα, ή κατόπιν ερώτησης μετά από κάθε καταχώριση.


​4. Μήνυμα λάθους κατά τον συγχρονισμό.

Κατά την διαδικασία του συγχρονισμού αν μία εγγραφή έχει πρόβλημα και δεν ανέβει στη βάση του Soft1, αυτόματα θα εμφανιστεί στην οθόνη μήνυμα λάθους για το συγκεκριμένο παραστατικό.

Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να επιλέξετε:

 1. Edit, ώστε να υπολογίσετε (calculate) εκ νέου το παραστατικό σε ΟnLine κατάσταση και να το αποθηκεύσετε.
 2. Archive, ώστε να αρχειοθετήσετε την εγγραφή και να την επεξεργαστείτε αργότερα, μέσω της υπηρεσίας S360 σε web περιβάλλον.

Παράδειγμα: μήνυμα που εμφανίζεται κατά το συγχρονισμό, αν δε συμπληρωθεί το Ταμείο στη γραμμή της είσπραξης. 

5. Επεξεργασία Αρχειοθετημένων Εγγραφών.

Κατά την είσοδο στο Soft1 οι Admin χρήστες ειδοποιούνται με μήνυμα για τις αρχειοθετημένες εγγραφές που εκκρεμούν για έλεγχο. 

Πατήστε ΟΚ για να επεξεργαστείτε άμεσα τις εγγραφές μέσω της υπηρεσίας S360 σε web περιβάλλον.

Διορθώστε τις αρχειοθετημένες εγγραφές, επιλέξτε εκ νέου Υπολογισμό και τέλος Καταχώριση.

info!

Οι εκκρεμείς εγγραφές εμφανίζονται και μέσω του Soft1 Portal, επιλέγοντας Soft1 360 Sync Manager.

Deep linking σε εγγραφή S360

Δώστε πρόσβαση σε μια εγγραφή του S360 (Web/Touch), σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο χρήστη, με τη χρήση URL Link. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί σε custom εφαρμογές, ή σε Email που αποστέλλονται από το Soft1. 

Παραδείγματα:
(Με κόκκινο εμφανίζονται οι παράμετροι που πρέπει να προσαρμόσετε στις λύσεις που θα αναπτύξετε.) 

https://demo.oncloud.gr/s360/web/index.html?action=view&object=saldoc&list=&form=SOne&key=100281

Με τη χρήση του παραπάνω URL, θα δρομολογηθείτε στο S360 Web σε εγγραφή ενός παραστατικού (Object=SALDOC), με προβολή SOne και ID εγγραφής 100281 (key=100281).

Ανοίξτε την ίδια εγγραφή στο S360 Touch, αντικαθιστώντας το web με touch. (Αφορά μόνο Android.)

https://demo.oncloud.gr/s360/web/index.html?action=view&object=customer&list=&form=SOne&key=104

Με τη χρήση του παραπάνω URL, θα δρομολογηθείτε στο S360 Web σε εγγραφή ενός Πελάτη (Object=CUSTOMER), με προβολή SOne και ID εγγραφής 104 (key=104).

Ανοίξτε την ίδια εγγραφή στο S360 Touch, αντικαθιστώντας το web με touch. (Αφορά μόνο Android.)

Παράδειγμα λειτουργίας στο S360 Touch 

Μέσω του S360 ο Πωλητής μια επιχείρησης μπορεί, ακόμα και σε Offline mode, να προβάλλει Συναντήσεις με πελάτες της εταιρείας μέσω του Ημερολογίου, καθώς και τα δρομολόγια π.χ. της ημέρας στο Χάρτη. Επιπλέον, μπορεί να κάνει Check in κατά την έναρξη της Συνάντησης, να καταχωρεί και να εκτυπώνει παραστατικά, π.χ. παραγγελίες, εισπράξεις, κ.λπ., να προβάλλει δεδομένα σχετικά με τον πελάτη μέσω εργασιών και εκτυπώσεων (π.χ. ανεξόφλητα παραστατικά), καθώς και να ενημερώνει την κεντρική βάση του Soft1 με τις εγγραφές/μεταβολές που πραγματοποίησε Offline, κ.α.

Δείτε στο παρακάτω σενάριο, πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε το Soft1 S360 κατά τη διάρκεια των καθημερινών εργασιών σας ως πωλητής. 

1. Συγχρονίστε τα δεδομένα σας από το γραφείο.

Ξεκινήστε τις εργασίες σας από το γραφείο, πραγματοποιώντας Συγχρονισμό εγγραφών, ώστε να αποθηκευτούν στη συσκευή σας όλα τα δεδομένα από την κεντρική βάση του Soft1 και να ξεκινήσετε να εργάζεστε σε Offline mode.

 • Συνδεθείτε στο S360 σε Online mode και επιλέξτε την OffLine λειτουργία από το κεντρικό μενού(απαιτείται σύνδεση στο Internet).
 • Πατήστε Αρχικοποίηση και Συγχρονισμός.
 • Κάντε Login σε OffLine mode, απενεργοποιώντας τη λειτουργία Σε σύνδεση. Στο εξής μπορείτε να εργαστείτε σε Offline mode. 

💡 Δείτε περισσότερα στο tab: Λειτουργία S360 Touch → Λειτουργία σε OffLine mode.

2. Δείτε τις συναντήσεις της ημέρας.
 • Επιλέξτε το Ευρετήριο Συναντήσεων από το menu εργασιών.
 • Από τις Σχετικές εργασίες του Ευρετηρίου, επιλέξτε το Ημερολόγιο ώστε να προβληθούν οι συναντήσεις π.χ. του μήνα (βάσει ημερομηνιών που ορίσατε στα φίλτρα).
 • Κάντε κλικ στις ημερομηνίες που περιέχουν συμβάντα και δείτε τις εγγραφές στη λίστα που εμφανίζεται από κάτω. (Παρέχεται drill down δυνατότητα, με κλικ σε κάθε εγγραφή.) 

💡 Μπορείτε να προβάλλετε τις εγγραφές ενός Ευρετηρίου και σε χάρτη, ως σημεία στο Google maps. Δείτε περισσότερα στο tab: Παραμετροποίηση → Σχεδιασμός Ευρετηρίων → Προβολή Χάρτη απο Ευρετήριο.

3. Κάντε Check in!
 • Πραγματοποιήστε CheckIn, κατά την άφιξη σας στον πελάτη, από τις Σχετικές εργασίες της Συνάντησης, ώστε να ενημερωθεί αυτόματα το πεδίο με την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Ταυτόχρονα, το CheckIn θα αντικατασταθεί από τη σχετική εργασία CheckOut.

💡 Δείτε πώς να προσθέσετε το Check in/Check out (και άλλες εργασίες) στις σχετικές εργασίες των Συναντήσεων, στο tab: Παραμετροποίηση → Σχεδιασμός Menu → Check in / Check out


 • Στη συνέχεια, μπορείτε να επεξεργαστείτε την εγγραφή πατώντας . Για παράδειγμα, συμπληρώστε Παρατηρήσεις, όπως σχόλια από τον πελάτη (π.χ. "Ζήτησε μεγαλύτερη έκπτωση"), κ.λπ.
 • Καταχωρίστε εκ νέου τη Συνάντηση.

4. Καταχωρίστε μια νέα παραγγελία.
 • Επιλέξτε την καταχώριση νέας Παραγγελίας, από τις σχετικές εργασίες της Συνάντησης.
 • Προσθέστε είδη στις γραμμές του πραστατικού, επιλέγοντας π.χ. την Πολλαπλή εισαγωγή ειδών. Δείτε αναλυτικά στο tab: Λειτουργία S360 Touch → Καταχώριση παραστατικού πώλησης - προσθήκη ειδών. 

 • Προαιρετικά, επιλέξτε Απογραφή και δηλώστε για τα είδη την ποσότητα που βρήκατε στο ράφι/αποθήκη του πελάτη. Πατήστε Εφαρμογή. Στις γραμμές του παραστατικού, θα προταθεί για τα είδη αυτά ποσότητα παραγγελίας (=συν. ποσότητα προηγούμενων πωλήσεων – Ποσότητα απογραφής). Δείτε περισσότερα στο tab: Παραμετροποίηση → γραμμές ειδών σε παραστατικά → Πολλαπλή εισαγωγή ειδών με πρόταση ποσότητας παραγγελίας.

 • Δείτε/επεξεργαστείτε τις γραμμές των ειδών, πατώντας Γραμμές ειδών Πλήθος.
 • Καταχωρίστε την παραγγελία.

5. Δείτε τα ανεξόφλητα παραστατικά του πελάτη.

Ενημερωθείτε για τα Ανεξόφλητα παραστατικά του πελάτη, από τις σχετικές εργασίες Συνάντησης.


💡 Δείτε πώς να προσθέσετε εκτυπώσεις, όπως τα ανεξόφλητα παραστατικά, στις σχετικές εργασίες των Συναντήσεων, στο tab: Παραμετροποίηση → Σχεδιασμός Menu → Προβολή εκτύπωσης.

6. Καταχωρίστε μια είσπραξη από τον πελάτη.
 • Επιλέξτε την καταχώριση νέας Είσπραξης, από τις σχετικές εργασίες της Συνάντησης.
 • Αφού συμπληρώσετε τα απαραίτητα πεδία/γραμμές, πατήστε Καταχώριση.

 • Καταχωρίστε την Υπογραφή του πελάτη από τα Σχετικά έγγραφα της είσπραξης. (Δείτε πώς να προσθέσετε τα Σχετικά έγγραφα στην προβολή της Είσπραξης στο tab: Παραμετροποίηση → Σχεδιασμός προβολών.)
 • Αφού λάβετε υπογραφή από τον πελάτη, πατήστε Καταχώριση. 
 • Επιλέξτε και τον Cloud storage αποθήκευσης (σε περίπτωση που στις Ρυθμίσεις του S360 έχει οριστεί η παράμετρος Default Storage Type: Ask).

💡 Δείτε περισσότερα στο tab: Λειτουργία S360 Touch → Ρυθμίσεις εφαρμογής → Cloud storage - Επισύναψη αρχείων στο OneDrive / Dropbox και Ηλεκτρονική υπογραφή.

 • Εκτυπώστε την είσπραξη, από τις σχετικές εργασίες της είσπραξης, πατώντας Εκτύπωση.
 • Επιλέξτε εκτυπωτή και φόρμα. Επιλέγοντας Τοπικός εκτυπωτής, το παραστατικό θα εκτυπωθεί μέσω του Bluetooth θερμικού εκτυπωτή που έχετε συνδέσει (Bixolon, Star). 

💡Δείτε περισσότερα στο tab: Λειτουργία S360 Touch → Οθόνη εγγραφής και Σχετικές εργασίες.

7. Κάντε Check out.
Πραγματοποιήστε CheckOut, κατά την αναχώρηση από τον πελάτη, από τις Σχετικές εργασίες της Συνάντησης, ώστε να ενημερωθεί αυτόματα το πεδίο με την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

8. Στείλτε στο Soft1 τις εγγραφές που καταχωρίσατε Offline.

Οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε να στείλετε τις εγγραφές/μεταβολές που πραγματοποιήσατε Offline, στην κεντρική βάση του Soft1.

 • Συνδεθείτε στο Internet.
 • Επιλέξτε την OffLine λειτουργία από το κεντρικό μενού και πατήστε Εκκρεμείς εγγραφές και Συγχρονισμός. 
 • Δείτε και στο Timeline του Offline Dashboard τις εγγραφές που Συγχρονίστηκαν.

💡 Δείτε περισσότερα στο tab: Λειτουργία S360 Touch → Λειτουργία σε OffLine mode.

info!

Κατά τον συγχρονισμό εγγραφών, η παραγγελία(ες) που καταχωρίσατε αποστέλλονται αυτόματα στον πελάτη, μέσω Email.

Tip!

Ενεργοποιήστε τη Λειτουργία Συγχρονισμού στο Παρασκήνιο (Ρυθμίσεις S360 → Γενικές ρυθμίσεις → Offline), αν θέλετε να συγχρονίζονται οι Εκκρεμείς εγγραφές αυτόματα, ή κατόπιν ερώτησης μετά από κάθε καταχώριση.

Σχεδιασμός & Λειτουργία Fast entry στο S360 Touch 

Το Fast entry είναι διαθέσιμο από τη Soft1 έκδοση 5.00.521.11415 και την Web & Mobile έκδοση 5.2.4.

Στο S360 μπορείτε να καταχωρίσετε παραστατικά εύκολα και γρήγορα, αξιοποιώντας το σύγχρονο interface διαχείρισης του Fast Entry, τόσο σε Online όσο και σε Offline mode.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά την απαραίτητη παραμετροποίηση, καθώς και τη λειτουργία του Fast Entry στο S360.

 Σχεδιασμός Fast Entry στο Soft1

Ενεργοποιήστε το Fast Entry, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 1. Στο classic menu, δηλώστε στις Ιδιότητες της εργασίας παραστατικών πώλησης την παράμετρο MODE=FE, π.χ.: SALDOC[LIST=SOne,FORM=SOne1,MODE=FE]
 2. Επιλέξτε τη δημιουργία νέου παραστατικού πώλησης στο S360 και δείτε ότι η νέα εγγραφή προβάλλεται σε περιβάλλον Fast Entry.  
   

Το Fast Entry μπορεί να ενεργοποιηθεί και σε σχετικές εργασίες, π.χ. κατά τη δημιουργία νέας παραγγελίας από τις σχετικές εργασίες μιας Συνάντησης.

Παράδειγμα: Στο classic menu σχετικών εργασίων των Συναντήσεων (π.χ. reljobsSomeeting), δηλώστε στις Ιδιότητες της Παραγγελίας τα ακόλουθα: SALDOC[LIST=SOne,FORM=SOne,AUTOEXEC=2,FORCEVALUES=SALDOC.TRDR:[CUSTOMER.TRDR],MODE=FE]

Επιπλέον, μπορείτε να σχεδιάσετε τα παρακάτω:

Πεδία του παραστατικού


Μπορείτε να ορίσετε τα πεδία (Header & Footer) του παραστατικού στο Fast Entry, μέσα από το Σχεδιασμό προβολής παραστατικού στο Soft1.

Συνεπώς, εφαρμόζονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού προβολών στο S360. Δείτε περισσότερα στο tab: Παραμετροποίηση → Σχεδιασμός Προβολών 

Στο Fast Entry τα πεδία του παραστατικού είναι διαθέσιμα μέσω του εικονιδίου  από το header του παραστατικού.

Πεδία του grid ειδών

Μπορείτε να ορίσετε τα πεδία του grid των ειδών στο Fast Entry, μέσα από το Σχεδιασμό προβολής παραστατικού στο Soft1.

Συνεπώς, εφαρμόζονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού προβολών στο S360. Δείτε περισσότερα στο tab: Παραμετροποίηση → Σχεδιασμός Προβολών 

Στο Fast Entry τα πεδία αυτά είναι διαθέσιμα μέσω του εικονιδίουαπό τη γραμμής του είδους στο grid.

Χρώμα - Μέγεθος

Στο Fast entry μπορείτε να διαχειρίζεστε είδη που παρακολουθούνται σε Χρώμα - Μέγεθος, εφόσον:

 • έχετε ολοκληρώσει την απαραίτητη παραμετροποίηση στο Soft1,
 • έχετε προσθέσει στην προβολή του παραστατικού τα πεδία με τα χαρακτηριστικά του είδους. Δείτε περισσότερα στο tab: Παραμετροποίηση → Σχεδιασμός Προβολών → Σχεδιασμός προβολής με χαρακτηριστικά (Χρώμα - Μέγεθος)

Επιπλέον, για τη λειτουργία στο Fast entry θα πρέπει να προσθέσετε στις Στήλες του Ευρετηρίου ειδών τα κρυφά πεδία ΙΤΕΜ.CDIM1, ΙΤΕΜ.CDIM2, ή και ΙΤΕΜ.CDIM3, ανάλογα με τους Τύπους χαρακτηριστικών που έχετε ορίσει στο Soft1. 

Στο Fast entry, κατά την προσθήκη είδους με χρώμα - μέγεθος, επιλέξτε τα εν λόγω χαρακτηριστικά στα αντίστοιχα πεδία.

Αν δε δηλώσετε χρώμα - μέγεθος, κατά τον υπολογισμό του παραστατικού θα εμφανιστεί το μήνυμα "Προσοχή! Πρέπει να συμπληρωθούν τα χαρακτηριστικά του είδους".

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να συμπληρώσετε τα χαρακτηριστικά και στη γραμμή του είδους στο grid, πατώντας στο εικονίδιο

Set ειδών

Στο Fast entry μπορείτε να διαχειρίζεστε είδη που παρακολουθούνται σε set. (Προϋπόθεση αποτελεί η απαραίτητη παραμετροποίηση στο Soft1.)

Στις Στήλες του Ευρετηρίου ειδών προσθέστε το κρυφό πεδίο Set ειδών (ITEM.SPCS). Με την προσθήκη του πεδίου αυτού, κατά την επιλογή είδους set στο Fast entry, θα ανοίγει αυτόματα παράθυρο για να επιλέξετε Ποσότητα για το είδος, πριν προστεθεί το set στις γραμμές (δείτε παρακάτω).

Στο Fast entry, κατά την προσθήκη είδους Set, μπορείτε να επιλέξετε Ποσότητα για το είδος set. 

Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει την αυτόματη αντικατάσταση του set από τα συνθετικά του, τότε η Ποσότητα που επιλέξατε για το set θα συμπληρωθεί στη γραμμή του κάθε συνθετικού. Η διαδικασία της αντικατάστασης πραγματοποιείται κατά τον Υπολογισμό του παραστατικού.

Περιοχή ειδών

Mέσα από το Σχεδιασμό Ευρετηρίου Ειδών αποθήκης, μπορείτε να παραμετροποιήσετε την περιοχή ειδών στο Fast Entry. Συνεπώς, εφαρμόζονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού ευρετηρίων στο S360. Δείτε περισσότερα στο tab: Παραμετροποίηση → Σχεδιασμός Ευρετηρίων

Για παράδειγμα, μπορείτε να ομαδοποιήσετε τα είδη στο Fast entry, καθώς και να επιλέξετε χρώμα για τα κουμπιά των ειδών. Δείτε παρακάτω αναλυτικά: 

Ομαδοποιήστε τα είδη.

Στο Ευρετήριο ειδών αποθήκης επιλέξτε τη μορφή εμφάνισης των ειδών στο Fast entry, εφαρμόζοντας Ταξινομήσεις/Ομαδοποιήσεις, (π.χ. ανά Εμπορική Κατηγορία και Ομάδα του είδους). 

 • Στην περιοχή ειδών του Fast Entry, εμφανίζονται αρχικά όλα τα είδη του ευρετηρίου αποθήκης (με βάσει και τα φίλτρα που μπορεί να έχετε επιλέξει). 
 • Στα αριστερά εμφανίζονται οι Εμπορικές κατηγορίες, στις οποίες έχουν ομαδοποιηθεί τα είδη στο Soft1, π.χ. Adventure, Αναλώσιμα, Λογισμικό κ.λπ. (Το κουμπί Είδη Πελάτη περιλαμβάνει τα είδη του Πελάτη που έχει επιλεγεί στο Παραστατικό).
 • Επιλέγοντας Κατηγορία (π.χ. Adventure) εμφανίζονται οι Ομάδες, στις οποίες έχουν ομαδοποιηθεί τα είδη στο Soft1, π.χ. Βουνό, Κυνήγι, Κατάδυση, κ.λπ.  Μπορείτε να πλοηγηθείτε ανάμεσα στα είδη ανά Ομάδα ή να επιστρέψετε στην προηγούμενη Κατηγορία πατώντας το κουμπί επιστροφής που εμφανίζεται.

Ορίστε τίτλο στα κουμπιά των ειδών.

Μπορείτε να ορίσετε τίτλο στα κουμπιά των ειδών του Fast entry στο S360. 

Στο παράδειγμα που ακολουθεί, θα ορίσουμε ως τίτλο τον Κωδικό (ITEM.CODE) και την Περιγραφή (ITEM.NAME) του είδους. 

 • Στο Ευρετήριο ειδών, δημιουργήστε ένα νέο Τοπικό αλφαριθμητικό πεδίο FENAME, με Λειτουργία=Υπολογ. γραμμής και με Τύπο υπολογισμού:
  • ITEM.CODE +'  '+ ITEM.NAME ή
  • ITEM.CODE +'<br>'+ITEM.NAME (ώστε να εφαρμοστεί <αλλαγή γραμμής> ανάμεσα στον Κωδικό και την Περιγραφή του είδους),
 • καλέστε το τοπικό πεδίο στις Στήλες του Ευρετηρίου, επιλέγοντας να μην εμφανίζεται.

Σε νέα παραγγελία fast entry, δείτε ότι στα κουμπιά των ειδών εμφανίζεται ο Κωδικός και η Περιγραφή του είδους. 

Ορίστε χρώμα στα κουμπιά των ειδών.

Μπορείτε να ορίσετε χρώμα στα κουμπιά των ειδών στο S360.

Στο παράδειγμα που ακολουθεί, σε Ευρετήριο ειδών με Ομαδοποίηση ανά Εμπορική κατηγορία, θα ορίσουμε στα κουμπιά των ειδών στο Fast entry διαφορετικό χρώμα ανά Εμπορική κατηγορία.

 • Στο Ευρετήριο ειδών, δημιουργήστε ένα νέο Τοπικό αλφαριθμητικό πεδίο BGCOLOR, με Λειτουργία=Υπολογ. γραμμής και με Τύπο= IF(ITEM.MTRCATEGORY=807,'#fef5f5', IF(ITEM.MTRCATEGORY=101,'#FFCCCC', IF(ITEM.MTRCATEGORY=302,'#CCCCFF', IF(ITEM.MTRCATEGORY=303,'#E5FFCC', IF(ITEM.MTRCATEGORY=801,'#CCFFE5', IF(ITEM.MTRCATEGORY=803,'#CCFFFF','FFFFFF'))))))

Όπου ITEM.MTRCATEGORY=συμπληρώνετε τον κωδικό της εμπορικής κατηγορίας και στη συνέχεια δηλώνετε το χρώμα.

 • καλέστε το τοπικό πεδίο στις Στήλες του Ευρετηρίου, επιλέγοντας να μην εμφανίζεται

Σε νέα παραγγελία fast entry, δείτε στην περιοχή ειδών τα είδη με διαφορετικό χρώμα ανά Εμπορική κατηγορία.

Για παράδειγμα, για την Εμπορική κατηγορία Adventure, έχει οριστεί το ροζ χρώμα.

Λειτουργία Fast entry

1. Header του παραστατικού.

Σε νέα παραγγελία Fast Entry πατήστε , δηλώστε τα στοιχεία του header του παραστατικού (π.χ. τη Σειρά, τον Πελάτη κ.λπ.) και πατήστε Apply

Από το ίδιο σημείο μπορείτε να δείτε και τα σύνολα του παραστατικού, εφ' όσον έχετε προσθέσει είδη στις γραμμές. 

2. Προσθήκη ειδών από την περιοχή ειδών.

Προσθέστε είδη στις γραμμές του παραστατικού, επιλέγοντάς τα από την περιοχή ειδών. 

Η περιοχή ειδών περιλαμβάνει αρχικά τα πρώτα 200 είδη του ευρετηρίου αποθήκης που έχετε επιλέξει (με βάσει και τα επιλεγμένα φίλτρα). Με scroll down εμφανίζονται τα υπόλοιπα.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε ανάμεσα στα είδη, επιλέγοντας από τα κουμπιά, στα αριστερά της περιοχής ειδών, τις κατηγορίες στις οποίες έχουν ομαδοποιηθεί τα είδη στο Soft1 [π.χ. ανά Εμπορική κατηγορία (Adventure, Αναλώσιμα, κ.λπ.) και Ομάδα του είδους)]. Το κουμπί Είδη Πελάτη περιλαμβάνει τα είδη του Πελάτη που έχει επιλεγεί στο Παραστατικό.

Tips!

 • Επιλέγοντας το ίδιο είδος περισσότερες φορές, δημιουργείται αντίστοιχος αριθμός γραμμών. Ωστόσο, μπορείτε να ενεργοποιήστε την Αυτόματη σύμπτυξη γραμμών από τις Γενικές Ρυθμίσεις του S360.
 • Πατώντας παρατεταμένα πάνω στο είδος (tap hold), εμφανίζεται παράθυρο με πεδία που αφορούν στο είδος, σύμφωνα με την προβολή που έχει ορισθεί. 

3. Προσθήκη ειδών με αναζήτηση/σκανάρισμα.

Μπορείτε να αναζητήσετε και να προσθέσετε είδη στις γραμμές του παραστατικού, πατώντας στο εικονίδιο:

 • και πληκτρολογώντας το όνομα ή τον κωδικό του είδους, 
 • και σκανάροντας είδη με barcode scanner,
 • και σκανάροντας είδη με την κάμερα της συσκευής.

4. Επιλογές από τη γραμμή του είδους.

Στη γραμμή του είδους μπορείτε να:

 • αυξομειώσετε την ποσότητα, πατώντας στα  και 
 • να δείτε στα δεξιά την τιμή του είδους και την αξία της γραμμής. 
 • διαγράψετε τη γραμμή, με swipe στα αριστερά και πατώντας 
 • δείτε και επεξεργαστείτε τα επιπλέον πεδία που αφορούν στη γραμμή, πατώντας 

5. Υπολογισμός αξίας παραστατικού.

Αφού προσθέσετε τα επιθυμητά είδη στις γραμμές, πατήστε Υπολογισμός για να υπολογιστούν οι αξίες ανά γραμμή είδους.

Ταυτόχρονα, το button του Υπολογισμού θα εμφανίσει τη συνολική η αξία του παραστατικού. Πατήστε πάνω στη συνολική αξία για να προχωρήσετε στην εκτύπωση και καταχώριση του παραστατικού.

💡Αν θέλετε κατά την προσθήκη ειδών να υπολογίζονται αυτόματα και οι αξίες, ενεργοποιήστε το button Αυτόματος υπολογισμός από τις Γενικές Ρυθμίσεις του S360.